دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

وکیل، تعهد، ضرر، قرارداد، ق.م، اعاده

. اما برخی دیگر از خصوصیات اخلاقی، علاوه بر چهره اخلاقی، دارای چهره قراردادی هم هستند و در مورد این دسته از تعهدات هم امکان طرح دعوی بر مبنای مسئولیت قراردادی برای زیان دیده وجود... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

وکیل، تعهدات، اخلاقی، وکالت، دادگاه، قراردادی

تواند انتقال آن عین را خواستار شود و انتقال با حکم دادگاه صورت می گیرد. و اگر نیاز به سند رسمی باشد نماینده ی دادگاه سند را به جای متعهد امضاء می کند. به عنوان مثال اگر در عقد وکالت،... متن کامل

By 92, ago