دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعهد، قرارداد، قولنامه، عقد، التزام، بیع

به استناد آن الزام به انجام معامله را در تاریخی که در قولنامه معیّن می‌شود، خواستار گردید. استناد به ماده 10 ق.م هم برای اثبات صحت و الزام‌آور بودن قولنامه کافی نیست، زیرا ماده 10 صرف... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ازدواج، نامزدی، مادّه، تعهد، وعده، خواستگاری

بر اساس قرارداد سفارش ساخت، تا زمانی معین ملتزم به ساخت و تحویل آپارتمانی به سفارش‌دهنده شده است، امّا پیش یا پس از ساخت و تکمیل، آن را به دیگری بفروشد و تا موعد مقرّر، مورد سفارش را... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بیع، عقد، قرارداد، سفارش، التزام، روایات

د اجاره می‌باشد. چنین نیست که منافع درخت چیزی باشد و ثمره درخت چیز دیگر که از اصل تبعیت می‌کند. بنابراین اجاره کردن درخت به معنای تملیک منافع آن است که از آن جمله میوه درخت می‌باشد. ... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اجاره، عقد، قرارداد، مستأجر، مستأجره، بیع

میان عقد بیع و انتقال مالکیت اختلاف زمانی قائل شویم که آنگاه معارض قوانین موضوعه و فقه خواهد بود. ضمن اینکه بیع معلق دانستن این قرارداد اشکالات دیگری نیز دارد که بیان خواهد شد.... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اجاره، بیع، عقد، قرارداد، مستأجر، اقساط

شرط، ظهور دارد در جعل حق برای مشروط‌له نسبت به مشروط علیه و به همین جهت قاعده سلطنت در حق، مانع از نفوذ تصرف منافی با حق می‌باشد و لذا تصرفات منافی باطل است؛ زیرا تصرف مزبور از سوی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مرحوم، تعهد، عقد، وفا، می‌گوید:، وجوب

رفتار معقول و متعارف است و شاید با مراجعه به عرف در اغلب موارد بتوان به همان نتیجه‌ای رسید که اصل حسن نیت اقتضا می‌کند».274 نتیجه آنچه در این قسمت بیان شد آن است که حسن نیت در حقوق... متن کامل

By مدیر سایت, ago