دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

زینت، زخرف، لغت، طلا، سعیر، جماعت

برگرفته از ماده ی جنن که مراد از آن پوشیدن و مستور کردن و مواراه است 212می باشد که معنایی محوری و مشترک میان همه مشتقات این ماده است؛ چنانکه واژه «جنین» بر اثر پوشیدگی و مستور بودن در... متن کامل

By مدیر سایت, ago