دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قبض، عقد، مریض، اهلیت، تصرفات، دارائی

4 ق.م ) بنابراین رضا یکی از شرایط هر عقدی است ولی تنها وجود رضا کافی برای صحت هر عقد نیست ، رضا باید خالی از عیب و علت باشد . عیوبی که می تواند رضای عاقد را در هبه معلول سازد عبارت است از:... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

وکیل، قرارداد، عقد، تعهد، موکل،، بند

آمده است که: « وکلاء در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلاء و اصحاب دعوی، مرعی دارند. در صورت تخلف به مجازات... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قراردادی، تعهد، وکیل، اراده، قرارداد، عقد

تعهد مربوط به فعل شخص ثالث می باشد و متعهد می تواند با اثبات این امر از خود رفع مسئولیت بکند البته فعل شخص ثالث هنگامی موجب معافیت متعهد از مسئولیت می شود که غیر قابل پیش بینی و غیر... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعهد، تعهدات، عقد، قراردادی، اخلاقی،

از طرفین هر وقت بخواهد می توانند آن را فسخ کنند ولی این ادعا درست نمی باشد زیرا در عقود جایز هم تا زمانی که عقد فسخ نشده است و پا بر جا است طرفین ملزم به رعایت تعهدات خود می باشند. ... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعهد، وکالت، عقد، ، قرارداد، حقوقی

خواهند و وکیل به وکالت انجام می دهد بسیاری از اعمال حقوقی در مورد اموال منقول از طریق وکالت شفاهی صورت می گیرد. مثلاً شخصی از فرزندش می خواهد از طرف او پنجاه سکه خریداری نماید و به... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

وکالت، وکیل، عزل، اسناد، عقد،

بعد از اینکه شرط یا صفت، حاصل شد دو حالت وجود دارد: آنچه بخاطر تعلیق، باطل می شود عقد وکالت است. امّا اذنی که فقط مباح بودن تصرف است، باطل نمی شود؛ مانند اینکه در ضمن وکالت، عوض مجهولی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

وکالت، وکیل، انشاء، عقد، تعلیق، وکلاء

لفظ ( عقد ) که با توجه به قواعد دستور زبان، برای دلالت بر همه افراد وضع نشده است، ولی به کمک مقدمات حکمت، همه افراد و مصادیق آن را در بر می گیرد. ( شریعتی فرانی و قافی، 1392 ص 262 ) ... متن کامل

By مدیر سایت, ago