دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قبض، عقد، مریض، اهلیت، تصرفات، دارائی

4 ق.م ) بنابراین رضا یکی از شرایط هر عقدی است ولی تنها وجود رضا کافی برای صحت هر عقد نیست ، رضا باید خالی از عیب و علت باشد . عیوبی که می تواند رضای عاقد را در هبه معلول سازد عبارت است از:... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

در نتیجه به نظرم وجود کلمه اختیار در ماده 289 ق.م هم به معنای وجود قصد انشاء یک طرفی و هم برای تمایز ابراء از سقوط تعهد به طریق قهری است . شرط عوض ، شرط خارج از ارکان عمل حقوقی ای که اثر... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ج) تهاتر قضایی:در مواردی است که یکی از دو دین ثابت و محقق است و دین دیگر مورد انکار می باشد که بعدا پس از طرح دعوی در دادگاه حقانیت او ثابت می شود و دادگاه رای به تهاتر آن دو می... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قراردادی، تعهد، وکیل، اراده، قرارداد، عقد

تعهد مربوط به فعل شخص ثالث می باشد و متعهد می تواند با اثبات این امر از خود رفع مسئولیت بکند البته فعل شخص ثالث هنگامی موجب معافیت متعهد از مسئولیت می شود که غیر قابل پیش بینی و غیر... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعهد، تعهدات، عقد، قراردادی، اخلاقی،

از طرفین هر وقت بخواهد می توانند آن را فسخ کنند ولی این ادعا درست نمی باشد زیرا در عقود جایز هم تا زمانی که عقد فسخ نشده است و پا بر جا است طرفین ملزم به رعایت تعهدات خود می باشند. ... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعهد، وکالت، عقد، ، قرارداد، حقوقی

خواهند و وکیل به وکالت انجام می دهد بسیاری از اعمال حقوقی در مورد اموال منقول از طریق وکالت شفاهی صورت می گیرد. مثلاً شخصی از فرزندش می خواهد از طرف او پنجاه سکه خریداری نماید و به... متن کامل

By 92, ago