دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مجلس، نمایندگان، رئیس، جمهور، وزیر، رئیسه

براساس اصل 69 قانونی اساسی، گزارش کامل مذاکرات مجلس باید از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود و به موجب ماده 3 قانون مدنی «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مجلس، (ماده، کمیسیون، نمایندگان، لوایح، معاهدات

اظهارات یک مخالف و یک موافق و نماینده دولت اخذ رأی به عمل می‌آید. (مواد (166) و (167)) جدول (2-1) فرایند تصویب فوریت هاضوابط کلیفرآیند تصمیم گیریمناط تصویبشرایط شور و بررسیزمان بررسی و... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعهد، قرارداد، قولنامه، عقد، التزام، بیع

به استناد آن الزام به انجام معامله را در تاریخی که در قولنامه معیّن می‌شود، خواستار گردید. استناد به ماده 10 ق.م هم برای اثبات صحت و الزام‌آور بودن قولنامه کافی نیست، زیرا ماده 10 صرف... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ازدواج، نامزدی، مادّه، تعهد، وعده، خواستگاری

بر اساس قرارداد سفارش ساخت، تا زمانی معین ملتزم به ساخت و تحویل آپارتمانی به سفارش‌دهنده شده است، امّا پیش یا پس از ساخت و تکمیل، آن را به دیگری بفروشد و تا موعد مقرّر، مورد سفارش را... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دینی، حقوق، ملک، فقه، شفعه، احکام

دینی نیز نمی‌تواند باشد؛ چرا که صاحب خیار از کسی طلبی ندارد تا مطالبه کند. حق شفعه نیز همین‌طور است»239. در خصوص مورد اخیر یعنی حق شفعه مناقشات فراوانی وجود دارد، تا جایی که سنهوری... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قرارداد، دینی، حقوق، حقوقی، معارض، ابطال

قولنامه به وجود آمده حق دینی است و کسی که به سود او تعهد به فروش شده هیچ حق عینی برمال پیدا نمی‌کند، پس متعهد مال خود را فروخته است. درست است که او پیمان شکنی کرده و از این حیث باید... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بیع، ملکیت، مبیع، عقد، قرارداد، معارض

ت و مالیت وجود ندارد. دلیل اینکه ملکیت وجود ندارد آن است که بیع انشای تملیک عین در مقابل عوض معلوم است و تا زمانی که ملکیت موضوع و معروضی نداشته باشد تحقق نمی‌یابد. و از آنجا که امور... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بیع، مرهونه، مرتهن، رهن، تصرفات، منافی

نظریه نیز در برخی جزئیات اختلاف وجود دارد. به طور مثال اکثر فقها فرقی میان تصرفات غیرمضر و تصرفات مضر به حق مرتهن قائل نشده‌اند. در حالی که برخی دیگر نظیر مرحوم محقق اردبیلی، محقق... متن کامل

By مدیر سایت, ago