دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

لازم به توضیح است که در قرن نوزدهم کاربرد این اصل محدود به مناطق استعماری واقع در آمریکای لاتین بود. اما به تدریج و با خروج برخی از کشورها از استعمار در قاره آفریقا، این اصل به... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قرارداد، ، باغبان، باغبانی، قضائی، حقوق

ی باشد که دارای عملکردی اقتصادی و صنعتی هستند و نکته ای که در خصوص این قانون وجود دارد ، اشاره ماده 6 این قانون به تنظیم قرارداد اجاره با باغبان جهت بهره برداری از اراضی و باغات مشمول... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مبحث چهارم – احکام خاصه عقد باغبانی در حقوق ایران موضوع احکام قرارداد باغبانی و مساقات درحقوق ایران با وضعیت آن در قراردادهای مغارسه ، که در مباحث قبل بیان گردید ، بسیار... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعهد، وکیل، قرارداد، تعهدات، قراردادی، تقصیر

ی شرایط و امتیازها و تکالیفی که پیدا می کنند، درباره ی معادله ی نسبی دو عوض با هم کنار می آیند. این شرایط چنان به هم پیوسته است که گاه اخلال در یکی از آن ها مبنای تراضی را بر هم می زند و... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قراردادی، تعهد، وکیل، اراده، قرارداد، عقد

تعهد مربوط به فعل شخص ثالث می باشد و متعهد می تواند با اثبات این امر از خود رفع مسئولیت بکند البته فعل شخص ثالث هنگامی موجب معافیت متعهد از مسئولیت می شود که غیر قابل پیش بینی و غیر... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعهد، وکالت، عقد، ، قرارداد، حقوقی

خواهند و وکیل به وکالت انجام می دهد بسیاری از اعمال حقوقی در مورد اموال منقول از طریق وکالت شفاهی صورت می گیرد. مثلاً شخصی از فرزندش می خواهد از طرف او پنجاه سکه خریداری نماید و به... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مدارک، قرارداد، پیمانکار، “، حقوقی، اسناد

ه اضافی و پیش بینی نشده ایجاد می کند . علت توقف کار ممکن است شرایط پیش‌بینی نشده و خارج از اختیار پیمانکار – مانند قطع برق و یا سوخت به مدت طولانی و یا تداوم شرایط خاص و نامناسب جوی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پیمانکار، مناقصه، قرارداد، تاخیر، ادعا، کارگاه

دیوار متر طول (قیمت کلی) قیمت ارائه شود- محوطه متر مربعی – اتاقک حضور و غیاب و پارکینگ وسقف در قالب محوطه سازی قیمت ارائه شود.مضاف بر آن ، پس از قبول دعوتنامه و درخواست اوراق مناقصه... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

– انواع تاخیرها در قراردادهای ساخت و ساز کارفرما جهت رسیدن به اهداف مدنظر از اجرای یک پروژه ، موظف به شناخت ریسک های موجود ، کنترل و انتقال مناسب آن می باشد .لذا شناخت انواع... متن کامل

By 92, ago