دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فضا، گل‌محمدی، جریان‌ها، سنتی، فشردگی، هاروی

. فشردگی فضا و زمان مهمترین مشخصه جهانی‌ شدن یا جهانی‌سازی است و اغلب نظریه‌پردازان معاصر، جهانی شدن را با تأکید بر فناوری‌های رسانه‌ای و خاصیت ذاتی آنها در تغییر تصور انسان از... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیار، مهاجر، جهش‌یافته، عام‌گرایی، می‌داند، فرهنگ

منفعت فوری است. او هیچ آرمانی ندارد، نه مؤمن است و در میان امت جای دارد و نه شهروند جامعه‌ای مدنی است، بلکه جنبه‌های منفی و زیانبار هر دو را با خود دارد؛ غرب‌زده است اما غربی نیست.... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مجازی‌سازی، ذهن، شبکه‌ای، (شایگان، 1388:، بشر

ی را به وجود آورد. این نظام معنایی از یک سلسله‌مراتب طولیِ عمودی ولی از پایین به بالا تنظیم می‌شود. قدرت از آنِ عامه شهروندانی است که به نمایندگی از خود یک یا چند نفر را برای اداره... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

هویت پست‌مدرن. در پست‌مدرنیسم، بر هویت غیرذاتی، تاریخی و سیال انسان و نیز پراکندگی و تجزیه فرد تأکید می‌شود. هر فردی همچون موزائیک، مجموعه‌ای از تعارض‌ها و اجزاء گوناگون است. از... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

2. مک‌‌لوهان و اثر هویتی رسانهخنثی نبودن رسانه و تأثیر قالب رسانه بر هویت کاربران آن، یکی از دستاوردهای مهم مارشال مک‌لوهان است. به نظر مک‌لوهان مهم‌ترین اثر رسانه‌ها این است که... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مدلی‌برای‌تحلیل خاصگرایی‌وعامگرایی‌فرهنگی2.4.1. مروری بر ادبیات تحقیقعام‌گرایی و خاص‌گرایی فرهنگی، ذیل بحث جهانی شدن مطرح شده است. پایان‌نامه دکتری گل‌محمدی که به صورت کتاب... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حجاب، زنان، حجابی، برهنگی، دختر، می‌رسد

تأثیر گذار است. معدود خانواده های شاید پیدا شوند که در مقابل این تغییر رفتار سلبی و محدود کننده اتخاذ کنند. این افراد در خانواده بیشتر با نیش و کنایه و عدم استقبال در جمع‌های... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

4-3-4- دغدغه های ذهنی و تأثیر آن بر پوششیکی از مواردی که بر پوشش زنان تا حدودی تأثیر گذار است دغدغه های ذهنی است که زن‌ها در مسئله پوشش دارند. زن‌ها بسیار نسبت به ظاهر خود حساس هستند و به... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مدرنیته، حقوق، -، انتقادی، پسااستعماری، جنایی

ه پستمدرنیسم تجسم آن است چرخه بیمصرف و انگلوار آموزشی در “علوم انسانی” در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و شرق اروپا، یک قرن است که ادامه دارد غربزدگانِ آگاه و ناآگاه ما بر سفره... متن کامل

By 92, ago