دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مجازات، کلاهبرداری، جرایم، مصوب، جرائم، حقوق

از جرائمی اطلاق می گردد که ذاتا و از لحاظ موضوع کلاهبرداری نبوده ولی مقنن این قبیل جرائم را از حیث اعمال مجازات در ردیف کلاهبرداری قرار داده است. آنچه که مسلم است مرتکبین این قبیل... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

معاون جرم بدون این که در عملیاتی شرکت کند که جرم را مستند به عمل وی می سازد به مجرم کمک کرده و وقوع جرم را تسهیل می کند. معاونت در جرم یا قبل و یا در حین ارتکاب جرم قابل تصور می باشد و... متن کامل

By 92, ago