دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

وکالت، وکیل، مقید، وکالتی، عقد، اموال

به ماده 676 قانون مدنی، براساس قرارداد خصوصی بین طرفین است. ولی اگر قرارداد خصوصی بین طرفین وجود نداشته باشد در این صورت براساس عرف تعیین می گردد و اگر عرف هم وجود نداشته باشد وکیل در... متن کامل

By مدیر سایت, ago