دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

چیکار، میخوام، ناهید، میشه، میکنه، میتونم

اون موقع نگفتی دوستم داری؟مژده:…فرهاد:یه نگاه به خودمون کردی؟مژده:که چی؟فرهاد:به اینکه چیکار داریم میکنیم؟داریم کی رو گول میزنیم؟داریم به کی دروغ میگیم؟مژده:…فرهاد:چرا جواب... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

صحنه سومنور کاوه:قراره از شنبه مشغول شیممژده:خداروشکر کاوه:کارکه تموم شد حتماً بچهها رو ورمیداریم میریم شمالمژده:آخ چه فکر خوبی…امروز مبینا اومده میگه مامان چرا ما تا الان دریا... متن کامل

By 92, ago