دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دریای، موافقت، سرزمینی، حقوق، دریایی،

چند میدان باشد. * به منظور تضمین ثبات و امنیت محیط سرمایه گذاری، این موافقت نامه ها در شکل ایده آل خود قبل از هرگونه عملیات استخراج نفت و گاز منعقد می شوند. البته در موارد استثنایی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

موافقت، نفت، قرارداد، میادین، اکتشاف، تحدید

ز یکی از عناصر موافقت نامه های یکی سازی بوده وبه فراخور توافق طرفین، و ممکن است برای مدت معین یا به مدت حیات مخزن تعیین شود. موافقت نامه یکی سازی ممکن است ناظر به نفت یا گاز یا هردو... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نفت، موافقت، مخزن، حقوق، دارندگان، قرارداد

صورتی که حقوق داخلی یک کشور مالکیت بر معادن را نتیجه مالکیت بر زمین قرارداده باشد، وجود یک مخزن نفتی در قسمت تحتانی یک قطعه زمین موجب مالکیت بر آن به تبع مالکیت بر زمین می گردد. این... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دولتها، قطعنامه، حقوق، مجمع، حاکمیت،

آنها از موارد دیگر می گردد .در نتیجه آستانه لازم برای این مسئله به عنوان یک مسئله جهانی وجود ندارد وضع قواعد یکسان در باره آنها موجب پیچیدگی بیشتر موضوع می شود. البته نمی توان خروج... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

کمیسیون، نفت، دولتها، وگاز، حقوق، گزارشگر

همکاری را روشن نمی سازد793. این الزام به همکاری شامل دو قاعده است؛ قاعده اول تعهد به همکاری برای دستیابی به توافق در بهره برداری و اکتشاف منابع و قاعده دوم آن است که در صورت عدم حصول... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، حامی، دولتها، تعهد، مسوولیت، نفت

انجام دهد. نیز از جمله تعهدات دولت حامی است که مهمترین این تعهدات عبارتند از :1) تعهد به مساعدت مقام بین المللی اعماق مطابق بند 4 ماده 153.7712) تعهد به اعمال “رهیافت (اصل) اقدامات... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دیوان، تحدید، فلات، رأی، قاره، دریای

دادگستری نقش بسیار مهمی در توسعه حقوق بین الملل داشته و تفسیر کننده سایر منابع حقوق بین الملل نیز می باشد674. در ارتباط با موضوع بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، رویه قضایی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

موافقت، تحدید، نفت، جزیره، ، فلات

د حدود با چاه شماره 1 میدان نفتی البندق تلاقی می کند و به منظور حفظ یک پارچگی مخزن و جلوگیری از عبور خط مرزی از وسط میدان مذکور، بهره برداری آن به ابوظبی واگذار شده است980. میدان... متن کامل

By مدیر سایت, ago