دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

گفتمان، کودتای، (فرقانی،، 1382،، ، گزاره‌ها

معنا کاوی و … است. (وندایک، 1382) ون‌دایک در تحلیل ایدئولوژیها روی ساختارهای اجتماعی، ساختارهای سازمانی، روابط گروهی و ساختارهای گروهی تأکید میکند. در این تحقیق بنا به توضیحاتی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

گفتمان، ، رسانه‌ها، جنگ، می‌شود.، ساختارهای

ی اجتماعی و سیاسی نیستند بلکه برعکس، آفریننده واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی هستند و به برداشت افراد از دنیای اطرافشان هستی می‌بخشند. آن‌ها در تهیه خبر، علاوه بر انتخاب داده‌ها،... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

چارچوب‌ها، رسانه‌ها، رسانه‌ای، چارچوب‌سازی، مخاطبان، می‌کند.

می‌طلبد. بنابراین وقتی شرکت‌کنندگان در یک جنبش یا رفتار جمعی، وضع سیاسی خاصی را چارچوب‌سازی می‌کنند، معنایی از آن به دست می‌دهند و حوادث مرتبط با آن را به‌گونه‌ای تفسیر... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فرهنگ‌های، می‌داند، همگونی، بنیادین، گلوبالیسم، یونیورسالیسم

هیچ‌یک از این موارد از تضادهای بی‌شمارش آگاه نیست. جلال آل احمد نیز در دهه چهل به بازشناسی نوعی از انسان جهش‌یافته ایرانی با عنوان غرب‌زده دست زد. آل احمد در کتاب غرب‌زدگی تصویری... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ذهنیت، می‌شود.، خاص‌گرایی، پرسش‌شونده، شبکه‌ای، جهت‌گیری

کاملاً قیاسی است. حکومت‌ها نیز بر پایه همین ساختار شکل می‌گیرند. شباهتی تام و تمام یا به قول ژیل دولوز این‌همانی میان ساختار دین و دولت در تاریخ وجود داشته است. از این رو دین و دولت... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تطبیقی، روش‌شناسی، قرآن، مفسر، تطبیقی،، شیعه

تصدیقی است.402 موضوع یک علم هم عبارت است از آن چیزی که آن علم در اطراف آن بحث می‌کند، عالمان اصول و منطق در تعریف موضوع علم گفته‌اند که موضوع هر علم، آن چیزی است که علم درباره عوارض... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تطبیقی، شیعه، نزول، شأن، آیات، تفسیری

منتظر بمانیم تا مجلّدات بعدی این تفسیر که حدس زده شده بالغ بر بیست جلد است، به چاپ برسد. المنار و المیزان تفاسیری هستند که فضای تقابل شیعی_سنی در تفاسیر را به مرحله جدیدی وارد کردند.... متن کامل

By مدیر سایت, ago