دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

۶. نقل‌قول از شواهد، منابع و کارشناسان معتبر مثلاً در گفتگوهای خبری.3-3-2- نظریه انگاره‌سازی29 انگاره به معنای وهم، گمان و پندار است. «ارائه انگاره از شخصیت‌ها، مکان‌ها، اشیاء و... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فضا، گل‌محمدی، جریان‌ها، سنتی، فشردگی، هاروی

. فشردگی فضا و زمان مهمترین مشخصه جهانی‌ شدن یا جهانی‌سازی است و اغلب نظریه‌پردازان معاصر، جهانی شدن را با تأکید بر فناوری‌های رسانه‌ای و خاصیت ذاتی آنها در تغییر تصور انسان از... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

در این فصل، مبانی نظری متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، یعنی فضای مجازی و خاص‌گرایی ـ عام‌گرایی هویت مورد بررسی قرار می‌گیرد. فضای مجازی و هویت، مفاهیمی چندبُعدی هستند که لازم است... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیار، مهاجر، جهش‌یافته، عام‌گرایی، می‌داند، فرهنگ

منفعت فوری است. او هیچ آرمانی ندارد، نه مؤمن است و در میان امت جای دارد و نه شهروند جامعه‌ای مدنی است، بلکه جنبه‌های منفی و زیانبار هر دو را با خود دارد؛ غرب‌زده است اما غربی نیست.... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حواس، جهش‌یافته، سنتی، می‌کند.، مهاجر، سیار

است که در آن روابط، با کمترین میزان لختی ظاهر می‌شوند.» بنابراین به یُمن مجازی‌سازی، اشخاص، اعمال و اطلاعات ازجا برکنده می‌شوند، یا به عبارت دیگر، در فضایی نامعلوم، دردگرجا، جای... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

هویت پست‌مدرن. در پست‌مدرنیسم، بر هویت غیرذاتی، تاریخی و سیال انسان و نیز پراکندگی و تجزیه فرد تأکید می‌شود. هر فردی همچون موزائیک، مجموعه‌ای از تعارض‌ها و اجزاء گوناگون است. از... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فرهنگ، بشر، شبکه‌ها، می‌کند.، تاریخی، ریشه‌ای

معرفت‌شناسی، الهیات و هستی‌شناسی از این الگو تأثیر پذیرفته‌اند. فلاسفه همواره در جست‌وجوی بنیاد83 و ریشه84 بوده‌اند. آنها نظام‌هایی رده‌بندی‌شده ایجاد کردند «که شامل مراکز... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فرهنگ‌های، می‌داند، همگونی، بنیادین، گلوبالیسم، یونیورسالیسم

هیچ‌یک از این موارد از تضادهای بی‌شمارش آگاه نیست. جلال آل احمد نیز در دهه چهل به بازشناسی نوعی از انسان جهش‌یافته ایرانی با عنوان غرب‌زده دست زد. آل احمد در کتاب غرب‌زدگی تصویری... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

2. مک‌‌لوهان و اثر هویتی رسانهخنثی نبودن رسانه و تأثیر قالب رسانه بر هویت کاربران آن، یکی از دستاوردهای مهم مارشال مک‌لوهان است. به نظر مک‌لوهان مهم‌ترین اثر رسانه‌ها این است که... متن کامل

By 92, ago