دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

وسواس، افکار، پیشگیری، روان، دینی، روحی

ا در ضمیر ناخودآگاه او کشف و ریشه کن کنند و عوامل تنش زا را تماماً پاکسازی نمایند. سپس آموزه های جدیدی را از نو و بر مبنایی درست و منطقی، پایه ریزی کنند و بدین ترتیب آرامش را جایگزین... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

وسواسی، وسواس، دین، غسل، اسراف، احکام

وصول نیست. نتیجه ی وسواس جنسی یا انجام رفتار نامشروع است یا در صورت اجتناب و خوداری، نتیجه ی آن ایجاد فشارها و عقده های روانی و بروز رفتارهای پرخاشگرانه می باشد که در هر دو صورت معنی... متن کامل

By 92, ago