دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مسلحانه، مخاصمات، تسلیحات، متعارف، حقوق، مخاصمه

ای تصریح شده است کما اینکه مقرر می دارد: ((مداخله،عموما به درخواست دولت یک کشور قابل قبول است895.))اگرچه قاعده خاصی در حقوق بین الملل وجود ندارد که رضایت یک دولت به انجام مداخله نظامی... متن کامل

By مدیر سایت, ago