دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مسلحانه، مخاصمات، تسلیحات، متعارف، حقوق، مخاصمه

ای تصریح شده است کما اینکه مقرر می دارد: ((مداخله،عموما به درخواست دولت یک کشور قابل قبول است895.))اگرچه قاعده خاصی در حقوق بین الملل وجود ندارد که رضایت یک دولت به انجام مداخله نظامی... متن کامل

By 92, ago