دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مرحوم، تعهد، عقد، وفا، می‌گوید:، وجوب

رفتار معقول و متعارف است و شاید با مراجعه به عرف در اغلب موارد بتوان به همان نتیجه‌ای رسید که اصل حسن نیت اقتضا می‌کند».274 نتیجه آنچه در این قسمت بیان شد آن است که حسن نیت در حقوق... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ترمیمی، تعقیب، بزهدیده، جرایم، بزهکار، تعویق

عوامل بیرونی همچون اجبار کردن و اکراه مخدوش باشد و در نتیجه این اعتراض در تبصره 2 فرصت اعلام نظر قطعی به آنان را می‌دهد244.به نظر می رسد که اعتراض مزبور ناظر بر مواردی است که بزهکار بر... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعلیق، مجازات، محکوم، محکومیت، جنحه، ارتکاب

تعلیق اجرای مجازات را پذیرفتند، لیکن این به معنی عدم وجود تفاوت بین این دو دسته نیست، زیرا در نظام حقوقی کامن لاو تعلیق از حالت غیررسمی و حاشیه ای شروع شد و به متنِ حقوق و سیاست رسید... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعویق، •، مددجویان، مراقبتی، مددکار، مددکاری

(مصوب 2003) مقنن تصویب نموده است که دادگاه متناسب با شرایط متهم همچون رفتار وی و غیره، در طول دوره تعویق، اقدامات تامینی را بر وی تحمیل می نماید، و همچنین مطابق بند 4 از همان ماده، طول... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

موافقت، نفت، قرارداد، میادین، اکتشاف، تحدید

ز یکی از عناصر موافقت نامه های یکی سازی بوده وبه فراخور توافق طرفین، و ممکن است برای مدت معین یا به مدت حیات مخزن تعیین شود. موافقت نامه یکی سازی ممکن است ناظر به نفت یا گاز یا هردو... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نفت، موافقت، مخزن، حقوق، دارندگان، قرارداد

صورتی که حقوق داخلی یک کشور مالکیت بر معادن را نتیجه مالکیت بر زمین قرارداده باشد، وجود یک مخزن نفتی در قسمت تحتانی یک قطعه زمین موجب مالکیت بر آن به تبع مالکیت بر زمین می گردد. این... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دولتها، قطعنامه، حقوق، مجمع، حاکمیت،

آنها از موارد دیگر می گردد .در نتیجه آستانه لازم برای این مسئله به عنوان یک مسئله جهانی وجود ندارد وضع قواعد یکسان در باره آنها موجب پیچیدگی بیشتر موضوع می شود. البته نمی توان خروج... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ایسلند، کمیسیون، کنوانسیون، نروژ، حقوق، مایلی

اینکه به سورینام پیشنهاد می کرد که در مزایای اقتصادی ناشی از عملیات اکتشافی سهیم شود738. سورینام مدعی بود که اعطای اجازه حفاری گویان به شرکت CGX موجب لطمه به راه حل نهایی مقرر در... متن کامل

By مدیر سایت, ago