0 Comments

تاثیر سازمان گردشگری استان گیلان بر پویایی اشتغال

1- جاذبه ها: چه طبیعی و چه ساخته دست بشر هم در درون اجتماع و هم در نزدیکی آن. 2- تبلیغات: بازاریابی یک اجتماع و جاذبه های گردشگری آن برای گردشگران بالقوه. برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید. 3- زیر­ساخت های گردشگری: تسهیلات دسترسی (راه ها، فرودگاه ها، قطارها […]

0 Comments

تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمان

آیا تصمیم گیری، پدیده عجیب و ناشناخته ایست یا آنکه کار راحت و ساده ایست؟ هنوز معلوم نیست که چگونه، چه موقع و کجا تصمیم ساخته و پرداخته می شود. بقول مدیر عامل شرکت جنرال موتورز “اغلب سخت است که بگویم که چه کسی و چه موقعی تصمیم گرفته است و حتی چه کسی مبداء […]

0 Comments

تأثیر میزان نهادینه شدن کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی

: حیاتی که قابل اندازه گیری نباشد قابل زندگی نیست. نظامهای سنجش عملکرد با مقایسه نتایج واقعی، مقاصد و اهداف به مدیران در اجرای برنامه هایشان کمک می کند. اطلاع از اثربخشی و کارائی عوامل بکارگرفته شده برای رسیدن به هدف نهایی هر حرکت، می تواند به عنوان ملاک اصلی ارزیابی آن حرکت تعریف شود. […]

0 Comments

تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور

ای برای بستر سازی و استفاده از آنها برای تحقق عملی مدیریت دانش به کار می روند. برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان شود، وجود سه مولفه مهم اجتماعی- فرهنگی، سازمانی و فناوری ضروری است. با ترکیب این مولفه ها نظام مدیریت دانش خلق می شود (عدلی، 1383). بسیاری از نظام های مدیریت دانش […]

0 Comments

تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات نوین بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در پی خواهد داشت. در طی دهه­ی اخیر، شدت یافتن رقابت میان بانکها در جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار توجه آنها را به سمت شناخت دقیقتر و عمیقتر نیازها و خواسته های مشتریان سوق داده است. در این رابطه توجه به دگرگونی فعالیت­های اصلی بانکها توسط […]

0 Comments

تحلیل ارتباط توسعه پایگاههای الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران

امروزه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) یک امر ضروری و غیر قابل انکار برای شرکتها، موسسات، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی و صنایع مختلف شده است. همچنین سرعت گسترش این فناوری به نحوی است که روز به روز بر میزان، نحوه استفاده و کاربرد آن توسط ارگانهای مختلف اضافه می گردد و […]

0 Comments

تحلیل موقعیت و وضعیت شرکت های بیمه خصوصی فعال در ایران

1386 1387 حق بیمه سرانه 189.7 253.9 310.3 376.8 472.2 557.2 منبع: سالنامه آماری پژوهشکده ی بیمه مرکزی ایران1387 افزایش حق بیمه سرانه نیز در طی سال هایی که بیان شده شاید بیشتر به دلیل تورم و افزایش جمعیت ایران باشد. از طرف دیگر، ضریب نفوذ بیمه که از تقسیم حق بیمه به تولید ناخالص […]

0 Comments

تحلیل و بررسی نقش بازاریابی سبز در مزیت رقابتی جذب مشتریان

: امروزه بازاریابی سبز بیشتر به عنوان یک مفهوم عمومی مطرح می شود. بازاریابی سبز به توسعه و بهبود قیمت گذاری، ترفیع و توزیع محصولات اطلاق می شود که به محیط آسیب نمی رسانند. سالمون و استوارت بازاریابی سبز را چنین تعریف می کنند: یک استراتژی بازاریابی است که از طریق ایجاد مزایای قابل تشخیص […]

0 Comments

تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی و …

برخورداری از رفتار خردمندانه و زندگی به همراه کار عقلایی از ابتدای زندگی انسان با وی بوده است در نتیجه بهره وری و کارایی از آغاز خلقت مورد توجه انسان قرار گرفته است. بشر همواره با دو مشکل، داشتن آرزوهای نامحدود و منابع محدود برای رسیدن به این خواسته ها مواجه بوده است. بدین جهت […]

0 Comments

رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL

در اقتصاد کشورهای پیشرو، موازنه میان دانش و سایر منابع، به نفع دانش تغییر یافته است؛ به گونه­ای که دانش به عاملی تعیین کننده در زندگی حتی بیش از زمین، کار و سرمایه تبدیل شده است. یادگیری سازمانی یکی از مؤلفه های بحرانی در هوش سازمانی است که به معنای توانایی حل مسائل و مشکلات آن سازمان […]