خرید پایان نامه کارشناسی ارشد :آزادی تحت مراقبت – بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق

0 Comments

آزادی تحت مراقبت

روش آزادی توأم با مراقبت برای اولین بار در سال ۱۸۴۰ میلادی در انگلیس اجرا گردید. اطفال کمتر از ۱۵ سال که محکوم به مجازات مرگ می شدند تحت هدایت و حمایت روحانیون مسیحی قرار گرفته، مجازات اعدام در مورد انان اجرا نمی شد. روش مذکور در امریکا مورد اقتباس قرار گرفت و برای نخستین بار در سا ل ۱۸۴۱ در ایالت ماساچوست به مورد اجرا گذارده شده در سال ۱۹۸۰ در ایالت شیکاگو (امریکا) به عنوان پروبیشن و در سا ل ۱۹۲۱ در بلژیک و فرانسه تحت عنوان آزادی با مراقبت و در سوییس با نام حمایت تربیتی در قوانین اطفال پذیرفته شد.[۱]

قرار آزادی توأم با مراقبت و راهنمایی، در مواردی که جرم از جرایم جدی نباشد بیشترین کاربرد را دارد و پیش از اینکه طفل به مؤسسه و یا نهاد اعزام گردد این تصمیم در مورد او اعمال می گردد.[۲]

«متخصصان علوم کیفری و جرم شناسی اذعان می دارند که اگر طفل یا جوان تحت تأثیر عوامل اجتماعی مرتکب جرم شده باشد، سپردن او به والدین یا سرپرست قانونی بدون مراقبت و راهنمایی، تأثیری در تربیت طفل نداشته و از تکرار جرم پیشگیری نخواهد کرد. به منظور عادت دادن طفل به زندگی عادی اجتماعی و پیشگیری از مفاسد زندان، کانون یا مؤسسات، بایستی او را در محیط آزاد مراقبت نمود.»[۳]

ماده ۴۰ معاهده حقوق کودک در بند ۴ اذعان می دارد: «تأمین مسایلی از قبیل نگهداری، راهنمایی، نظارت، مشاوره، تعلیق، فرزند خواندگی، تعلیم و تربیت و برنامه های آموزشی، حرفه ای و سایر اقدامات دیگر در جهت تضمین این که با کودکان رفتاری متناسب با رفاه و شرایط و جرم ارتکابی آنها خواهد شد، باید صورت گیرد، که به نوعی به قرار آزادی توأم با مراقبت و راهنمایی، تأکید دارد.» در روش مذکور، طفل در محیط خانواده به زندگی عادی خود ادامه می دهد. قاضی اطفال یا مقام صلاحیت دار، مددکار اجتماعی حرفه ای و یا مددیار افتخاری و یا یکی از اعضای انجمن های خیریه حمایت اطفال را، مأمور مراقبت و راهنمایی و حمایت طفل می نماید. یکی از افراد مذکور باید با مشکلات و رفع اختلافات، او را یاری و راهنمایی کرده و وضعیت طفل را به طور مرتب به مقام دستور دهنده آزادی توأم با مراقبت، گزارش دهد. مقام صلاحیت دار با توجه به گزارش مراقبان و تغییر و تحول وضع طفل، تصمیمات مقتضی اتخاذ می نماید. البته این روش می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام پذیرد، یا به صورت آزمایشی از سوی مقام صلاحیت دار با توجه به علل و انگیزه ارتکاب جرم، موقعیت و وضعیت طفل و محتویات پرونده شخصیت (ابسرواسیون)، حکم به نگهداری او در محیط خانواده را با اجرای روش آزادی توأم با مراقبت، صادر می کند.[۴]

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

در زمان آزادی توأم با مراقبت، طفل باید در برنامه های آموزش حرفه ای شرکت نماید و به طور منظم، تمام دروس مدرسه را مطالعه نماید و در صورت لزوم تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرند.[۵]

 

[۱]. Siegel, larry, senna, koseph, juvenile delinquency, 7th edn, Massachusette wade worth, 2000,    p581-602

[۲]. Beijing Rules-Article(18-1)b

.[۳] دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ص۱۸۶-۱۸۵

.[۴] همان، ص ۱۸۷-۱۸۶

[۵]. Siegel , Larry , Senna , Koseph , crimminal justice , 7 th edn , Massachusette wadeworth , 2000 , p729

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *