دسته بندي علمی – پژوهشی : ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه- …

0 Comments

سهولت در تعیین تعداد و مکان گره‌حسگرها

خیر

بلی

خیر

سهولت در ایجاد و یا تغییر پروتکل

خیر

خیر

خیر

مراحل راه‌اندای شبیه‌سازی

کم

کم

زیاد

مد نمایش به‌صورت گرافیکی به‌منظور دیدن پارامترها

بلی

بلی

خیر

در الگوریتم مسیریابی ارایه شده در این پژوهش، برای یال‌های ارتباطی بین هر حسگر و همسایگان آن حسگر وزنی در نظر گرفته شده است که بر اساس رابطه‌ی (۵) محاسبه می‌شود. هر بار که حسگری می‌خواهد بسته‌ی داده‌ای را ارسال کند، مسیری را که وزن کمتری دارد انتخاب می‌کند. در رابطه‌ی(۵) ضرایب ثابتی وجود دارند که انتخاب مناسب مقادیر آن‌ها تأثیر قابل توجه‌ای بر نتیجه‌ی نهایی الگوریتم دارد. همانطور که در فصل سوم ذکر شد از الگوریتم PSO برای یافتن مقادیر بهینه‌ی ثابت‌های رابطه‌ی (۵) استفاده شده است.

۴-۲ شبه کد الگوریتم PSO

الگوریتم PSO در ابتدا تعدادی جواب تصادفی تولید می‌کند. معیار شایستگی هر جواب مدت زمان عمر شبکه‌ی حسگر است. برای یافتن میزان شایستگی هر جواب باید الگوریتم مسیریابی را بر اساس جوابهای به‌دست آمده از الگوریتم PSO اجرا نمود و نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی را به الگوریتم PSO اطلاع داد. الگوریتم PSO بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از شبیه‌سازی شبکه‌ی حسگر جواب‌ها را اصلاح می‌کند. این روند به تعداد معینی ادامه می‌یابد و در نهایت ضرایب ثابت نزدیک به مقدار بهینه به‌‎دست می‌آیند. در شکل ۴-۱ مراحل یافتن ضرایب ثابت تساوی (۵) و بررسی شایستگی جواب‌ها نشان داده شده است. برای پیاده‌سازی الگوریتم PSO از نرم‌افزار مطلب استفاده شده است. بین دو نرم افزار مطلب[۳۸] و شبیه‌ساز NS-2 ارتباط به این شکل برقرار شده است که: الگوریتمPSO برای اجرای تابع سنجش مطلوبیت، جواب‌های به‌دست آمده را به NS-2 ارسال می‌کند و پس از شبیه‌سازی شبکه بر اساس این جوابها، نتایج به الگوریتمPSO بازگردانده می‌شود.
شکل۴-۱٫ فلوچارت الگوریتم PSO
شبه کد الگوریتم PSO در شکل۴-۲ آورده شده است :

این مطلب را هم بخوانید :
ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو- قسمت ۱۳

  1. For each particle :

Initialize particle according to random values in equation ? constant values range,

  1. DO:
  2. For each particle :
  3. Run network and calculate fitness value,
  4. If the fitness value is better than best fitness value (pBest) in history
  5. دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.