دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اهداف استراتژیک، مشتری مداری

[do_widget id=kl-erq-2]

چشم انداز نهایی این برند تغییر و اصلاح ذائقه غذایی مخاطبان از توجه صرف به عنصر مزه و سرعت غذا به سمت حفظ سلامت و سازگاری غذا با نیازهای طبیعی یک بدن سالم میباشد. صرف نظر از لحاظ نمودن عواملی نظیر کامل بودن هریک از وعدههای غذایی طراحی و ارائه شده در این رستوران از نظر شمول کلیه مواد موجود در هرم غذایی موضوعات مهم دیگری هم در دستور کار و اهداف استراتژیک مجموعه پاکت قرار گرفته است که ذیلاً به برخی از آنها اشاره خواهد شد:
– طراحی و رنگآمیزی
در طراحی اشکال، رنگها و عناصر بصری معرف این برند تلاش شده تا انعکاس کامل سادگی و سلامتی محتوای خوراکی ارائه شونده مورد توجه قرار گیرد و فارغ از دخالت رنگهای تند و اشتهاآور توجه کامل مشتری به مزه و کیفیت غذا جلب شود.
– بستهبندی
در انتخاب مجموعه بستهبندی و لوازمی که جهت سرو غذا به مشتری ارائه میشود در رستوران پاکت تلاش فراوانی انجام شده تا موضوعاتی کاربردی نظیر امکان گرم کردن مجدد غذا، حفظ شکل و آرایش و زیبایی غذا و همچنین راحتی مشتری در استفاده از ظروف و قاشق و کارد و چنگال نسبت به هرچیز دیگر اولویت داشته باشد.لذا در عناصر مورد استفاده در بستهبندی غذاهای پاکت با مواردی مواجه میشوید که شاید قبلاً در سایر بستهبندیها مشاهده نشده است، نظیر قاشق، کارد و چنگال پلاستیکی بسیار مقاوم، کارتن حامل ساندویچ، ظرف غذایی پلاستیکی با درب چفتشونده و پاکتهای حامل کل وعده غذا که همگی از نوع food grade بنابر استانداردهای بهداشتی با قابلیت تماس با غذای مورد مصرف مشتری را دارا میباشند.
– تبلیغات
در فرآیند تبلیغات و اطلاع رسانی رستوران پاکت نیز تلاش اصلی طراحان و مجریان براین بوده تا فارغ از جنبههای ژورنالیستی عناصر بصری و خبری صرفاً اطلاع رسانی نموده و بدون ایجاد تصاویر ذهنی غیر واقعی برای مشتری از محصول صرفاً وی را متوجه اطلاعات غذا نموده و دعوت به تجربه مصرف، نظر مشتری راپایهای برای تبلیغات آتی دهان به دهان و جلب مشتریان وفادار نمایند.
– فلسفه نامگذاری
داستانها اصلیترین حلقه پایبندی مشتریان به محصولات هستند. داستانهایی که گاه با خاطرههای شخصی مشتری با مصرف یک محصول ایجاد شده و گاه برگرفته از پیوندی معنوی هستند که میان یک محصول و بخشی از خاطرات نوستالژیک مصرف کننده به وجود میآید.
مجموعه پاکت ضمن احترام به تمام مفاخر علوم و فرهنگ و هنر تاریخ بشر مجموعهای از چهرههای سرشناس این حوزه را انتخاب نموده و به فراخور موضوع هریک از غذاهای این رستوران را به یکی از شخصیتهای علمی،فرهنگی یا هنری تقدیم نموده است. نفس این ارتباط و جستن علت نامگذاریها و دانستن توجه مجموعه پاکت به این حوزه از افتخارات تاریخ بشر، فضایی از اعتماد را مابین مشتری و رستوران مهندسی مینماید تا بتوان براساس آن سایر منویات موردنظر در سلامت، کیفیت و مشتری مداری را که در برنامههای پاکت قرار داشته به مشتریان انتقال داد.
در نهایت امید است با رشد و توسعه این برند جایگاهی جدید در سلیقه غذایی مخاطبان گشوده شده و تا رسیدن به منشی سازگار با سلامت و اهمیت به غذایی سالم برای بدن سالم ادامه و توسعه یابد.
فصل سوم
روششناسی تحقیق
3-1- مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی موضوعات رشته های مختلف مربوط به زندگی انسانها، از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است.
3-2- روش تحقیق
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد.
الف) هدف تحقیق
ب) نحوه گردآوری داده ها
بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. در ذیل به توضیح آنها پرداخته می شود:
3-2-1- تحقیق کاربردی
هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربُردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود.
3-2-2- تحقیق توصیفی
تحقیقات علمی را براساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز می توان به دو دسته تقسیم کرد:
تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی)
]]>