بانکداری الکترونیکی بین بانکی، سطوح بانکداری الکترونیکی

[do_widget id=kl-erq-2]

دوره چهارم: یکپارچه سازی سیستمها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی:
آخرین دوره تحول در نظام بانکی زمانی آغاز می شود که همه نتایج بدست آمده از سه دوره قبل به طور کامل مورد توجه قرارگیرد و مشکلات آنها برطرف گرددو کلیه عملیات بانکی به طور الکترونیک انجام شود. در این دوره هر بانکها و هم مشتریان می توانند به طور دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب نمایند.
2-9-2-انواع بانکداری الکترونیکی
به طور کلی بانکداری الکترونیکی را به انواع ذیل تقسیم می شوند.
بانکداری اینترنتی:
بانکداری اینترنتی را می توان به معنی انجام کلیه عملیات بانکی از طریق وب سایت ایجاد شده توسط بانک در اینترنت دانست.
تلفن بانک
درحال حاضر بانکها با نصب بردهای الکترونیکی بر روی تلفن بانک بر روی رایانه های مرکزی شبکه های داخلی وشبکه های متمرکز، امکان پاسخگویی خودکار به مشتریان را فراهم کرده اند، کاربران با در اختیار داشتن تلفن های مجهز به سیستم TONE از طریق ایجاد ارتباط با تلفن بانک ـ امکان دریافت صورتحساب و آگاهی از موجودی حساب خود را دارند.
موبایل بانک
این خدمت جدید بانکداری الکترونیکی است، چنانکه از نامش برمی آید توسط تلفن همراه صورت می گیردو دریافت کنندگان این خدمت از بانک، می توانند با استفاده از تلفن همراه خود برخی امور بانکی را انجام دهند.
خدمات بانکداری همراه مبتنی بر USSD
یکی از امکاناتی که بانکداری الکترونیک در اختیار ما قرارداده استفاده از کدهای USSD بر روی تلفن همراه است که از این طریق فاصله ما تا بانک بدون نصب هیچ گونه نرم افزاری بر روی گوشی تلفن همراه تنها گرفتن چند عدد است. کد# کد شبکه تلفن همراه می توان خدمات بانکی را انجام داد.
دستگاه خودپرداز:
یکی دیگر از روشهای نوین در بانکداری الکترونیک، استفاده از دستگاه خودپرداز است. انجام بسیاری از اموربانکی ازطریق خوپردازامکان پذیر است. با توجه بهاینکه شخص با در دست داشتن کارت خود و با وارد کردن شماره رمز باید در ملح دستگاه حضور داشته باشد موارد ایمنی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
از روشهای دیگردریانکداری الکترونیکی،دستگاه فروش نقطه ای می باشد که به طوروسیع در فروشگاه ها ومراکز خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.در این شیوه مشتری با استفاده از کارت هوشمند و قرار دادن آن در دستگاه و با وارد کردن رمز خود می تواند برای خرید کلیه کالاها و خدمات خود به جای پول نقد از کارت استفاده کند.
2-9-3 -سطوح بانکداری الکترونیکی
بانکداریالکترونیکی را می توان براساس دامنهوفضای اصلی انتقال الکترونیکی وجوه و فناوری اطلاعات و ارتباط به دو سطح تقسیم کرده و مورد بررسی قرار داد.
بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتری)
منظوراز بانکداری الکترونیک مصرف کننده،آن بخش از بانکداری الکترونیکی است که توسط اشخاص ومشتریان حقیقی بانک مورداستفاده قرار می گیرد. به بیان دیگر، آن بخش از بانکداری است که مشتریان ومصرف کنندگان نهایی با آن سروکار دارند. این بخش از بانکداری الکترونیکی مبتنی بر الزاهایی نظیر مشاین های خودپرداز(ATM)پایانه های فروش(pos)ومتشمل بربانکداری تلفنی،بانکداری خانگی/دفتری و بانکداری اینترنتی است.
2-9-4 بانکداری الکترونیکی بین بانکی:
انتقال الکترونیکی وجوه بین بانک ها در کشورهای مختلف به شیوه های گوناگونی انجام می شود. یک شیوه جهانی انتقال الکترونیکی وجوه، استفاده از شبکه های سوئیفت SWIFT است. بانکهای عضو در این شبکه بانکی به راحتی می توانند به انتقال الکترونیکی وجوه بین خود بدون محدودیت مرز و در سطح بین المللی اقدام نمایند.
]]>