بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی شیراز – دانلود پایان نامه ارشد

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی شیراز


تکه ای از متن پایان نامه :


 رضایی دولت آبادی در پایا نامه خود با موضوع بررسی روابط جو سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ذوب آهن اصفهان (1372) به این نتیجه رسید که: جو سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر می گذارد و این تأثیر در سطح شغلی متخصصان فنی به مراتب بیشتر از سطوح دیگر می باشد.


متغیرهای جو سازمانی و رضایت شغلی ارتباط و همبستگی با معنایی با یکدیگر نشان می دهند اما این ارتباط در سطوح شغلی متفاوت می باشد. در کل نمونه آماری اکثریت متغیرهای ترفیعات، سرپرستی و همکاران به ترتیب بیشترین تأثیر را بر هر یک از متغیرهای جو سازمانی دارند. ضریب تغییرات جو سازمانی و رضایت شغلی نشان می دهد که افراد نسبت به جو سازمانی بیش از رضایت شغلی اتفاق نظر دارند.


بنی سعید در پایان نامه خود با موضوع بررسی علل و عوامل مؤثر در کاهش رغبت معلمان بندر امام خمینی (1371) به نتایج زیر رسید:


الف- بین رضایت شغلی و جنسیت ارتباط معنی داری هست و در صد نارضایتی دبیران مرد بیش از زن می باشد.


ب- بین رضایت شغلی و مدرک تحصیلی ارتباط معکوس هست و در مجموع درصد نارضایتی از شغل معلمی در دارندگان مدرک لیسانس بیشتر از دیگران بوده می باشد.


کریمی در پایان نامه خود با موضوع بررسی رضایت شغلی معلمین شهر سنندج (1371) به این نتیجه رسید که بین رضایت شغلی و نوع جنسیت ارتباط معنی داری وجود ندارد.

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

در تحقیقی که توسط گروه علوم تربیتی دانشگاه بلوچستان با عنوان بررسی رضایت شغلی آموزگاران ابتدایی شهر زاهدان (1371) انجام گردید نتایج زیر به دست آمد: 16% مردان و 2% زنان اعلام کردند که از شغل دوم برخوردارند. 5/72% از مردان و 70% از زنان از حقوق خود اعلام نارضایتی کردند و رضایت زنان از شغل خود بیش از مردان بوده می باشد.


مقدسی در پایان نامه تحقیقاتی خود با موضوع بررسی مقایسه جو سازمانی مدارس ابتدایی دولتی و غیر انتفاعی اراک (1375) به نتایج زیر رسید:


1- بین جو سازمانی مدارس ابتدایی غیر انتفاعی و دولتی اختلاف معنی داری مشاهده نشد.


2- معلمان زن مدارس ابتدایی جو سازمانی خود را نسبت به معلمان مرد بازتر درک کرده اند.


3- از دیدگاه معلمان با سابقه نسبت به دیدگاه معلمان کم سابقه، مدارس ابتدایی جو بازتری نبوده می باشد.

 

بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی شیراز

بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی شیراز


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ارتباط بین جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان شرکت پتروشیمی شهر شیراز]]>