بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید) – دانلود پایان نامه

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 این که وی از بابت جنایات جنگی و جنایات علیه انسانیت خود را مجرم معرفی کرده بود، در خصوص جرم نسل کشی شعبه بدوی این گونه حکم داد: «نتیجه این که، اقدامات گوران یلیشتیچ را نمی توان انعکاس عینی یک اراده مثبت برای نابودی کلی یا جزیی علیه جمعیت مسلمان بوسنی به وقوع می پیوست و اخراج جمعی نیز بخشی از آن بود. هدف این سیاست ایجاد مرزهای جدید از طریق تغییر قهری ترکیب ملی یا مذهبی جمعیت بود. در نتیجه این سیاست، جمعیت مسلمان صربرنیکا کلا از منطقه تبعید شدند… . سیاست پاکسازی قومی، که قبلا به آن اشاره گردید، در شکل نهایی خود خصایصی مشابه نسل کشی از خود نشان می دهد».[1] اما در نهایت شعبه بدوی از این موضع عقب نشینی نمود.[2]


با بررسی نظرهای مختلف در این خصوص شاید بتوان این دیدگاه میانه را مطرح نمود که «اخراج منظم می تواند روشی برای تخریب و از این رو اماره ای برای از بین بردن باشد و نه مستقلا نشانه قصد از بین بردن». این نظر هم توسط دادگاه قانون اساسی آلمان در قضیه یورگیچ تایید شده می باشد و هم یکی از شعب دادگاه یوگسلاوی نظر مشابهی را در پرونده کرشتیچ ارایه کرده می باشد.[3]


 


آشامیدن، ایراد صدمه به وسیله عبور دادن جراین برق از بدن فرد، برخی از شیوه های شکنجه می باشند.[4]


صدمه شدید روانی ممکن می باشد با بهره گیری از مواد مخدر یا عوامل روانگردان به طوری که قوا و استعدادهای روانی اعضای گروه را تحلیل برد و به سقوط یا تنزل اخلاقی آنها بینجامد، نیز وارد گردد.[5][1] The Prosecutor v. Karadzic and Kladic, Confirmation of Indictment (IT-95-18-1) of 16 Nov. 1995. See at www.icty.org


[2] لازم به ذکر می باشد که کارادزیچ پس از 13 سال فراری بودن، در سال 2008 دستگیر گردید. اولین جلسه محاکمه نامبرده در اواخر سال 2009 تشکیل گردید که ایشان در جلسه حضور پیدا نکرد. بنگرید به:


www.icty.org


[3] در خصوص این پرونده در فصل دوم بیشتر بحث خواهد گردید.


[4] در مورد شکنجه کلی بنگرید به: اردبیلی، محمدعلی، پیشین.


[5] اردبیلی، محمدعلی، پیشین.

 
 

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی]]>