بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن – دانلود پایان نامه

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن


تکه ای از متن پایان نامه :


 
  


 


ه)- لزوم عقد رهن                      


براساس ماده 787 ق.م،عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم می باشد . بنابراین،مرتهن می تواند هروقت آن را برهم زند ولی راهن نمی تواند،قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری گردد،رهن را مسترد دارد.


این ماده ظاهرا برگرفته از نظر معروف فقهای امامیه می باشد.


شهید ثانی در این خصوص می فرماید:‹‹ عقد رهن نسبت به راهن لازم می باشد تا با پرداخت دین از عهده حق برآید اگرچه توسط شخص دیگری باشد و نیز اگر کسی ضامن راهن گردد و مرتهن نیز قبول کند،یا اینکه راهن،مرتهن را به شخص دیگری حواله دهد،یا اینکه مرتهن راهن را از دین بری الذمه نماید همین حکم جاری می باشد[1]››.


جایز بودن عقد رهن از سوی مرتهن،با تصویب ماده 34 اصلاحی قانون ثبت سال 1310،به شدت مورد تردید قرار گرفت،زیرا لحن ماده چنان بود که هیچ راهی غیر از استیفای حق از عین مرهون،برای مبحث دوم : شناخت شرط واحکام آن

گفتار اول : مفهوم  شرط  وانواع آن


شرط در لغت به معنای الزام چیزی و التزام به چیزی آمده می باشد. شروط جمع شرط و شرایط جمع شریطه می باشد. در اصطلاح شرط در معانی متعدد به کار رفته می باشد.


شرط در معنای حقوقی از معنای  لغوی آن دور نیفتاده و آن در معنای محصولی عبارتست از تعهد مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط به عقد مشروط و در معنای مصدری عبارتست از مرتبط کردن تعهد مستقیم یا غیرمستقیم به عقد مشروط به اراده طرف های آن.


 


الف- انواع شرط


شروط از جهت اینکه، قابلیت التزام مستقل دارند یا نه، بر دو قسمند:
الف: شروطی که برحسب طبیعت موضوع خود التزامی مستقل ندارند و ناچار بایستی در زمره توابع عقود دیگر باشند. مانند شرطی که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی می باشد (شرط صفت)، یا زمان
[1] –  فقه استدلالی،ترجمه تحریر الروضه فی توضیح لمعه،سید مهدی دادمرزی اتشارات کتاب طه سال 1386،ص324.

 
 

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی]]>