پایان نامه حقوق

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن – پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

تکه ای از متن پایان نامه :

 
  

وفای به عهد را معین می کند (شرط اجل)، یا حدود و قلمرو التزامهای اصلی عقد را معین می کند و یا قوانین تکمیلی را تغییر می دهد. این شروط، در واقع، به کمال و روشنی و شیوه اجرای تعهد کمک می کنند و خود التزامی جداگانه ندارند.
ب: شروطی که می توانند به عنوان قرارداد مستقل مورد توافق باشند، اما دو طرف به ملاحظاتی مثل کسب لزوم از عقد اصلی، آن را تابع عقد دیگر ساخته اند تا نام شرط بر آن نهاده گردد. مانند وکالتی که ضمن نکاح شرط می گردد یا مضاربه ای که در قرارداد بیع می آید و در این فرض آن چیز که به تراضی ارتباط دارد، عقدی می باشد مرکب از دو قرارداد، با این قید که یکی از آنها جنبه اصلی دارد و دیگری فرعی وتبعی.
شروطی که قابلیت التزام مستقل ندارند بر دو قسمند: یا در ضمن عقد جایز واقع می شوند و یا در ضمن عقد لازم ،اصلی ترین بحث در این قسم این می باشد که شرط با قرار گرفتن در ضمن عقد جایز،  لازم الوفاست یا حتماً بایستی در ضمن عقد لازم قرار گیرد تا از آن کسب لزوم کند؟
اگر قائل شویم شرط در ضمن عقد، زمانی لازم الوفا می گردد که خود عقد هم لازم باشد، در این در مورد ارتباط عقد و شرط نسبت به شرایط اساسی عقد باید پذیرفت که حالت وجود و عدم قصد و رضا و اهلیت در عقد و شرط به علت وابستگی شرط به عقد یکسان می باشد. یعنی اگر یکی از این شرایط در عقد موجود باشد در شرط هم موجود خواهد بود و اگر در عقد موجود نباشد، در شرط نیز موجود نخواهد بود.

در اصطلاح جاری گاهی به تعلیق هم شرط و به عقد معلق، عقد مشروط هم گفته می گردد.

روشن می باشد که منشاء ارتباط شرط، اتصال آن به عقد مشروط می باشد که اعتبار آن از اراده طرف های عقد ناشی می گردد.به شرایط ضمن عقد درحقوق امامیه[1] بحث های گسترده ای شده می باشد اما در حقوق اروپایی چندان به این موضوع توجه نشده می باشد هرچند که این شرایط طبق مقررات مدنی این کشورها نیز از اعتبار قانونی برخوردار می باشد.شروط ضمن عقد ازجهت انشاءاستقلالی ندارد،یعنی مستقلآ انشاءنمی گردد.بدین معنی که هنگامی که یک عقد درحال منعقد شدن می باشد این شروط نیز ضمن آن گنجانده می شوند.

1–انصاری، مرتضی،مکاسب،جلد2 ص273-سید محمد جواد حسینی آملی ،مفتاح الکرامه،جلد4 ص728( شهیدی،مهدی،شروط ضمن عقد،جلد 4، ص 41)

 
 

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی

]]>