بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن


تکه ای از متن پایان نامه :


 
  


به طور نمونه همین که مستاجری دارای فرزندی نباشد، مالکیت منافع ملک مورد اجاره به او منتقل می گردد اما در بعضی مواقع حصول نتیجه منوط به تحقق امری در خارج می باشد مانند این که پدری با پسرش شرط می کند که در صورت قبولی اش در آزمون سراسری، مالکیت خودروی خودش را به پسر منتقل کند، در این صورت به محض آن که پسر در دانشگاه قبول گردد، مالکیت خودرو به او منتقل می گردد.


ب)- انواع شرط ضمن عقد رهن

1)- شرط نتیجه:

 


ماده 234 قانون مدنی شرط نتیجه را چنین معرفی کرده می باشد: «… شرط نتیجه آن می باشد که تحقق امری در خارج شرط گردد … »


با کمی دقت در عبارت این قسمت از ماده مزبور ناصحیح بودن مفاد آن معلوم می گردد. زیرا واژه خارج مطابق اصطلاح فلسفی و منطقی به معنی خارج از ذهن و واقع در عالم عینی و مادی می باشد در حالی که مقصود اصلی تحقق امری در عالم اعتبار می باشد نه در عالم مادی و عینی.[1]


پس در تعریف شرط نتیجه باید گفت شرط تحقق یکی از اعمال حقوقی در عالم اعتبار.


شرط نتیجه  در فقه، تحت عنوان شرط متعلق به غایت فعل، یعنی هدف فعل مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته می باشد و برای آن شرط تملک عین معین مثال زده شده و برای مشروط له در صورت عدم تحقق نتیجه مزبور حق فسخ شناخته شده می باشد.[2]


برای مثال ممکن می باشد ضمن عقد رهن شرط گردد هرگاه راهن در سررسید یا مثلاً ده روز بعد از سررسید وام را پس نداد بطور شرط نتیجه رهینه در مقابل طلب مرتهن، مبیع بوده باشد. یعنی با این شرط نتیجه، بیع محقق گردد و رهینه ملک مرتهن گردد.


اگر رهن به شکل شرط نتیجه ضمن عقدی درآید،در تحقق ایجاب و قبول تردیدی وجود ندارد.لیکن،زیرا تسلیم عین مرهون نیاز به اعمالی دارد که باید جداگانه انجام گردد و به صورت نتیجه قابل تحقق نیست،این پرسش به میان می آید آیا رهن به صورت شرط نتیجه قابل وقوع می باشد یا به دلیل اشکالی که در قبض از این راه دارد باید خارج از صورت شرط انجام پذیرد؟


[1] –  شهیدی،مهدی،اصول قراردادها و تعهدات، جلد 4،نشر مجد،سال1386،ش 9 تا 11.


[2] – انصاری،مرتضی،مکاسب،ج 3، ص 22.(به نقل از شهیدی،مهدی،شروط ضمن عقد،جلد4،مجد)

 
 

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی]]>