بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله – پایان نامه کارشناسی ارشد

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


تکه ای از متن پایان نامه :


 

 


5-4. نتیجه‌گیری نهایی


نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هفت هفته تمرینات تداومی و تناوبی هوازی باعث بهبود معناداری بر توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار می‌گردد ولی با مقایسه دو روش با هم اختلاف معنی‌داری در افزایش VO2 max مشاهده نمی‌گردد و می‌توان گفت که هر دو روش تمرینی برای بهبود و افزایش VO2 max مناسب می‌باشد. از طرفی با بررسی تأثیر تمرین تناوبی و تداومی بر ترکیب بدن نیز اختلاف معنی‌داری در تغییرات ترکیب بدن ناشی از نوع تمرین مشاهده نشده می باشد و هر دو روش باعث تغییراتی در ترکیب بدن شده‌اند اما تنها در گروه تمرین تداومی هوازی اختلاف معنی‌داری مشاهده شده می باشد که نشان می‌دهد ترکیب بدن آزمودنی‌های این گروه دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون دستخوش تغییرات معنی‌دار شده‌اند.


لازم به ذکر می باشد با بررسی نتایج تحقیقات مختلف که برخی هم‌سو و برخی غیر هم‌سو با نتایج تحقیق حاضر بوده‌اند معلوم می‌گردد که هر دو روش تمرینی دارای اثرات مثبت و حائز اهمیتی در تغییرات ترکیب بدن و بهبود توان هوازی می‌شوند که بر اساس


بسمه تعالی

 
 
 

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : مطالعه و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی]]>

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه : بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی