بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله – دانلود پایان نامه ارشد

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


تکه ای از متن پایان نامه :


 بخشی از تفاوت‌های موجود در انجام مهارت‌های ورزشی بین مردان و زنان را می‌توان از طریق درصد چربی بیشتر در زنان توجیه کرد. میانگین چربی مردان بالغ، 15 تا 17 درصد وزن آنها می باشد؛ در صورتی که این میانگین در بدن زنان، حدود 25 درصد وزن آنها را شامل می‌گردد. سلول‌های متفاوت می باشد؛ برای مثال چگالی چربی، 9/0 گرم بر سانتی‌متر مکعب می باشد. اگر این اجزاء را در زمینه‌ی بدن به عنوان یک کل در نظر بگیریم، بدنی با چگالی کمتر، نسبت به یک بدن با چگالی بیشتر، چربی بیشتر دارد. بنابراین، ارتباط چگالی و چربی بدن، معکوس می باشد. هر چه نسبت چربی بیشتر باشد، چگالی بدن کمتر می باشد؛ لذا چگالی بدن اجازه می‌دهد که درصد چربی وزن بدن را برآورد کنیم.


رایج‌ترین روش چگالی سنجی، اندازه‌گیری وزن بدن در زیر آب ساکن می باشد (هیدرواستاتیک). در روش وزن کردن بدن در زیر آب، آغاز توده‌ی بدن فرد در هوای عادی و با روش معمولی اندازه‌گیری می‌گردد. سپس با بهره گیری از اصل ارشمیدس (حجم بدن برابر می باشد با حجم آب جابجا شده هنگام فرو رفتن کامل در آب) حجم بدن محاسبه می‌گردد. آن گاه توده‌ی بدن فرد نیز هنگامی که در زیر آب قرار دارد، اندازه‌گیری می‌گردد. اختلاف بین توده‌ی بدن فرد در هوا و توده‌ی بدن او در زیر آب، برابر توده‌ی آب جابجا شده می باشد. پس چگالی آب، بر حسب توده‌ی زیر آب اصلاح می‌گردد (آقا علی‌نژاد، 1391).


ـ تعیین آب کل بدن (آب سنجی)


بیشترین مقدار آب بدن، در توده‌ی بدون چربی قرار دارد. در یک فرد بزرگسال معمولی، 72 تا 74 درصد از توده‌ی بدون چربی آب می باشد؛ در حالی که بافت چربی، آب کمتری دارد و کل مقدار آن، حدود 20 درصد می باشد. به طور معمول، کل آب بدن از طریق تکنیک‌های رقیق‌سازی معمولاً با آب دوتریوم (آب برخوردار از هیدروژن سنگین) تعیین می‌گردد.


تغییر آب کل بدن[1] (TBW) در طول روز به مصرف مایعات و سطح فعالیت جسمانی بستگی دارد؛ لذا معمولاً آن را در صبح و به صورت ناشتا اندازه‌گیری می‌کنند. مقدار ایزوتوپ، بر ـ روش جایگزینی هوا


[1]. Total Body Water (TBW)

 
 
 

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : مطالعه و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی]]>