بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی – پایان نامه

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


تکه ای از متن پایان نامه :


 
  


معرفت حقیقی را اصلا برنمی آورد ، زیرا معرفت ، به نظر افلاطون ، بایستی (اولا) خطاناپذیر و (ثانیا) درمورد آن چیز که هست باشد.ادراک حسی نه این می باشد و نه آن »[1]


« اگر معرفت ادراک حسی می باشد ، پس هیچ انسانی نمی تواند عاقلتر از بشر دیگر باشد ، زیرا که من بهترین داور ادراک حسی خود هستم.پس توجیه پروتاگوراس برای پرداختن به تعلیم دیگران و گرفتن مزد قابل توجه چیست؟ و کجاست نادانی ما که ما را وادار می کند که پیش پای او بنشینیم زیرا مگر نه این می باشد که هر یک از ما مقیاس خردمندی خویش می باشد؟ به علاوه ، اگر معرفت و ادراک حسی یکی می باشد ، و اگر تفاوتی میان دیدن و دانستنی نیست ، نتیجه این می گردد که کسی که چیزی را در گذشته دانسته(یعنی دیده) و هنوز آن را به خاطر دارد ، آن را نمی داند.اگر چه آن را به خاطر می آورد زیرا آن را نمی بیند.برعکس ، گیریم که یک بشر می تواند چیزی را که قبلا ادراک نمود به یاد آورد و بتواند آن را بداند،حتی وقتی که دیگر آن را ادراک نمی کند ، نتیجه این می گردد که معرفت و ادراک حسی را نمی توان یکی گرفت (ولو آنکه ادراک حسی نوعی معرفت باشد.)»[2]


 


3.2.2- مفاهیم حقیقی و اعتباری


     مفاهیم حقیقی : [«حقیقی» منسوب به «حقیقت» می باشد و یکی از معانی «حقیقت» که در اینجا مورد نظر می باشد ، همان ماهیت و ذات شی می باشد.بنابراین ، مقصود از مفهوم حقیقی همان مفهوم ماهوی می باشد چنانکه گفته شده می باشد حقیقی مفهومی می باشد که گاهی در خارج موجود می گردد ، و آثارش بر آن بار می گردد ، و گاهی در ذهن تحقق می یابد ، و آثار خارجی اش بر آن بار نمی گردد مانند مفهوم بشر، لازمه ویژگی یاد شده آن می باشد که نسبت مفهوم به وجود و عدم یکسان باشد.مفهوم حقیقی [که به آن معقول اوّلی نیز گفته می گردد] همان ماهیت[3] می باشد.


از آنجائیکه تعریف و تبیین درست یعنی آن تعریفی که منجر به شناخت مجهولی گردد در هر علمی بسیار مهم می باشد و اگر چنانچه تعریف دقیق نباشد قطعا منجر به بروز مشکلاتی در زمینه کشف مجهول می گردد لذا فلاسفه توجه زیادی به این مسئله نموده اند و برای درست بودن تعریف قواعدی وضع نموده اند ولیکن مقصود ما از تعریف ، اعم از تعریف منطقی می باشد.یعنی معرِّف باید بگونه ای باشد که ما را به حقیقت رهنمون گردد البته نه از طریق مقبولات ، بلکه تعریفی که در نهایت به بدیهیات منتهی شوند و اختصار سخن اینکه مجهول را کاملا تبیین نماید و بشر نسبت به آن حقیقت ، یقین به معنی اخص حاصل نماید لذا پیش از ادامه مباحث لازم می باشد که واژه اعتباری را تبیین نمائیم زیرا در فلسفه کاربردهای فراوانی دارد.


[1]– فردریک کاپلستن، تاریخ فلسفه ، ص 205.


[2]– همان، ص212


[3]– چنانکه روشن می باشد ، مقصود از «ماهیت» در اینجا ماهیت به حمل شایع می باشد یعنی مفاهیمی مانند : سیاهی ، سفیدی، بشر ، حیوان و غیر آن.چرا که ماهیت به حمل اوّلی خودش از مفاهیم اعتباری و معقولات ثانوی می باشد.


 

 
 

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر تأثیر آن در معرفت شناسی]]>