بررسی رابطه تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر – پایان نامه

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر


تکه ای از متن پایان نامه :


 و برای تبیین متافیزیکی و کیهانی آفرینشگری ،ممکن می باشد از فیلسوفان، نظریه ی تکاملی و متجددانی مانند وایت هد کمک بخواهیم .


برای پی بردن به تأثیر ناخوداگاه در آفرینشگری ،بایستی به فروید رجوع کنیم .


برای آگاهی از اینکه آفرینشگری تا چه حد پاسخی به محیط خارجی ما می باشد مدیون اسکاکتل هستیم.


بهترین کوشش که تاکنون برای قرار دادن آفرینشگری در کل شخصیت ،انجام گرفته می باشد متعلق به راجرز می باشد.


برای سنجش منظم واکاوی توانایی های ذهنی موجود در آفرینشگری به کار گیلفورد مراجعه می کنیم . برای جامع ترین ترکیب های سال های اخیر به سراغ نوشته های کوستلر می رویم و بالاخره در مواردی ادعای  عصب شناسان را مد نظر قرار می دهیم .هر چند که به تنهایی به یک مکتب و دیدگاه خاص درمورد خلاقیت نمی توان متکی بود.


 


 


منشأ خلاقیت


یکی از مهم ترین موضوعاتی که می توان در زمینه خلاقیت مطرح نمود،این می باشد که خاستگاه و منشأ خلاقیت چیست؟ بر این اساس در فصل حاضر مهمترین منابع منشأ خلاقیت از دیدگاه صاحب نظران مورد مطالعه قرار می گیرد.


1- اطلاعات ذهنی:


بنابر نظر افلاطون هر یک از اعضای جهان مادی دارای یک همتای انتزاعی تحت عنوان ایده یا اندیشه می باشد که علت آن شی به حساب می آید. مثلاً اندیشه انتزاعی صندلی با ماده کنش متقابل می کند تا آن چیز که را که ما صندلی می نامیم به وجودآورد. همه اشیاء مادی دارای چنین سر چشمه ای هستند پس آن چیز که ما از 

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : بررسی رابطه تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر
 
 
 
 

مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر

مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه :مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر]]>