تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز

0 Comments

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت وحسابداری
گروه آموزشی:مدیریت بازرگانی
پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازرگانی داخلی
عنوان:
تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز
استاد راهنما
دکتر محمدرضا آزاده دل
نگارش
محمود حسینی
تابستان 1393
تشکر و قدر دانی
بدینوسیله از زحمات بی شائعبه و راهنمایی های ارزنده جناب آقای دکتر آزاد ه دل که مسئولیت راهنمایی اینجانب را در تدوین پایان نامه مذکور بعهده گرفته و همچنین از زحمات استادان و داوران عزیز تقدیر و تشکر نموده و از خداوند متعال برای شما عزیزان موفقیت و طول عمر باعزت مسئلت دارم.
پایان نامه خود را به روح پرفتوح شهیدان والا مقام ، آزادگان سرافراز و جانبازان صبور که در طول 8 سال دفاع مقدس از هیچ کوششی دریغ ننموده و موجبات آرامش و آسایش و امنیت ملت سر بلند ایران را فراهم نموده اند و همچنین همسر عزیزم که هر چه دارم اول از لطف و عنایت خداوند متعال و بعد ایشان است و همچنین فرزندان دلبندم امیر حسین و امیرحسام تقدیم میدارم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
فصل اول: كليات تحقيق
1.1. مقدمه 3
2.1.بیان مساله 4
3.1.ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق 5
4.1.اهداف اساسی از انجام تحقیق 7
5.1. چارچوب نظری تحقیق 8
متغيرهاي تحقيق 8
6.1. فرضیات تحقیق: 8
7.1. تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق 9
7.1.2 تعاریف عملیاتی 10
8.1. قلمرو تحقیق 10
1-8 -1 قلمرو مکاني تحقيق 10
1-8-2- قلمرو زماني تحقيق 11
1-8-3- قلمرو موضوعي 11
فصل دوم: پيشينه و ادبيات نظري تحقيق
1.2.مقدمه 13
2.2. بازاریابی درونی 14
1.2.2.تعاریف و رویکردهای بازاریابی درونی 14
2-3- مفهوم سازی بازاریابی درونی: 19
2-4-مدلهای بازاریابی درونی 23
2-4-1-مدل بازاریابی درونی کاتلر و آرمسترانگ 23
2-4-2- مدل بازاریابی درونی فورمن و مانی 25

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93 92- قسمت 11