علمی

تاریخچه کمال گرایی

۲-۱-۲ تعاریف کمال گرایی

سازه کمال گرایی در دهه گذشته مورد توجه محققان بسیار قرار گر فتهه و هر کدوم به مقتضای دیدگاه خود از اون تعریفی ارائه دادن، با این وجود، بیشتر محققان به این توافق رسیدن که معیارای بالا واسه کارکرد معنی اساسی کمال گراییه (دنولت[۶]، ۲۰۱۰).

توافق

 

کمال گرایی  تو یه تعریف به افکار و رفتارای خود تخریب گرانه ای اشاره میکنه که هدف اونا رسیدن به اهداف به شدن افراطی و غیر واقع گرایانه س. در جامعه امروزی به اشتباه کمال گرایی چیزی مطلوب و حتی لازم واسه موفقیت در نظر گرفته می شه( احمدپور، ۲۰۰۹).

در تعریف دیگه کمال گرایی  رو به این شکل تعریف می کنن: گرایش افراطی فرد به بی عیب و مشکل بودن ، کوچیک ترین اشتباه خود رو گناهی نا بخشودنی پنداشتن و مضطربانه انتظار پیامدای شوم شکست رو کشیدن(نوربالا و باقری یزدی، ۲۰۱۳).  افراد  کمال گرا معیارای خیلی بالایی رو واسه موفقیت در نظر می گیرن و اگه به اون اهداف بلند پروازانه نرسند ، خودشون رو شکست خورده می دونن. اونا نسخه همه اتفاقای دنیا رو با قانون همه یا هیچ می پیچند. واسه کمال گراا نتیجه هر کاری یا شکست کامله یا موفقیت کامل. علم آموزی که موقع انتخاب رشته دانشگاهی، فقط دانشگاه تهران رو وارد برگ انتخاب رشته می کنه، ورزشکار یا مربی ای که همه مساوی گرفتنا رو یه شکست مفتضح می دونه ؛ همه و همه نمونه های افراد کمال گرا هستن(بشارت، ۲۰۱۰).

ورزش

تو یه تعریف کمال گرایی نیاز شدید واسه پیشرفته و این گرایش به صورت معیارای شخصیتی بالا و غیر واقعی رو می شه(سابونچی و لانچ[۷]، ۲۰۱۲).

دنولت (۲۰۱۲) کمال گرایی رو به دو بعد کمال گرایی بهنجار و کمال گرایی روان نژندانه تقسیم می کنه. ایشون عقیده داره کمال گرایی روان نژاندانه یعنی : نگرانی زیاد در مودر ارتکاب اشتباه و ترس از قضاوتای بقیه .

تو یه تعریف دیگه کمال گرایی رو به عنوان یه سری از معیارای بسیار بالا واسه کارکرد که با ارزش یابیای انتقادی همراه س تعریف کرده(بشارت، محمدی، پورنقاش و حاتمی، ۱۳۸۸).

در تعریف دیگه کمال گرایی یعنی گرایش فرد به داشتن یه سری از معیارای بالای افراطی و دقیق شدن و فوکوس کردن بر شکستا و نقصا در عملکرده (ابراهیم زاده، ۱۳۸۵).

[۱] Adler

[۲] Hornay

[۳] Belit

[۴] Hassel

[۵] Terry-short LA, Owens

[۶] Denollet

[۷] Saboonchi F, Lundh