پایان نامه های روانشناسی

تحقیق با موضوع سرمایه اجتماعی

شد . اهداف این همایش از نظر برگذار کنندگان : توجه به محیط زیست و توسعه پایدار برای ادامه حیات ، از ضروریات قرن معاصر است و عدم توجه انسان به عنوان بزرگترین آلوده کننده محیط زیست خطری جدی است که کره زمین و حیات را به شدت تهدید می کند و در صورت تجدید نظر نکردن در رفتار زیست محیطی و پیدا نکردن راه حل صحیح و مناسب ضربات جبران ناپذیری بر پیکره محیط زیست وارد خواهد شد، بالا بردن آگاهی مردم از عواقب آلودگی محیط زیست و خطرات ناشی از عدم رعایت اصول زیست محیطی به طور حتم ما را در رسیدن به محیطی سالم ، پاک و بهداشتی کمک خواهد کرد و راه رسیدن به توسعه پایدار را هموار خواهد کرد.

حمیدرضا عامری سیاهویی, ابراهیمرستم گورانی,مریم بیرانوندزاده درتحقیقی در زمستان سال 1389 تحت عنوان”سکونتگاه های غیر رسمی، امنیت و توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر بندرعباس)” نشان داده اند که شهر بندرعباس در سال های اخیر بواسطه موقعیت استراتژیک و وجود بنادر و همچنین صادرات و واردات کالا رشد و توسعه بی سابقه ای را یافته است. جمعیت این شهر در سرشماری 75 معادل 273578 نفر بوده که این تعداد در سال 85 به 379301 نفر افزایش پیدا کرده است. بر این اساس مشخص است که جمعیت این شهر طی دوره 75 تا 85 بالغ بر 105 هزار نفر افزایش یافته است. از طرفی مهاجرت از سایر استان ها به این شهر سبب گسترش شهر و ایجاد محلات حاشیه ای و فرسوده شدن بافت قدیمی این شهر شده است که این محلات توسعه پایدار را در شهر بندرعباس به چالش کشیده اند.
نتایج این تحقیق بیانگر این است که در میان محلات دارای بافت حاشیه ای مورد بررسی در شهر بندرعباس محلات داماهی و اسلام آباد دارای پایداری نسبتا قوی هستند و شاخص امنیتی در این محلات به نسبت رضایت ساکنان خوب ارزیابی شود. از طرفی محله شهناز به عنوان محله ناپایدار شناخته شد. این محله و همچنین محلات با پایداری ضعیف دارای وضعیت نابسامانی به لحاظ امنیتی هستند. بر اساس آمارها حدود نیمی از دزدی ها ومزاحمت های خیابانی در این محلات صورت می گیرد که محله شهناز و دوهزار در صدر این محلات قرار دارند.برنامه ریزی جهت جلوگیری از مهاجرت ساکنان بومی و همچنین ارائه خدمات و اقدامات جوامع بشری می باشد. وجود ابعاد مختلف توسعه دلالت بر پیچیدگی آن دارد. یکی از ابعاد مهم توسعه، توسعه اجتماعی است که در واقع عبارت است از بهبود کمی و کیفی شاخصهای اجتماعی به منظور دستیابی به توسعه کلان( تشکر و معینی،1381). بنابراین چنانچه در بالا اشاره شد با توجه به اهمیت روز افزون سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار تحقیق حاضر ضرورت میابد تا بتوان ضمن شناخت هرچه بیشتر سرمایه های اجتماعی در منطقه و ظرفیتهای توسعه ای شهر بندر عباس جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان اقتصادی چه در سطح استانی و چه در سطح کشوری بالاترین میزان بهره وری را ایجاد کرد. شناخت موقعیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منطقه در کنار شناخت ویژگیهای فردی ساکنان آن از قبیل مشارکت اجتماعی، شکافهای اجتماعی، اعتماد اجتماعی، هنجارهای فرهنگی روابط خانوادگی و همبستگی اجتماعی بعنوان شاخصهای سرمایه اجتماعی به برنامه ریزان شهری و سیاستگذاران کمک خواهد کرد تا بهت بتوانند روند توسعه را در این شهر مشخص کنند و آن را به سوی شهری پایدار سوق دهند.
1-4-سوالات تحقیق:
سرمایه اجتماعی چیست؟ توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری هریک به چه معنا هستند؟ چه کاربردهایی دارند؟ و مهمترین سوال تحقیق این است که آیا این دو متغیر بر هم تاثیر دارند یا خیر؟ اگر دارند میزان این تاثیر و جهت آن چگونه است؟
1-5-قلمرو تحقیق:
الف) از نظر زمانی: این تحقیق قلمرو زمانی ندارد به دلیل اینکه در زمره تحقیقات تجربی نیست اما مدت زمان اجرای آن مشخص شده است( دو ترم).
ب) از نظر مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق بررسی تحلیلی از تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهر در شهر بندر عباس است.
ج) از نظر موضوعی: از نظر موضوعی کانون اصلی این تحقیق به بررسی تحلیلی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهری در شهر بندر عباس متمرکز است.
1-6-اهداف تحقیق:
هدف کلی : بررسی این مسئله که آیا سرمایه اجتماعی تاثیری بر توسعه پایدار شهری دارد که به این منظور برطبق نظریه راهنمای تحقیق فرضیاتی مطرح شده که تلاش می شود رابطه و یا عدم رابطه آنها با یکدیگر اثبات گردد.
هدف کاربردی: این تحقیق به بررسی مسئله بین رابطه ای در اقتصاد و جامعه شناسی می پردازد و هدف اصلی آن پاسخ دادن به رابطه هایی است که در فرضیه آمده است تا نهادها و سازمانهای استانی و حتی کشوری در چشم انداز آینده برای توسعه شهری بتوانند در برنامه ریزیها و سیاستگذاریهای خود از یافته های تحقیق حاضر استفاده کنند. منظور ا ز هدف کاربردی، هدفی است که تحقیق حاضر قصد دارد تا با بررسی رابطه متغیر ها و با ارائه نتایج بدست آمده پیشنهادات کاربردی ارائه کند تا سیاستگذاران بتوانند در سیاستهای خرد وکلان از این نتایج بهره ببرند.
اهداف ویژه:
بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس در فرآیند توسعه پایدارشهری.
بررسی رابطه اعتماد اجتماعی شهروندان بندرعباس در فرآیند توسعه پایدار شهری.
بررسی رابطه شکافهای اجتماعی شهر بندرعباس در فرآیند توسعه پایدار شهری.
بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی در شهر بندر عباس بر توسعه پایدار شهری.
بررسی پایداری بر ارزشها و هنجارهای فرهنگی شهروندان بندرعباس در فرآیند توسعه پایدار شهری.
بررسی تاثیر روابط خانوادگی و دوستان شهروندان بندرعباس در فرآیند توسعه پایدار شهری.
بررسی میزان همبستگی اجتماعی شهروندان بندرعباس در فرآیند توسعه پایدار شهری.
1-7-فرضیات تحقیق:
– به نظر می رسد مشارکت اجتماعی شهروندان شهر بندر عباس در فرآیند توسعه پایدار شهری پایین است.
– به نظر می رسد اعتماد اجتماعی شهروندان شهر بندر عباس در فرآیند توسعه پایدار شهری پایین است.
– به نظر می رسد شکافهای اجتماعی شهروندان شهر بندر عباس در فرآیند توسعه پایدار شهری تاثیرگذار است.
– به نظر می رسد ضعف شبکه های اجتماعی در شهر بندر عباس در فرآیند توسعه پایدار شهری تاثیرگذار است.
– به نظر می رسد پایداری بر ارزشها و هنجارهای فرهنگی شهروندان شهر بندر عباس در فرآیند توسعه پایدار شهری تاثیرگذار است.
– به نظر می رسد روابط خانوادگی و دوستان شهروندان شهر بندر عباس در فرآیند توسعه پایدار شهری تاثیرگذار است.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– به نظر می رسد همبستگی اجتماعی شهروندان شهر بندرعباس در فرآیند توسعه پایدار شهری تاثیرگذار است.
فصل دوم:
پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه:
در بخش پیشینه پژوهش نگاهی می اندازیم به تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور که ارتباط مفهومی با پژوهش حاضر دارند، هر چند تنها یک پایان نامه مشخص با عنوان «بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهری (شهر تهران)» توسط مریم مدنی در سال 89-88 برای جامعه آماری کارکنان شهرداری در تهران صورت گرفته است و بقیه پایان نامه ها یا به بررسی سرمایه اجتماعی پرداخته اند و یا به بررسی توسعه پایدار شهری در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
2-1-1- مطالعات داخلی:
مریم مدنی در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهری (شهر تهران) در سال 89-88 به بررسی تاثیر این دو عامل بر یکدیگر پرداخته است. جامعه ؛آماری مورد استفاده در تحقیق 92 نفر از کارکنان شهرداری های تهرانی در مناطق 22 گانه است که به روش خوشه ای نمونه گیری شده است، روش تحقیق کتابخانه ای و پیمایشی است که نگارنده با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته است. بعد از سنجش فرضیه ها نتایج حاصله نشان می دهد که اعتماد، مشارکت و آگاهی عمومی تاثیر بیشتری بر شکل گیری توسعه پایدار در شهرها دارند.
منصور اخلاقی پور درمقاله ای تحت عنوان«بررسی نگرش بومیان نسبت به غیر بومیان و تاثیر آن بر میزان مشارکت اجتماعی در شهر بندرعباس» در سال ۱۳۷۹ با بهره گرفتن از پرسشنامه به لررسی مساله مشارکت پرداخته است. در این تحقیق از مجموع ۹متغیر موثر در مشارکت اجتماعی ۵ متغیر در معادله رگرسیونی وارد و در مجموع ۲۴/۳٪ تغیی ات میزان مشارکت را در این تحقیق توضیح داده هان که از میان متغیر برون گرایی با تاثیر ۲۷٪ بیشترینمیزان را در تبیین میزان مشارکت برعهده داشته اشت و بعد از آن متغیرهای احساس کا رایی و قدرت با ۲۵٪٬ روابط اجتماعی با ۱۳٪٬و رضایت از زندگی با ۱۲٪ و قضاوت دیگران با۱۰٪ به ترتیب متغیرهایی بودند که در معدله رگرسیونی تغیی ات میزان مشارکت را تبیین کرده اند. محقق معتقد است در مجموع ۸۳/۴٪ از شهروندان بومی بندرعباس نگرشی مثبت به غیر بومیان داشته و میزان مشارکت ۵۴/۴٪ از شهروندان در حد متوسط و ۳۵/۷٪ از آنان در حد زیاد مشارکت داشته اند. تحقیق مذکور در سطح استان از اولین پژوهشهای دانشگاهی انجام شده است.
در تحقیقی که به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پرداخته است احمد فیروزآبادی و حسین ایمانی در سال 1385 به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی – اجتماعی در کلان شهر تهران پرداخته اند. این تحقیق با این سوال که آیا بین سرمایه اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده آن در سطح تحلیل مناطق و میزان توسعه یافتگی مناطق در شهر تهران رابطه ای وجود دارد یا نه؟ شروع می کند.این تحقیق از نوع پیمایشی است که با انجام نمونه گیری خوشه ای از مناطق بیست و دو گانه تهران اجرا شده، نتایجی که از این تحقیق حاصل شده نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در مناطق، رابطه مثبتی با توسعه مناطق شهری در تهران دارد. و مناطق توسعه یافته تر از میزان بیشتری از اعتماد عمومی، اگاهی، مشارکت (رسمی و غیررسمی) برخوردارند و به گونه معناداری مشارکت غیر رسمی مذهبی کمتری دارند و اعتماد نهادی و مشارکت های غیر رسمی خیریه ای در همه مناطق بصورت یکسان بوده و تفاوت معناداری نداشته است.
مقاله دیگری با موضوع «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه» توسط اشرف السادات باقری در سال ۱۳۸۹ نوشته شده است. با اهمیت زیاد قائل شدن به سطح اعتماد در جامعه آن را موجد تعاون و همیاری می داند. این تحقیق نظری به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه، تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی می پردازد و در همه موارد به تاثیر مثبت سرمایه اجتماعی بر هر یک از این ابعاد توسعه تاکید می کند. پژوهشی ارزشها و نگرش های ایرانیان را در 28 استان کشور تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1380 سنجیده است. این پیمایش بخشی از ماده 160 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب مجلس پنجم در سال 1378 است. هدف از اجرای این طرح، اندازه گیری تحولات فرهنگی و نگرش های اجتماعی در فاصله های منظم (دو ساله) است تا براساس یافته های آن امکان برنامه ریزی و سیاستگذاری علمی فراهم گردد.برای سنجش متغیرهای مورد بررسی تعریف عملیاتی از متغیرها و مقیاس سازی صورت گرفته است. تکنیک تحقیق براساس مصاحبه حضوری مبتنی بر پرسشنامه است و داده ها با بهره گرفتن از نمونه گیری گردآوری شده است. پیمایش عدم WVS در تهیه پرسشنامه از تجربه سایر پیمایش ها بویژه پیمایش جهانی ارزشها بهره گیری شده است.
دکتر غلامرضا غفاری «طرح ملی تبیین سرمایه اجتماعی» را تحت نظر وزارت کشور انجام داده است.این پژوهش که بر روی 13478 نفر از 30 استان کشور صورت گرفته، نشان می دهد که از دیدگاه پاسخ دهندگان در سطح کلان، حل مشکل بیکاری در وضعیت خوبی قرار ندارد. همچنین پیرامون بحث بازار در دو سطح مثبت (ایجاد شغل) و منفی (تورم، گرانی، دلالی) ن گاه مثبت از دیدگاه پاسخ دهندگان وجود ندارد. غفاری با بیان اینکه اعتماد نهادی نسبت به حوزه اقتصادی در سه حوزه دیگر یعنی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کمتر از عدد یک است، اشاره می کند که وضعیت نهادهای فرهنگی بهتر، فاصله نهادهای اقتصادی نسبت به سایر نهادها بیشتر است. بنا به یافته های پژوهش؛ عرق ملی 2/44 است این رقمی بسیارقابل اعتناست چرا که منجر به مشارکت بیشتر مردم می شود.

2-1-2- مطالعات خارجی:
کیم و لاتو(1992) و یانگ(1993) در تحقیقی نشان داده اند که رشد چشمگیر اقتصاد در کشورهای آسیای شرقی غالبا ناشی از دو عامل یعنی تراکم سرمایه( چه فیزیکی وچه انسانی) و نیروی کار بوده است. آلنسیا و لافرارا(1999) برخی نواحی ایالات متحده را مورد بررسی قرار دادند و اظهار داشته اند که نابرابری درآمد و عدم تجانس نژادی سبب کاهش تمایل به مشارکت در فعالیتهای اجتماعی می شود.به عقیده ایندونابرابری و پراکندگی، سرمایه اجتماعی را کاهش می دهد؛ از اینرو ایندو سبب تضعیف عملکرد بازارها می شوند؛ اما ممکن است .سرمایه اجتماعی هم بر نابرابری و پراکندگی تاثیر بگذارد.
داسگوپتا(2000) در تحقیقی نشان می دهد که تغییر عامل فرعی که در حسابداری رشد نشان داده نمی شود به این معنی نیست که سرمایه اجتماعی در تشریح رشد اجتماعی اهمیتی ندارد. وی در مدلی دو جامعه را تصویر می کند که در یک زمان مشخص در سطوح F,K,Lیکسان باشند و تنها تفاوت آنها در بهره وریکلی عوامل یعنیA باشد. از سوی دیگر فرض کنید که تفاوت در A ناشی از تفاوت در سرمایه اجتماعی دو جامعه است. در جامعه ای که سرمایه اجتماعی بیشتر است مردم بیشتر از جامعه ای که سرمایه اجتماعی در آن کمتر است به یکدیگر اطمینان می کنند.این امر در ابتدا سبب کاهش هزینه های مبادله ، کاراتر عمل کردن نهادها، تهیه کالاهای عمومی با هزینه کمتر و… و در نهایت افزایش تولید کل در جامعه ای می شود که سرمایه اجتماعی بیشتری دارد.وی معتقد است که اگر پس انداز بصورت درونزا تقویت شود، در جامعه ای که سرمایه اجتماعی بیشتراست مردم دلایل زیادی برای سرمایه گذاری بخش بیشتری از درآمدشان را دارندچراکه بهره وری نهایی سرمایه( و در نتیجه سرمایه گذاری) در این جامعه نسبت به جامعه ای که سرمایه اجتماعی کمتری دارد، بیشتر است.
2-2- شناسایی مفهوم و ابعاد سرمایه اجتماعی:
2-2-1- تاریخچه سرمایه اجتماعی:
واژه سرمایه اجتماعی سابقه ذهنی طولانی در حوزه علوم اجتماعی دارد، اما پیشینه این اصطلاح به معنایی که امروزه بکارمی رود به نوشته های لیداجی هنی فن در سال 1920، سرپرست وقت مدارسویرجینیای غربی در آمریکا بر می گردد او در توضیح اهمیت مشارکت در تقویت حاصل کار مدرسه مفهوم سرمایه اجتماعی را مطرح کره است. و در وصف آن می گوید: «چیز ملموسی که بیشترین آثار را در زندگی روزمره دارد. حسن نیت، رفاقت، معاشرت اجتماعی، در بین افراد و خانواده ها که واحد اجتماعی اند، و روابط بین افراد و خانواده ها ممکن است بلافاصله نیازهای اجتماعی را برآورده سازد و شاید حاصل ظرفیت های بالقوه ای باشد که برای بهبود اساس شرایط زندگی کل اجتماع کفایت کند». (لکانه و ناریان 1384: 534). بعد از هنی فن، اندیشه سرمایه اجتماعی تا چندین دهه مسکوت ماند، تا در سال 1961 جاکوب در اثر خود به نام «زندگی و مرگ شهرهای بزرگ آمریکایی»، از سرمایه اجتماعی بحث کرد و نقش آن را در ارتباط با حفظ نظافت، برخورد با جرم و جنایت خیابانی در محدوده های حومه و قدیمی شهر مطرح کرد (شریفیان ثانی، 1380: 11). او معتقد بود که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده های حومه و قدیمی صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با مسائل شهری برای بهبود کیفیت زندگی در مقایسه با عوامل و نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند. در دهه 1970 بوردیو و سپس اقتصاددانی بنام لوری دوباره سرمایه اجتماعی را احیا کردند، پژوهش های سازنده ای که جیمز کلمن درباره آموزش و پرورش انجام داد ومجموعه تحقیقاتی که پاتنام (دربین سال های 2000-1993) راجع به مشارکت مدنی و عملکرد نهادی انجام داد، الهام بخش اکثر کارهای جاری شده است.
اصطلاح سرمایه اجتماعی به رغم شهرت اخیر آن، نکات تازه جامعه شناسانه ای ندارد، اینکه مباشرت و مشارکت در گروه ها می تواند تبعات

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *