دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق درباره ارکان اصلی سازمان ملل متحد، سازمان ملل متحد

8/2
رتبه [do_widget id=kl-erq-2]
78
87
88
105
131
141
168
146
120
133
مأخذ: سازمان شفافیت بین الملل

نمودار 1-1: نمرات شاخص ادراک فساد ایران در دهه اخیر
آمارهای ارائه شده توسط سازمانهای بینالمللی، وضعیت فساد در ایران را نگران کننده گزارش میکنند و تأسف برانگیزتر آن که بر اساس این گزارش، میزان فساد در ایران طی 9 سال گذشته از روند روبه رشدی – که به هیچ وجه شایسته نام و تمدن و فرهنگ اسلامی کشور ایران نیست – برخوردار بوده است (توکلی ، 1390)
از طرفی، با توجه به گستردگی فساد در کشورهای مختلف (اعم از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته) سازمانهای بینالمللی درصدد مبارزه با فساد برآمده اند (آلبرشت، 2006، ص2) و اقداماتی را هم انجام دادهاند. از جمله این سازمانها که به مبارزه با فساد پرداخته است، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل میباشد.دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل از ارکان اصلی سازمان ملل متحد به شمار آمده و تنها سازمان جهانی در این زمینه است که در ایران شعبه دارد.
نتیجه این که ، وجود مسئله فساد و عدم تبیین و شناخت نقش سازمانهای جهانی مقابله با فساد و به کار نبستن تجربیات و راهکارهای این سازمانها از جمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل که به مبارزه با فساد میپردازد در جمهوری اسلامی ایران کماکان وجود دارد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
پدیده فساد، به ویژه در دنیای امروز و مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری (مثل زایل شدن مشروعیت دولت) را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود میسازد (زاهدی و همکاران، 1388: ص 2).
در ایران هم فساد اداری به ویژه در دورهی رضا شاه در حکومت بیداد میکرد به طوری که در طی دوران حکومت او 44 هزار سند به نام وی انتقال یافت. از سالهای دهه 1340 که درآمد دولت بیش از پیش وابسته به نفت شد، و به ویژه در دهه 1350 که با افزایش ناگهانی قیمت نفت درآمدهای نفتی ایران تقریباً چهار برابر شد، فساد اداری رو به گسترش نهاد. (الوانی و همکاران، 1389،ص 6) به طوری که از سال 1350 تا سال 1357 تنها در بازرسی شاهنشاهی 3750 پرونده سوء استفاده کلان تشکیل گردید (حسینیان، 1384). با پیروزی انقلاب اسلامی، مفاسد اداری و مالی به حداقل رسید و عاملان فاسد جولان کمتری داشتند. اما متأسفانه با گذشت زمان، این پدیده شوم مجدداًٌٌ چهره نمایاند و در حال حاضر ایران نیز مانند سایر کشورها دچار بیماری فساد بوده و میزان آن رو به افزایش نیز می باشد. علاوه بر برخی سوء استفادههای سالهای گذشته نظیر اختلاس مرتضی رفیق دوست در سال 74 مبنی بر 123 میلیارد تومان که به حبس ابد محکوم شد و اختلاس شهرام جزایری در سال 80 و محکومیت او به 27 سال (رفیع پور، 1386: ص 69-70)، اخیراً هم (شهریور 1390) به گزارش جراید، اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی توسط شخصی به نام{مه آفرید امیرخسروی} (از طریق یکی از شعب بانک صادرات و با گرفتن مشاوران و کارشناسان بانکی اقدام به تهیه اعتبار اسنادی خارج از عرف بانک داری، خارج از سیستم نرم افزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر و مسئولیت شعبه، البته با دادن رشوه یک میلیارد تومانی به رئیس شعبه صورت گرفته و شخص اختلاس کننده با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در ۷ بانک دیگر کرده و در سررسید هم با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام کرده و به همین دلیل حجم اختلاس به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این امر اوضاع نامناسب ایران در زمینه فساد را نشان می دهد. بنابراین، باید هر چه زودتر برای درمان این بیماری اقدام گردد و برای انجام این کار باید از تجارب سازمانهای جهانی استفاده شود زیرا تجارب آنها حاصل تجارب کشورهای مختلف با شرایط محیطی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی گوناگون است.
بنا به فرموده حضرت علی (ع) :
« هر که تجربهها را نگه دارد [و به موقع به کار ببندد] اعمال و برنامه هایش درست میشود» (غررالحکم، جلد 2، ص 299).

]]>