دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق درباره بانکداری از طریق تلویزیون کابلی، خدمات بانکداری الکترونیک

در بانکداری سنتی خدمات مورد نیاز مشتری در ساختمان بانک و در ساعتهای اداری که به صورت کلی بین 8 صبح تا 5 عصر ارائه می شود. مشتریان هیچگاه از این شرایط رازی نیستند آنها در طول روز در محل کار هستند و بعد از آن به کارهای مربوط به خود و خانواده شان می پردازند. در این حالت یک تضاد آشکار بین خواسته های آنها و توانایی های ما به عنوان خدمات دهنده بانکی شکل می گیرد. برای این مسأله چه می توان کرد؟ [do_widget id=kl-erq-2]
پاسخ منطقی استفاده از کانالهای الکترونیکی همچنین اینترنت، شبکه های تلفن همراه مبتنی بر پرو تکل های کاربردی بی سیم ، تلفن های خودکار، شبکه خود پردازها، سرویس های پیام کوتاه و… است. چرا که این سرویس ها امکان انجام تراکنش ها در هر مکانی بدون محدودیت زمانی فراهم میکند.
2-1-2) انواع بانکداری الکترونیکی
بطور کلی بانکداری الکترونیک را می توان به انواع ذیل تقسیم نمود 🙁 2000 Fisher,)
بانکداری خانگی
مشتریان بانکها از طریق رایانه های شخصی و با استفاده از مودم و همچنین یک خط تلفن می توانند به اطلاعات رایانه مرکزی بانکها در اینترنت یا اینترانت دسترسی پیدا کرده و آنگاه عملیات بانکی خود را انجام دهند. به عبارت دیگر بانکداری خانگی عبارت است از انجام تقریباً کلیه عملیات بانکی از طریق رایانه های شخصی موجود در منازل و با استفاده از خطوط مخابراتی.
بانکداری از راه دور
شتاب و رشد بانکداری از راه دور ، از سالهای 1980 به بعد با استفاده از تلفنهای همراه در دنیا آغاز شد. این رشد در حقیقت با گسترش شبکه های بی سیم و تلفنهای همراه و قابلیت وصل شدن تلفنهای همراه به اینترنت موجب گردید تا مشتریان بانکها از هر نقطه ای دسترسی به حسابهای خود در بانک را داشته باشند و بتوانند عملیات بانکی خود را انجام دهند و پدیده جدید به نام بانکداری از راه دور را بوجود آوردند.
بانکداری اینترنتی
بانکداری اینترنتی را می توان به معنی انجام کلیه عملیات بانکی از طریق وب سایت ایجاد شده تو سط بانک، در اینترنت دانست. یعنی در بانکداری اینترنتی ، اینترنت به عنوان شبکه گسترده جهانی مورد استفاده قرار می گیرد) . 2000Furst, )
تلفن بانک
در حال حاضر بانکها بانصب بردهای الکترونیکی بر روی تلفن بانک بر روی رایانه های مرکزی شبکه های داخلی و شبکه های متمرکز، امکان پاسخگویی خودکار به مشتریان را فراهم کرده اند، کاربران با در اختیار داشتن تلفنهای مجهز به سیتم تن – از طریق ایجاد ارتباط با تلفن بانک – امکان دریافت صور تحساب وآگاهی از موجودی حساب خود را دارند.
بانکداری از طریق تلویزیون کابلی
در شیوه بانکداری از طریق تلویزیون کابلی، با استفاده از یک سیستم کنترل از راه دور و انتخاب کانال تلویزیونی مربوط به بانک ، مشتریان می توانند بسیاری از عملیات بانکی را از طریق تلفن عادی پیگیری و به انجام برسانند.
2-1-3)خدمات بانکداری الکترونیک
انواع خدمات اصلی بانکداری الکترونیک عبارتند از 🙁 1999Essigger, )
1.دستگاه خود پرداز
2.انتقال منابع مالی الکترونیکی نقطه فروش(EFTPOS)
3.خدمات از راه دور
4. کارتهای هوشمند
دستگاه خودپرداز
خود پرداز، ماشین خودکاری است که از طریق آن می توان خدمات بانکی به مشتریان ارائه داد. این خدمات عبارتند از :
]]>