دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق درباره پذیرش بانکداری الکترونیک، بازاریابی خدمات بانکی

6) تاری،فتح الله،عربی،ابراهیم(1386)”بررسی کشورهای آمریکا،کانادا،تایلند ومالزی در زمینه فراهم آوردن زیر ساختهای فرهنگی،آموزشی و اقتصادی مورد نیاز بانکداری الکترونیکی”اولین کنفرانس بانکداری الکترونیک – تهران [do_widget id=kl-erq-2]
7) حافظ نیا،محمدرضا،1385،”مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی”تهران ،سمت
9) حسنی، فرنود و سهیلا، سلطانی. (1387) مدیریت بانکداری الکترونیک.عصر فناوری اطلاعات شماره،38
10) حمدان،محمود،(1383)،”بررسی تأثیر کاربرد تجارت الکترونیک در رفتار مصرف کننده” پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس 8-73
11)خاکسار،سمانه،گیاهی،یاسمن،(1388) “بررسی عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتریان به روش های پرداخت از طریق موبایل “، اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی.
12) خاکی،غلامرضا،(1382)،”روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی”، انتشارات بازتاب .
13) خاکی،غلامرضا،(1379)،روش تحقیق در مدیریت ،چاپ اول، تهران،مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد.
14)دلاور،علی،(1385)،روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی،ناشرنشر ویرایش90
15) دهدشتی،شاهرخ،کوارویی،محمدمهدی،” عوامل مؤثر برپذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان ” ، مجله پژوهش های مدیریت ،1388،شماره80،ص ص102-91
16) رحمتی،یلدا، (1388 ) “طراحی مدلی برای تبین عوامل تعیین کننده سرعت پذیرش بانکداری اینترنتی”رساله کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
17) سرمد،زهره،بازرگان،عباس،حجازی،الهه(1385)، روش های تحقیق در علوم رفتاری،چاپ دوازدهم، تهران، مؤسسه انتشارات آگاه
18)سکاران، اوما، (1385) “روش های تحقیق در مدیریت “، ترجمه محمد صایبی و محمود شیرازی، ناشر:مؤسسه عالی آموزش و پرورش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ،جلد دوم
19) سید جوادین، رضا،سقطچی،مریم،(1387) “بانکداری الکترونیک و سیر وتحول ان در ایران “، ماهنامه تدبیر، سال 81، شماره 170، صص 36- 30
20) فرجیان ،مرجان، (1385) ” بررسی عوامل مرتبط با قصد استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی” رساله کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
21) فکورثقیه، امیر محمد، 1388، “بانکدار الکترونیک از تئوری تا عمل” ،تهران ،انتشارات ترانه.
22) فقیهی،مهدی،پوراسماعیل،حسن،1390″بررسی خدمات مالی همراه در کشور” مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
23) کهزادی،نوروز،عدالت،عشرت،دهقان ” تجارت وبانکداری موبایلی در جهان و ایران “،سومین همایش ملی تجارت الکترونیک1384
24) گودرزی،آتوسا،زبیدی،حیدر(1387)” بررسی تأثیر گسترش بانکداری الکترونیکی برسودآوری بانک های تجاری” ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال دهم،شماره 35 ،صص 141-111
25) مظلومی ،نادر،لطیفی،فریبا،آسایی،هیوا،(1386) ، “بررسی رابطه ریسک پذیری مدیران با عملکرد سازمانها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، مطالعات مدیریت شماره 56،نشریه دانشکده علامه طباطبائی،75
26) میرزایی خلیل (1389)” طرح و پایان نامه نویسی” انتشارات جامعه شناسان ،چاپ اول
27)ماهنامه بانک ملی ایران،شماره 38،بهمن 91، مدیریت بازار بانکداری سیارص 3
28)ماهنامه بانک ملی ایران ، شماره 147،آذر 1387،امنیت اطلاعات در بانکداری الکترونیک ص 18
]]>