دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درباره برنامه ریزی توسعه، شهرستان رودبار

9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.

محل امضاء و تاریخ
تعهد نامه اصالت پایان نامه تحصیلی
اینجانب الهه محقق دوست دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته جغرافیا و برنامهریزی توریسم که در تاریخ 29/11/1392 از پایان نامه خود تحت عنوان:
برنامه ریزی توسعه گردشگری با تا کید بر میراث فرهنگی(بخش مرکزی شهرستان رودبار)
با کسب نمره 19 تمام و درجه عالیدفاع نموده ام، بدینوسیله متعهد می شوم:
1) این پایاننامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران(اعم از پایاننامه، کتاب، مقاله و….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج نمودهام.
2) این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایینتر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3)چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهرهبرداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…. از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی:
الهه محقق دوست
تاریخ و امضاء

تشکر و سپاسگزاری
«ن وَالٌقَلَمِ وَ مٌایَسٌطُروُنَ» سپاس بی‏حد به درگاه رب جلیل که آدمی را نعمت دانائی عطا نمود و أنبیاء عظام را معلمان و راهنمایان او قرار داد که مقصد و مقصود را به درستی در یابد. اکنون که به یاری خداوند منان تدوین این پایان نامه به پایان رسیده جا دارد از زحمات کلیه عزیزانی که هر یک به نحوی مرا یاری نموده واز هیچ‏گونه کمک و مساعدتی فروگذار نکرده اند تشکر و قدردانی نمایم.
از استاد گرامی، سرکار خانم دکتر آتوسا بیکدلیکه بزرگوارانه راهنمائی این پایان نامه را تقبل کرده و نکات علمی ارزشمندی را به اینجانب آموختند، سپاسگزارم. امید است که این مجموعه ، ذره ای از زحمات بی شائبه آن استاد گرانقدر را پاسخگو باشد.
از استاد گرامی ،جناب آقای دکتر بهمن رمضانیکه از محضر ایشان استفاده های علمی فراوان برده ام و رهنمودهای ارزنده‏ای را در این پایان نامه به عنوان استاد مشاور ارائه نمودند ، کمال تشکر و سپاس را دارم. از خداوند بزرگ موفقیت ایشان را خواهانم.
از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر پرویز رضائی که به عنوان داور رهنمودهای ارزندهائ را جهت اصلاح و تکمیل نهایی پایاننامه اعلام فرمودند و سایر اساتید که در طول دوره تحصیلات اینجانب، متقبل زحمات فراوان شدند تشکر و قدردانی می نمایم.
از پدر و مادر مهربانم که همواره از الطاف آنها بهره مند بوده ام واز همسر فداکارم که در تمام مدت تحصیل یار و یاور من بوده و همین طور از فرزند دلبندم «آرتین» که در این مدت سختی های فراوانی را متحمل شدند، خالصانه سپاسگزارم . این مجموعه جز با ایثارگری این عزیزان حاصل نمی شد.

]]>