«آیا نمی دانید که ظالمان وارث ملکوت خدا نمی شوند؟ فریب مخورید، زیرا فاسقان و بی پرستان و زانیان و متنعمان و لواط و دزدان و طمعکاران و میگساران و فحاشان و ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد.»
و در نامه پولس رسول به تیموتائوس، در ضمن توصیه به او درباره ی برخی منحرفین که می خواهند معلم شریعت شوند و همچنین درباره ی دزدان و قاتلان و همجنس گرایان (لوّاطان) و غیره نکاتی گوشزد کرده و توصیه های بیان می کند.
«لیکن می دانیم که شریعت نیکو است اگر کسی آن را برحسب شریعت بکار برد. و این بداند که شریعت بی جهت عادل موضوع نمی شود، بلکه برای سرکشان و طاغیان و بی دینان و گناهکاران و ناپاکان و حرامکاران و قاتلان پدر و قاتلان مادر و قاتلان مردم و زانیان و لواطان و مردم دزدان و دروغ گویان و قسم دروغ خوران و برای هر عمل دیگری که بر خلاف تعلیم صحیح باشد، برحسب انجیل خدای متبارک که به من سپرده شده است.»


همچنین در رساله یهودا که مخاطب آن عموم مسیحیان می باشد، در قسمتی به انحرافات جنسی مردم شهر سدوم و شهر عَموره و سایر بلاد پرداخته و علت اصلی هلاکت و گرفتار شدن آنان در عذاب الهی را، انحرافات جنسی رایج در بین آنها – همچون همجنس گرایی- بیان می کند.
«فرشتگانی را که ریاست خود را حفظ نکردند بلکه مسکن حقیقی خود را ترک نمودند، در زنجیرهای ابدی در تحت ظلمت بجهت قصاص یوِم عظیم نگاه داشته است. و همچنین سدوم و عموره و سایر بلدان نواحی آنها مثل ایشان چونکه زناکار شدند و در پی بشر دیگر افتادند، در عقوبت آتش ابدی گرفتار شده، بی جهت عبرت مقرر شدند. لیکن با وجود این، همه این خواب بینندگان نیز جسد خود را نجس می سازند و خداوندی را خوار می شمارند و بر بزرگان تهمت می زنند.»
 
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


طبیعت انسانی:
با توجه به اینکه اکثر مسیحیان جهت مخالفت خود با همجنس گرایی را با استناد به کتاب مقدس بیان می کنند، ولی برخی از اندیشمندان مسیحی به ادله غیر از کتاب مقدس نیز استناد کرده و دلایلی همچون قانون طبیعت و طبیعت انسانی را در جهت گناه بودن همجنس گرایی، به کار می برند. به طوری که با بیان دو جنبه از این رویکرد، قانون طبیعت را مخالف مسئله همجنس گرایی مطرح می کنند. اول اینکه اکثر مردم به صورت غریزی رابطه با جنس موافق را امری مشمئز کننده و ناپسند می پندارند و به مرور زمان این افراد به حاشیه رانده شده و جزء اقلیت ها به حساب آمدند و از سوی مردم صرف نظر از دین دار یا غیر دین دار، سفید پوست یا سیاه پوست، به مخالفت با این نوع گرایش جنسی پرداخته اند . همانگونه که ارتباط جنسی انسان با حیوان عملی نامعمول و ناپسند محسوب می شود، رابطه انسان با جنس موافق نیز ناپسند و رد شده به حساب می آید.
دوم اینکه طبیعت انسانی و قانون حاکم بر طبیعتِ تمام موجودات زنده، نشان می دهد که جنس مذکر و جنس مونث از لحاظ ساختار جسمی و ارتباط جنسی، مکمل هم به حساب می آیند. که این امر نشان می دهد که هیچ توجیه ای برای ارتباط جنسی موجود در همجنس گراها وجود ندارد.
مشیت الهی در نظام خانواده
نظام خانواده یکی از ابتدایی ترین و اساسی ترین نظام های موجود بشریت می باشد که درباره اعضاء و ارکان تشکیل دهنده آن می توان این را بیان کرد که مشیت الهی برای تشکیل نظام خانواده، مبتنی بر زوجیت مرد با زن بوده و کتاب مقدس درباره این نظام خانواده و مشیت الهی با زوجیت مرد و زن سخنان زیادی گفته شده است. برای مثال در سفر پیدایش، قرین شدن مرد با زن را یک مشیت الهی معرفی می کند که با پیوستن به هم یکی حساب می شوند.
«و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود، زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد. و آدم گفت: همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب «نساء» نامیده شود زیرا که از انسان گرفته شد. از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، با زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود.»
به همین خاطر است که کلیسای کاتولیک رم، ازدواج را یکی از هفت آیین و سنت مقدس کلیسایی بنا نهاده است و برای آن ارزشی مافوق طبیعی قائل است. زیرا از طریق این نظام خانوادگی است که فرزندان به طور طبیعی به دنیا آمده و با ایمان آوردن به مسیح، جزء خانواده خدا و هیکل روح القدس و مسیح می گردند. لذا همجنس گرایی بنا به ماهیت خود، لزوماً خارج از مشیت الهی برای تشکیل نظام خانواده قرار می گیرد و به عنوان گرایش جنسی خلاف شرع و خلاف مسیت الهی تلقی می گردد. به خاطر این دلایل می باشد که کلیسای کاتولیک رم و سایر کلیساهای دیگر حکم بر گناه بودن این گرایش جنسی صادر می کنند.
2.2.5.2. ادله موافقان همجنس گرایی و گناه نشمردن آن
برخی از کلیساهای مسیحیت مانند کلیسای انگلیکن در غرب و برخی متدیست ها، نوع نگاه نخستین مسیحیت در باب همجنس گرایی را نپذیرفته و از زاویه ای دیگر به این نوع گرایش جنسی می پردازند به طوری که این افراد، همجنس گرایی را گناه به حساب نیاورده و ادله دیگری در باب همجنس گرایی ارائه می کنند. که می توان منشاء اصلی این دیدگاه را در مبانی اعتقادی این مسیحیان نسبت به کتاب مقدس جستجو کرد.
ایمان یهودیان و مسیحیان به صحت، قداست، اعتبار و الهی بودن کتاب مقدس – که یهودیان نسبت به عهد عتیق و مسیحیان نسبت به عهد جدید دارند- به همان اندازه است که مسلمانان به صدق، صحت و اعتبار و قداست و الهی بودن قرآن کریم ایمان دارند و هیچ فرقی و تفاوتی در نوع اعتقاد آنها نسبت به قداست کتاب مقدس خودشان وجود ندارد. به گونه ای که یهودیان و مسیحیان عهد عتیق و جدید را با عباراتی همچون کتاب خدا، کتاب مقدس و کتاب وحی و غیره یاد می کنند که دانشمند معاصر توماس میشل می گوید:
«…مسیحیان معتقدند که خدا کتاب مقدس را به وسیله الهامات روح القدس پدید آورده و برای این منظور مولفانی از بشر را برای نوشتن ان برانگیخته است و آنان در نوشتن به گونه ای یاری کرده که فقط چیزهایی را که او می خواسته است نوشته اند. مسلمانان توجه می کنند که اعتقاد مسیحیان در این باب با عقیده اسلامی اختلاف دارد. …»
ولی از آنجا که برخی از اندیشمندان دینی مسیحیت با تاثیرپذیری از علوم مادی عصر حاضر– که منقطع از ادیان و عدم اعتقاد به ماوراءالطبیعه را در خود دارند- به کتاب مقدس با دیدی تشکیکی نگاه کرده و آن را صرفاً نوشته ای قدیمی با کمترین تقدیس موجود در نظر می گیرند. به طوری که برخی از اندیشمندان غربی بر این باورند که آموزه ها و احکام صادره از مسیحیت ریشه در اعتقادات و باورهای ادیان قبل از مسیحیت مانند میترائیسم و بت پرستی داشته است و برخی نیز با استناد به طومارهای قدیمی کشف شده در حاشیه بحرالمیت، بر این دیدگاه صحه می گذارند.
بنابراین برخی از رهبران نواندیش و متجدد مسیحیت، مانند کلیسای انگلیکن غرب، با نگرشی متفاوت به مسئله همجنس گرایی در کتاب مقدس پرداختند و کوشیدند دیدگاه سنتی کلیسای کاتولیک رم در مورد همجنس گرایی را مخالف کتاب مقدس نشان دهند. ادله این افراد بدین صورت است که اتفاق رخ داده در شهر سدوم، که منجر به نزول عذاب شد را به همجنس گرایی ربط نداده و این عذاب الهی را این گونه توجیه کنند که علت اصلی خشم خدا از مردم سدوم به خاطر همجنس گرایی آنها نبوده بلکه علت اصلی آن، عدم رعایت حرمت میهمانان بوده است.
با توجه به مطالب ارائ ه شده حکمی که می توان در باب همجنس گرایی به مسحیت نسبت داد، حکم گناه بودن این گرایش جنسی است. که با استناد به کتاب مقدس و همچنین ساختمان وجودی انسان می توان حکم گناه بودن همجنس گرایی را بیان کرد. و دیدگاه فرقه های دیگر مسیحیت را می توان نوعی تاثیرپذیری از فضای ایجاد شده پس از انقلاب جنسی 1960 دانست.
2.2.6. برخورد مسیحیت درباره ی همجنس گرایی
حکم صادره از آموزه های دین مسیحیت این نکته را بر ما بیان می کند که همجنس گرایی امری گناه و مخالف با هدف اصلی آفرینش انسان ها می باشد. و از آنجا که در تمامی ادیان الهی و غیرالهی برای هر گناهی با توجه به میزان آن گناه، برخورد خاصی در نظر گرفته شده است. تا اولاً قبیح بودن آن گناه در بین عموم مردم بیان شود. دوماً مجازات گناه علتی باشد برای انجام ندادن مجدد آن گناه از سوی افراد جامعه. لذا قبل از بیان نوع برخورد مسیحیت با همجنس گرایی، لازم است به صورت اختصار در باب نوع نگاه مسیحیت به گناه و رابطه بین جرم و گناه در مسیحیت مطالبی گفته شود تا کیفیت برخورد مسیحیت در باب همجنس گرایی به صورت روشن نمایان گردد.
جایگاه گناه در زندگی انسان و منشاء پیدایش گناه، در نزد متکلمان و اندیشمندان مسیحی از ابتدای دین مسیحیت تا به امروز مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. در کلام مسیحیت انسان موجودی گنه کار و نیازمند نجات معرفی می شود و عیسی مسیح7 با رنج بردن خود، انسان را نجات می دهد. از نظر مسیحیت گناه با جرم فرق دارد زیرا جرم نادیده گرفتن قوانین مدنی حاکم بر جامعه است . و گناه، عمل یا فکری است که منجر به انکار خدا و با بی حرمتی به او می شود. بنابراین مفهوم گناه تنها در نصوص مذهبی دارای معنا و اعتبار است و به مواردی همچون غرور و شهوت تعبیر شده است.
مسیحیان گناه را ناشی از سوء استفاده انسان از آزادی معنا کرده اند و آن را به دو نوع، نابخشودنی و بخشودنی تقسیم کرده و بر این باورند که هرکسی گناه نابخشودنی انجام دهد از جامعه مسیحی خارج شده و دوباره باید به مسیح ایمان بیاورد. که تقسیم فوق در باب گناه از سوی کلیسای کاتولیک رم پذیرفته شده است ولی کلیسای پروتستان این تقسیم را قبول ندارد. تمام این سخنان از اعتقاد مسیحیت به گناه نخستین انسان گرفته شده است. یعنی مسیحیان بر این باورند که گناهی که منجر به هبوط آدم شد، از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و تمام فرزندان آدم واجد طبیعتی گمراه و فاسد می باشد. منشاء این عقیده را می توان در سخنان پولس رسول جستجو کرد. که در نامه خود به رومیان چنین گفته است که:
«لهذا همچنان که بوساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت؛ و به اینگونه موت بر همه مردم طاری گشت، از آنچه که همه گناه کردند. زیرا قبل از شریعت، گناه در جهان می بود، لکن گناه محسوب نمی شود در جایی که شریعت نیست» و «چنان چه به سبب یک شخص بسیار کسان گناه کار شدند، به سبب اطاعت یک شخص بسیار کسان عادل شمرده می شوند»
بعدها این عقیده توسط اندیشمندان مسیحی در قرون متمادی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. از پیشگامان اصلی این نظریه می توان به اریگن، ایرنائوس و آگوستین اشاره کرد. به طوری که بعدها آگوستین در مورد رابطه میان شهوت و گناه بحث کرده و منشاء شهوت موجود در انسان و علت گرایش به آن را گناه آدم ابوالبشر بیان می کند و میزان پاک کنندگی غسل تعمید را فقط در محدوده گناه نخستین انسان بیان کرده و معتقد است که با غسل تعمید، شهوت انسان از بین نرفته و هنوز باقی می ماند و باعث لکه دار شدن دامن انسانهای بعدی می شود. در همان زمان پلاگیوس در جواب آگوستین چنین گفت که نظریه گناه ذاتی انسان، در واقع تقصیر گناهان بشر را بزدلانه برگردن خدا انداختن است. و بعدها این اعتقاد در شورای ترنت جزء اعتقادات اصلی مسیحیت، مورد تصویب اسقفان و کاردینال های مسیحی قرار گرفت.
با توجه به دیدگاه مسیحیت در باب گناه نخستین انسان و فدا شدن عیسی مسیح7 برای پاک شدن انسان ها از گناه نخستین و ذاتی خود، رابطه ی چندانی میان گناه و جرم در مسیحیت وجود ندارد. و باید این را هم گفت که معنای فدا شدن مسیح جهت گناهان بشر یه این معنا نیست که انسان جایز به انجام گناه می باشد، بلکه به معنای شفاعت قاطعی است که برای قبول توبه و بخشیده شدن گناه، راهی جز آن وجود ندارد. و اگر درگذشته هم برخی ابزارهای قدرت مانند کمیته تفتیش عقاید به مجازات گنه کاران و بدعت گذاران می پرداختند، صرفاً جنبه قوانین مدنی و غیر احکام شرعی را داشته و ارتباط کمی با احکام تعبدی مسیحیت داشته است. چون اولاً مسیحیت تجسم یافتن خداوند در عیسی7 را عهد جدیدی بین خدا و بشریت دانسته که تنها راه نجات ایمان است، و احکام قبلی نیز نسخ شده است. – برخلاف یهودیت که تنها راه نجات را عمل به احکام شرعی یهودیت می داند- ثانیاً در مسیحیت بیشتر احکام موجود اخلاقی بوده و تا حدود زیادی خبری از احکام تعبدی نیست.
لذا در مورد نحوه برخورد مسیحیت با انحرافات جنسی همچون همجنس گرایی، باید گفت که با اینکه فرد همجنس گرا با انجام دادن این گناه از جامعه مسیحی خارج شده است ولی چون مجازات ها مربوط به کلیسای مسیحیت نشده و به حاکمان جامعه مربوط است، فرد می تواند با توبه و انجام غسل تعمید و ترک این عمل به جامعه مسیحیت برگردد.
2.3. همجنس گرایی از نگاه مکاتب و ادیان دیگر
انسان از ابتدای خلقت با موضوعی به نام دین و مقدّسات روبه رو بوده است. به طوری که جامعه شناسان بر این باورند که دین یک نهاد اجتماعی بوده و انسان در پی اجتماعی شدن به امری مانند دین و داشتن امور دینی و برخی مقدسات رسیده است. نوع نگاه جامعه شناسان به مبحث دین، رویکردی علمی و با نگاهی تاریخی بوده است. که در تعریف دین، کاری به جنبه آسمانی آن ندارند و آن را ساخته ذهن بشر و تکامل یافته جادو می دانند که برای تامین نیازهای معیشتی بشر ساخته شده است. ولی نباید این را نادیده گرفت که تمامی ادیان سعی در نجات انسان و تکامل حقیقی او داشتند هر چند که بیشتر آنها نمی توانند این شعار را تحقق بخشند.
درکنار ادیان توحیدی، برخی از ادیان دیگری نیز تعریف می شوند که تا حدودی مشروعیت این ادیان، وحیانی نبوده بلکه به مرور زمان و با توجه به باورها و فرهنگ مردم و در برخی مواقع بر اثر نشر افکار برخی افراد و اشخاص خاص در جامعه، به وجود آمده اند. که اکثر این ادیان دارای باورهای هستند که می خواهند انسان ها را از رذایل تعریف شده در نزد خود، دور کرده و آنها را به سعادت و نجات ابدی نائل کنند.
لذا با توجه به آموزه های برخی ادیان بزرگ و مکاتب عقیدتی رایج در دنیا، می خواهیم بدانیم که نوع نگاه این ادیان و مکاتب در باب رفتارهای جنسی انسان مانند همجنس گرایی چیست؟ و در برخورد با این نوع رفتار جنسی با توجه به اصول اعتقادی خود چه احکامی و چه برخوردی را با این نوع رفتار جنسی خواهند داشت. حال از بین ادیان و مکاتب عقیدتی رایج در دنیا چند نمونه را انتخاب کرده و به بررسی دیدگاههای آنها در باب همجنس گرایی می پردازیم. که این ادیان عبارت اند از: هندوئیسم، جینیسم، بودیسم، هیجرائیسم، سیکیسم، کتوائیسم، زرتشت، بهائیت و همچنین به بررسی نظرات اندیشمندانی همچون اشو خواهیم پرداخت.
2.3.1. همجنس گرایی]]>


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *