ت که شامل اعتبار طرف تجاری ، اعتماد مشتری به وی ، سازگاری و سودمندی و سهولت استفاده می باشند .

1-7-1-1 اعتبار
تعریف نظری

اعتبار عامل مهمی در شکل گیری تصور مصرف کننده از محیط های آنلاین است .( ال گهتانی ؛ 2011 ) اعتبار بعنوان زیرساخت معامله، بخش مهمی از اعتبار شخص فروشنده آنلاین و نگرش مثبت خریدار آنلاین را تشکیل می دهد . پژوهش های انجام گرفته در زمینه بانکداری اینترنتی، نشان داده اند که اعتبار درک شده تاثیر قابل ملاحظه بر نگرش مشتری به استفاده از فناوری دارد. (Lewis et al. ; 2010 : 417 ; Koenig Aderonke and Charles ; 2010:6)
تعریف عملیاتی
در این پژوهش اعتبار به عنوان حدی که مصرف کننده اعتقاد دارد فروشنده ، خبرگی، درستکاری و قابلیت اعتماد لازم برای انجام معامله را دارد، تعریف می شود. برای بررسی عملیاتی متغیر مستقل اعتبار در پرسشنامه این تحقیق ، 5 پرسش مطرح شده است که شامل سوالات ( 1 تا 5 ) پرسشنامه می باشند . شاخص های مرتبط با متغیر اعتبار در سوالات پرسشنامه عبارتند از : شهرت سایت های رزرو اینترنتی ، هتل هایی که دارای سایت اینترنتی هستند ، سایت هایی که کد رهگیری صادر می کنند و وجود علامت نماد الکترونیک در سایت .
1-7-1-2 اعتماد
تعریف نظری
اعتماد یک عنصر مهم و مؤثر بر رفتار مصرف کننده و تعیین کننده موفقیت پذیرش فن آوری هایی از قبیل تجارت الکترونیک است . 2011 : 576) Goles et al. ; 2009 : 8 ; Wu et al 😉 پژوهش های زیادی به تاثیر قابل توجه اعتماد کاربران اینترنت بر نگرش آنها به استفاده از خرید اینترنتی ، بانکداری بر خط (اینترنتی ) یا تبادل پول و اطلاعات شخصی حساس اشاره کرده اند. Eriksson et al. ; 2005: 208; Wu et al. ; 2011:575) )
تعریف عملیاتی
در این پژوهش، اعتماد به عنوان اینکه تا چه حد یک فرد معتقد است که استفاده از رزرو اینترنتی هتل امن است و هیچ تهدیدی حریم خصوصی او را با خطر مواجه نمی کند تعریف شده است .برای بررسی عملیاتی متغیر مستقل اعتماد در پرسشنامه این تحقیق ، 5 سوال مطرح شده است که شامل سوالات ( 6 تا 10 ) پرسشنامه می باشند . شاخص های مرتبط با متغیر اعتماد در سوالات پرسشنامه عبارتند از : اعتماد به سایت های گردشگری از لحاظ ورود اطلاعات شخصی و مالی و همچنین اعتماد به تعهد سایت های رزرو اینترنتی .
1-7-1-3 سازگاری
تعریف نظری
سازگاری نیز عبارت است از میزان برداشت و دریافت فرد از هماهنگی و همراستا بودن نوآوری با ارزش ها و معیارهای موجود ، دانسته های پیشین ، تجربه های گذشته و نیازهای گیرنده نوآوری است. )یغمایی و شیرازی؛ 1390 )ویژگی های ادراک شدهی نوآوری معیار مناسبی برای پیش بینی پذیرش فناوری هستند و قابلیت پیش بینی این عوامل بسیار فراتر از ویژگی های جمعیت شناختی، و اجتماعی است. (Ngai et al.; 2012:117)
تعریف عملیاتی
در این تحقیق سازگاری بعنوان میزان برداشت فرد از هماهنگی نوآوری با ارزش های موجود ، تجربه های گذشته و نیازهای گیرنده نوآوری است . برای بررسی عملیاتی متغیر مستقل سازگاری در پرسشنامه این تحقیق ، 5 سوال مطرح شده است که شامل سوالات (11 تا 15 ) پرسشنامه می باشند. شاخص های مرتبط با متغیر سازگاری در سوالات پرسشنامه عبارتند از : استاندارد بودن خدمات دریافتی ، معرفی کامل خدمت در سایت رزرو اینترنتی و تناسب خرید آنلاین ( اینترنتی ) با زندگی شخص و برطرف کردن نیاز های او .
1-7-1-4 متغیر سهولت درک شده
تعریف نظری
میزانی که کاربر انتظار دارد استفاده از سیستم موردنظر، نیازی به تلاش نخواهد داشت. ( دیویس و دیگران ؛ 1989 : 985) بر اساس مدل پذیرش فناوری، درک شخص از سودمندی سیستم ، تحت تأثیر این واقعیت است که وی درک کند استفاده از سیستم آسان است . ( ونکاتش و دیویس ؛ 2000 : 187)
بر اساس مدل پذیرش فناوری دیویس TAM که در سال 1989 ارائه شد ، دو متغیر سهولت استفاد درک شده یا PEOU و سودمندی درک شده یا PU نگرش افراد درباره یک فناوری، تمایل و قصد استفاده از فناوری و در نهایت رفتار واقعی در استفاده از فناوری را تعیین و تبیین می کنند و همچنین متغیرهای مستقل یا بیرونی، از طریق تأثیری که بر PU و PEOU دارند، بر پذیرش فناوری موثر هستند. (کفاشان ؛ 1389 )
تعریف عملیاتی
در این تحقیق متغیر سهولت درک شده ، میزان درک مصرف کننده از آسانی و سهولت استفاده از انجام عمل رزرو اینترنتی هتل می باشد . برای بررسی عملیاتی میزان متغیر سهولت درک شده در پرسشنامه این تحقیق ، 5 سوال مطرح شده است که شامل سوالات( 16 تا 20 )پرسشنامه می باشند . شاخص های مرتبط با متغیر سهولت درک شده در سوالات پرسشنامه عبارتند از : آسان بودن خرید اینترنتی و رزرو آنلاین هتل برای شخص ، سهولت جهت سفر به بهترین مکان در مناسب ترین زمان و همچنین سهولت انجام مقایسه امکانات هتل ها با یکدیگر .
1-7-1-5 متغیر سودمندی درک شده
تعریف نظری
سودمندی درک شده عبارتست از درجه ای که شخص باور دارد استفاده کردن از یک سیستم خاص ، وضعیت او را بهبود می بخشد (تیلور و تاد ؛ 1995: 152) بر اساس مطالعه تئو و تان در سال2000 ، (تان و تئو ؛ 2000) میزان سودمندی از استفاده درک شده به عنوان یک عامل مهم و اساسی برای مشخص کردن پذیرش یک تکنولوژی جدید شناسایی شده است. (بهبودی ، عابدینی و جلیلوند ؛ 1392 )

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سودمندی استفاده درک شده به این معنی است که استفاده از یک سیستم خاص تا چه اندازه عملکرد کار فرد را بالا می برد .(; 2001 ; Davis; 1993 ; Mathwick et al.; 2001 (Al-Gahtani
تعریف عملیاتی
در این پژوهش سودمندی درک شده عبارتست از درجه ای که شخص باور دارد استفاده از یک سیستم خاص ، باعث بهبود وضعیت او می شود . برای بررسی عملیاتی متغیر مستقل سودمندی درک شده در پرسشنامه این تحقیق ، 5 سوال مطرح شده است که شامل سوالات ( 21 تا 25 ) پرسشنامه می باشند . شاخص های مرتبط با متغیر سودمندی درک شده در سوالات پرسشنامه عبارتند از : آگاهی از تخفیف های مناسبتی هتل ها ،کوتاه شده دست واسطه ها ، پاسخگو بودن سایت ها و وجود اطلاعات کامل در سایت های گردشگری .
1-7-2 متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته “نگرش ” و ” نیت انجام رزرو اینترنتی هتل ” می باشند . که در این تحقیق به عنوان متغیر اصلی در مدل قرار گرفته است . دراین تحقیق سعی بر این شده است که با استفاده از متغیرهای کلیدی پذیرش فناوری شامل سودمندی ، سهولت استفاده ، اعتماد ، اعتبار و سازگاری به عنوان عوامل موثر بر نگرش افراد ، به نیت و قصد انجام رزرو اینترنتی هتل پرداخته شود .
1-7-2-1 متغیر نگرش
تعریف نظری
نگرش عبارت است از یک روش نسبتاً ثابت در فکر احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه ها و موضوع های اجتماعی یا قدری وسیع تر، هر گونه حادثه ای در محیط فرد .( ترکان و کجباف ؛ 1387) یکی از دلایل اهمیت نگرش این است که بر افکار اجتماعی موثر است ، نحوه تفکر و پردازش اطلاعات را تحت تاثیر قرار می دهد ، به عنوان طرح ذهنی عمل می کند و به عبارت دیگر چارچوب های شناختی اطلاعات را در مورد مفاهیم ، موقعیت ها و حوادث را سازماندهی و نگهداری می کند و سرانجام، بر فرایند رفتار اثر می گذارد . ( آذربایجانی و همکاران ؛ 1۳۸۵ )
تعریف عملیاتی
در این تحقیق نگرش بعنوان تمایل به عمل فرد در راستای موضوع رزرو اینترنتی هتل می باشد . برای بررسی عملیاتی متغیر نگرش در پرسشنامه این تحقیق ، 5 سوال مطرح شده است که شامل سوالات( 26 تا 30 ) پرسشنامه می باشند . شاخص های مرتبط با متغیر نگرش در سوالات پرسشنامه عبارتند از : عاقلانه بودن انجام عمل رزرو اینترنتی هتل ، تاثیر تبلیغات در انجام رزرو اینترنتی هتل و نقش رزرو آنلاین هتل در صرفه جویی زمان و هزینه .
1-7-2-2 نیت استفاده
تعریف نظری
شناسایی عواملی که موجب می شود مصرف کننده قصد استفاده از یک تکنولوژی جدید مانند استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی یا رزرو اینترنتی هتل را داشته باشد حائز اهمیت است (سید جوادین و یزدانی ؛ 1384) فیشبین و آجزن نظریه عمل منطقی را بر مبنای این پیشرفت ها در سال ١٩75 و در تلاش برای شناخت رابطه بین عقاید، طرز نگرش ها، مقاصد و رفتار، با درنظر گرفتن فرضیه ایارائه دادند. (کفاشان ؛ 1389) بر طبق این نظر یه عامل تعیین کننده رفتار فرد، قصد او برای انجام یا عدم انجام یک رفتار خاص است .
تعریف عملیاتی
در این تحقیق نیت استفاده بعنوان انجام عمل رزرو اینترنتی هتل می باشد . برای بررسی عملیاتی متغیر نیت استفاده در این تحقیق ، 5 سوال مطرح شده است که شامل سوالات (31 تا 35 ) پرسشنامه می باشند . شاخص های مرتبط با متغیر نیت و قصد استفاده در سوالات پرسشنامه عبارتند از : رضایت دوستان و اقوام از عمل رزرو اینترنتی هتل، تهیه تجهیزات کار با اینترنت ، انجام مجدد رزرو اینترنتی هتل توسط مشتری وهمچنین پیشنهاد این عمل به دیگران .
1-8 قلمرو تحقیق
1-8-1 قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه مدیریت بازرگانی و شاخه بازاریابی قرار می گیرد .
1-8-2 قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق هتل های بزرگ (شامل هتل های 4 و 5 ستاره ) موجود در سطح استان گیلان است.
1-8-3 قلمرو زمانی
قلمرو زمانی مطالعه حاضر نیمه اول سال 1393 است.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه
گردشگری الکترونیکی یا e-tourismحاصل ترکیب دو حوزه گردشگری و فناوری اطلاعات است که هردو پدیده ازمتداول ترین نوع فعالیت های درآمدزا ومولد فرصت های شغلی در جهان امروزی به شمار می روند .(سید نقوی و شکیبا ؛ 1392 ) گردشگری خود به انواع گوناگونی قابل تقسیم است و در این میان فناوری اطلاعات نیز با ایجاد قابلیت های گوناگون بر توسعه گردشگری تأثیر گذار شده است. (Buhalis ; 2003) مفهوم گردشگری الکترونیکی در بر گیرندهی کلیهی اجزای کسب و کار از قبیل کسب و کار الکترونیکی، تحقیق و توسعهی الکترونیکی، تولید محتوای الکترونیکی وارائهی خدمات الکترونیکی درحوزه گردشگری می باشد وبه مجموعه ای ازپایگاه های اینترنتی و استانداردها و پروتکل های خاص اطلاق میشود که با تولید و بازنشر اطلاعات در ساختارهای مختلف از قبیل متن، عکس و تصویر، کاتالوگ و بروشور، پیام های تبلیغاتی و حتی خدماتی از قبیل رزرو هتل و خرید الکترونیکی بلیط معنا می یابد . ( (Li & Buhalis ; 2006 گردشگری در فضای سایبری ابزاری است که به وسیله آن یک علاقمند به گردشگری میتواند در زمان کوتاه و با هزینه بهینه ظرفیت های گردشگری را شناسایی و با یک برنامهی هدفمند و هدایتگر به مکانی خاص مسافرت کند . در بیان جامع تری می توان گفت گردشگری الکترونیکی عبارت است از فن تلفیق روش های کسب و کار الکترونیکی و فناوری اطلاعات در شیوه ها و ابزارهای تدارک، ارایه و پشتیبانی خدمات گردشگری به جهت تامین نیازهای گردشگران با کیفیتی بالاتر و هزینه ای کمتر و اشاره به تمامی خدماتی دارد که درگذشته گردشگران به صورت سنتی از آنها استفاده می کردند و امروزه می توانند به صورت الکترونیکی و از طریق فضای اینترنت به این امکانات دسترسی داشته باشند. (Maswera et al ; 2008) رزرو اینترنتی با استفاده ازتکنولوژی وب و اینترنت مشتریان را قادر می سازد تا فعالیت های توریستی خود را در یک محیط مجازی انجام دهند .
در این تحقیق از پنج متغیر اصلی بعنوان متغیر های کلیدی مستقل استفاده گردیده است . دو متغیر سودمندی و سهولت استفاده ، که شامل تصور و برداشت ذهنی از مفید بودن و برداشت ذهنی ازآسانی استفاده توسط کاربر بوده و باور های اصلی در مدل پذیرش فناوری می باشند. (دیویس و دیگران ؛ 1989) همچنین سه عامل مهم در تجارت الکترونیک ، اعتبار طرف تجاری ، اعتماد مشتری به وی و سازگاری می باشد . اعتبار به عنوان حدی که مصرف کننده اعتقاد دارد فروشنده ، خبرگی، درستکاری و قابلیت اعتماد لازم برای انجام معامله را دارد، تعریف می شود. اعتبار عامل مهمی در شکل گیری تصور مصرف کننده از محیط های آنلاین است . ( ال گهتانی ؛ 2011 : 52) اعتماد نیز یک عنصر مهم و مؤثر بر رفتار مصرف کننده و تعیین کننده موفقیت پذیرش فن آوریهایی از قبیل تجارت الکترونیک است. (گولز ، راو ، لی و وارن ؛ 2009) سازگاری نیز عبارت است از میزان برداشت فرد از هماهنگی نوآوری با ارزش های موجود، تجربه های گذشته و نیازهای گیرنده نوآوری است. )یغمایی و شیرازی ؛ 1390 : 14 )
بخش اول :
مبانی گردشگری الکترونیکی

2-2 مبانی گردشگری الکترونیکی
2-2-1 تعریف گردشگری
گردشگری مجموع پدیده ها و ارتباط های ناشی از کنش متقابل میان گردشگران، سرمایه، دولت و جوامع میزبان، دانشگاههای جامعه و سازمانهای غیردولتی در فرآیند جذب، حمل و نقل، پذیرایی و کنترل این گردشگران و دیگر بازدید کنندگان می باشد.
از دیگر تعاریف گردشگری می توان به تعاریف فنی اشاره کرد که توسط WTO یا سازمان جهانی گردشگری ارائه گردیده است. این تعاریف بر اساس تمایز قائل شدن در رویکرد به مکان بازدید، تقسیم بندی را پیرامون گردشگری در ابعاد مختلف انجام داده اند که به صورت زیر می باشد:
گردشگری عبارت است از فعالیتهای افرادی که برای استراحت، کارودیگر دلایل به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفرکرده وحداکثربرای یکسال متوالی درآنجا اقامت می کنند.
گردشگری داخلی)یا بومی) : اشخاص مقیم یک کشور که حداکثر برای مدت 12 ماه به محلی درکشورخودشان که خارج ازمحیط معمول زندگی آنها می باشد،سفر کنندوهدف اصلی آنهاازاین سفرانجام کاری نیست که سرانجام آن دریافت مزداز محل مورد بازدید باشد.
گردشگری خارجی) یا بین المللی ) : افرادی که برای حداکثر مدت 12 ماه به کشوری که محل اقامت معمول آنها نیست و خارج از محیط معمول زندگیشان قرار دارد، سفر کنند و هدف اصلی آنها از این بازدید سرانجام اش دریافت مزد از کشور مورد بازدید باشد.
برای گردشگری تعاریف مختلفی ارائه شده است که در (جدول 2-1 ) به چند مورد از آنها بطور اختصار اشاره می شود . (کلانتری و فرهادی ؛ 1387)
نویسنده
تعریف گردشگری
مک کین (1977)
یک تمایل ژرف و گسترده انسانی برای شناخت دیگران از طریق برخورد متقابلی که ما طی آن خودمان را می‌شناسیم. یک جستجو و یک سیر و سلوک برای دیدن و شاید درک کلی سرزمین‌های قابل سکونت زمین
جعفری (1977)
مطالعه بشر دور از محل سکونت معمولی‌اش، همچنین دور از صنعتی که به نیازهایش پاسخ می‌دهد و اثراتی که گردشگر و صنعت گردشگری بر محیط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی میزبان دارد
ماتیسون و وال(1982)
یک پدیده چند عاملی که حرکت از محل اقامت معمول و ماندن در آن جا را شامل می‌شود؛ مقایسه عناصر پویا و ایستا و نتایج آنها
پیرس (1982)
گردشگری می‌تواند ترکیبی از عناصر نسبتاً مرتبط صنعتی باشد که از حرکت مردم از محل سکونت و ماندن در مکان‌های دور از محل اقامت ناشی می‌شود. گردشگری در

]]>


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *