پایان نامه مدیریت

تحقیق رایگان درمورد مدل پذیرش فناوری

ها شامل :
مدل اولیه و زیربنایی پذیرش فناوری

تئوری عمل مستدل (کنش عقلایی) – TRA

تئوری رفتار برنامه ریزی شده – TPB
مدل پذیرش فناوری(اولیه ) – TAM
مدل پذیرش فناوری(ثانویه ) – TAM 2
یکی از مدل هایی که به طور گسترده ای برای تشریح پذیرش فناوری در بیش از 2 دهه گذشته به کار گرفته شده است ، مدل پذیرش فناوری می باشد که تا ژانویه سال 2000 ، 424 مقاله در نشریه های علمی به مدل پذیرش فناوری (TAM) استناد نموده اند .(یعقوبی و شاکری ؛ 1387)
2-3-1-4-1 مدل های پذیرش فناوری
در دهه های اخیر، مدلهای مختلفی در زمینه پذیرش فناوری مطرح شده است. مفهوم اصلی و زیربنایی تمامی مدلهای پذیرش فناوری توسط کاربر در شکل 2-5 آمده است.
عکس العملهای فردی
نسبت به استفاده از فناوری
قصد استفاده از فناوری
استفاده واقعی از فناوری

شکل 2-5 . عوامل زیربنایی در مدل پذیرش فناوری توسط کاربر(ونکاتش،موریس و دیویس ؛2003)
از بین مدل های مطرح پذیرش فناوری ، مدل پذیرش فناوری (TAM) می باشد . تئوری عمل مستدل ( یا مدل کنش عقلایی ) (TRA) و همچنین تئوری رفتار برنامه ریزی شده یا ((TPB ، بیشترین کاربرد را در زمینه مطالعات مربوط به پذیرش فناوری های اطلاعاتی داشته اند. (لیکر و سیندی ؛ 1997 ؛ کاراهانا، استراوب و شروانی ؛ 1999 ؛ هریسون، میکیتین و ریمنشنایدر ؛ 1997 ؛ جورج ؛ 2004 ؛ آدامز، نلسون و تاد ؛ 1992 ؛ لدرر، ماپین، سنا و ژانگ ؛ 2000 ؛ چن، گیلنسون و شرل ؛ 2002 ) البته مدل پذیرش فناوری ، جرح و تعدیل شدهی تئوری عمل مستدل است . با توجه به اینکه عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری های مختلف، بر حسب فناوری و کاربران مورد مطالعه و شرایط محیطی موجود متفاوت است (مون و کیم ، 2001 : 218) ، بنابراین هر یک از مدل های مطرح، در موارد مختلف، عملکردهای متفاوتی خواهند داشت.
2-3-1-4-2 تئوری عمل مستدل (کنش عقلایی)- TTA
این تئوری در کتاب “باور، نگرش ، قصد و رفتار : مقدمه ای بر تئوری و پژوهش” مطرح شده ( فیشبین ، آجزن ،1975) و مبتنی بر این فرض است که افراد به طور منطقی عمل می کنند. آنها کلیه اطلاعات دردسترس درباره رفتار هدف را جمع آوری و به طورمنظم ارزیابی می کنند، همچنین اثر و نتیجه اعمال را در نظر می گیرند، سپس براساس استدلال خود تصمیم میگیرند که عملی را انجام دهند یا انجام ندهند . (پیکارانین ، کارجالوتو و پانیلا ؛ 2004 : 226 ) شکل2-6 مدل این تئوری را نشان می دهد.
ارزیابی × باورهای نگرشی Σ
انگیزه پیروی و تبعیت × باورهای هنجاری Σ
نگرش
قصد رفتاری
رفتار واقعی
هنجار ذهنی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل 2-6 . مدل تئوری عمل مستدل (والرند ، پلتیر، دشایس ، کوریر و مونگو ؛1992: 99 )
هنجار ذهنی به فشار اجتماعی درک شده توسط فرد برای انجام یا عدم انجام رفتار هدف اشاره دارد. افراد غالباً بر مبنای ادراکاتشان از آنچه که دیگران(دوستان، خانواده، همکاران و…) فکر می کنند باید انجام دهند عمل می کنند و قصد آنها جهت پذیرش رفتار به صورت بالقوه، متأثر از افرادی است که ارتباطات نزدیکی با آنها دارند. (ماتیزون ؛ 1991 :181 ) در تئوری عمل مستدل، هنجار ذهنی فرد، حاصل ضرب باورهای هنجاری (انتظارات درک شده از طرف افراد یا گروه های مرجع خاص) در انگیزش فردی برای انجام رفتار هدف با وجود این انتظارات می باشد. (دیویس ، باگوزی و وارشاو ؛ 1989 : 984)
نگرش به عنوان احساس مثبت یا منفی درباره انجام رفتار هدف تعریف شده است. نگرش فردی نسبت به رفتار، حاصلضرب باورهای نگرشی (احتمال ذهنی فرد در مورد اینکه انجام رفتار هدف، نتیجه i را به دنبال خواهد داشت ) در ارزیابی آن پیآمدها ( پاسخ ارزیابانه صریح نسبت به نتیجه ) می باشد. ( فیشبین و آجزن ؛ 1975 : 216)
قصد رفتاری ، بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای انجام رفتار هدف است. (موریس و دیلون؛ 1997 : 61 ) رابطه قصد رفتاری با رفتار نشان می دهد، افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند . (کنر و آرمیتاژ ؛ 1998 : 1431 ) بنابراین رفتار همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل به آن است.
در تئوری عمل مستدل ادعا میشود که رفتار، منحصراً تحت کنترل قصد رفتاری میباشد، درنتیجه، این تئوری به رفتارهای ارادی ( رفتارهایی که برای انجام شدن ، تنها نیازمند اراده و قصد فرد می باشند) محدود می شود. درصورتی که رفتار به مهارت ها ، منابع و فرصت هایی که به سهولت و رایگان دست یافتنی نیستند نیز نیاز دارد ، که این مورد در حوزه قابلیت های کاربردی تئوری عمل مستدل مورد ملاحظه قرار نگرفته است یا احتمالاً به صورت ناقص توسط این تئوری پیش بینی خواهد شد.(کنر و آرمیتاژ ؛ 1998: 1431) از تئوری عمل مستدل به طور گسترده ای در پژوهش های مربوط به پذیرش فناوری های اطلاعاتی مختلف استفاده شده است. (لیکر و سیندی ؛ 1997 ؛ کاراهانا ودیگران ؛ 1999)
2-3-1-4-3 تئوری رفتار برنامه ریزی شده – TPB
آجزن ( 1985 ) با وارد کردن سازه کنترل رفتاری درک شده به عنوان عامل تعیین کننده قصد رفتاری و رفتار، تئوری عمل مستدل را توسعه داده است. تئوری رفتار برنامه ریزی شده با وجود سازه کنترل رفتاری درک شده ، تلاش می کند رفتارهای غیرارادی را نیز پیشبینی کند (مادن ، آلن و آجزن ؛ 1992 : 4) شکل 2-7 مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده را نشان می دهد.
باورهای رفتاری و
ارزیابی نتایج
باورهای هنجاری و

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *