دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تدوین برنامه ریزی استراتژیک، استراتژی های بازاریابی

موقعیت، توصیفکننده چگونگی تصمیمگیری شما برای موقعیتیابی سازمان در بازار است. این وسیلهای است که به یک سازمان کمک میکند تا در محیط رقابت، جایگاه خود را بیابد، سازگاری بین سازمان و محیط را میسر ساخته و کمک میکند که مزایای رقابتی پایدار ایجاد شود. به این ترتیب نقش واسطهای را ایفا میکند که بین سازمان و محیط، یعنی بین وضعیت داخلی و خارجی هماهنگی بوجود میآورد. [do_widget id=kl-erq-2]
– چشمانداز
استراتژی به نوعی یک چشمانداز است. محتوای آن نه فقط شامل موقعیت انتخاب شده است بلکه، یک شیوهی بدون تغییر برای درک محیط است. الگوهای فکری، چشمانداز یک سازمان را شکل میدهد. چشمانداز بر تأثیر اصلی که فرهنگ سازمانی و تفکر جمعی میتواند بر تصمیمگیری استراتژیک در یک شرکت بگذارد، تاکید میکند.
2-2-1-3- مایکل پورتر
پورتر در سال 1980 استراتژیهای عمومیرا مطرح کرده، از دیدگاه وی استراتژیها این امکان را به سازمان میدهند که از سه مبنای متفاوت از مزیتهای رقابتی بهره گیرد.آنها عبارتند از: رهبری هزینه، تمایز و تمرکز.
2-2-2- مدلهای برنامه استراتژیک
مدلهایی که فرآیند تدوین برنامه ریزی استراتژیک را مورد بحث قرار داده اند،براساس توالی زمانی تدوین معرفی می شود.بدیهی است هر مدل نسبت به مدل قبلی کامل شده و طراحی برنامه ریزی استراتژیک را شفاف تر مطرح نموده است( فروزنده دهکردی،1378).
2-1-2-1: فرآیند برنامه ریزی جامع
2-1-2-2: مدل استراتژی صنعتی
2-1-2-3 : مدل رایت
2-1-2-4: مدل هیل
2-1-2-5: مدل دیوید
2-1-2-6: تکنیکهای جدولی
2-1-2-7: مدل BCG
2-1-2-8: مدل GE
2-1-2-9: مدل پورتر
2-1-2-10: مدل SWOT
دنیای بزرگ تبلیغات مشحون از ابهامات ، سوالات ، پیچیدگیها و بعضا” مفاهیمی است که گاهی اوقات به علت وارداتی بودن ، گاهی به علت کمبود اطلاعات ودانش تبلیغات نزد دست اندرکاران وظاهرا” حرفهایهاییکه تازه به این وادی پای نهادهاند و بالاخره زمانی هم متاسفانه به علت عدم شناخت و درک صحیح مفاهیم علمی نزد قدیمیترها و آنهایی که سالهاست در حوزه تبلیغات و روابط عمومی فعالیت می کنند . ناشی میشود. تبلیغات بازرگانی رشته ای تخصصی از علوم انسانی در شاخه بازرگانی و با تاکید برارتباطات اجتماعی وانسانی است . اما بدون توجه به مفاهیم مدیریت استراتژیک و قطع نظر متدولوژیهای آن نمیتواند برنامهریزی و اجرا شود. درحقیقت، تبلیغات یک فعالیت استراتژیک است که میتواند یک بنگاه اقتصادی را به بعضی از اهداف بازاریابی خود برساند .
بدنه اصلی و بزرگتر بحث، بازاریابیاست. که چهار مقوله اصلی کالا یا خدمات، روشهای توزیع ، روشهای قیمت گذاری و روشهای تبلیغات و اطلاع رسانی را مورد بررسی قرار میدهد وهدف از آن تولید کالا یا عرضه خدمتی است که قیمت و کیفیت ومشخصات آن مناسب و مورد قبول مشتریان احتمالی بوده، نیازهای آشکار و پنهان آنان را برآورده ساخته و برای بنگاه اقتصادی نیز رضایت مشتری، شهرت، سود وفروش بیشتر را به ارمغان می آورد .
بنابراین اگر در ریشه یابی مشکل یا مسئله یک بنگاه اقتصادی، مشخص شود که علل نابسامانیها و اشکالات موجود در سیستم، فقط در نحوه قیمت گذاری یا توزیع یا کیفیت نازل و نامطلوب کالاست، فعالیت تبلیغاتی نه تنها حلال مشکل نخواهد بود بلکه باعث افزایش هزینه ها و گم کردن کلیه مشکلات نیز خواهد شد. اما در صورتی که نارساییها و اشکالات دخیل در وضعیت، ریشه در چگونگی و کم و کیف فعالیتهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی و روابط عمومی داشته باشد، برنامه ریزی تبلیغاتی می تواند مشکل گشا باشد. بدین ترتیب در اینجا باید استراتژی ها ، اهداف و برنامه ریزی ها را در حوزه بازاریابی که دارای زیر مجموعه ای به نام تبلیغات می باشد مورد بررسی قرار دهیم.برای روشن شدن بیشتر مطلب ، ذیلا” به چند نمونه از اهداف بازاریابی، استراتژی های بازاریابی ، اهداف تبلیغات ، استراتژی های تبلیغات و بالاخره برنامه های اجرایی تبلیغاتی اشاره می شود ( جوان، 1387).
2-2-3- نمونه هایی از اهداف بازاریابی
▪ افزایش فروش: امروزه نباید بازاریابی را به مفهوم قدیمی آن یعنی- معرفی محصول و فروش- در نظر آورد، بلکه باید به مفهوم نوین آن یعنی برآوردن نیازهای مشتری توجه کرد.یعنی فرآیندی اجتماعی و مدیریتی که به وسیله آن افراد و گروهها فارغ ازمرزبندی های رایج جغرافیایی و نژادی می توانند از راه تولید و مبادله محصولات و ارزش ها با دیگران، نیازها و خواسته های خویش را مرتفع سازند که موجب افزایش سود و در نتیجه افزایش فروش شرکت را به دنبال دارد.
▪ افزایش سود: (یافتن و نگهداری مشتریان سود آور) ، بیشتر پژوهشها نشان داده اند که یافتن و بدست آوردن یک مشتری تازه، بسیار پر هزینه تر از نگهداری مشتری کنونی است.هزینه یافتن و آغاز کار با مشتری تازه 25 تا 400 درصد بیشتر از هزینه است که برای نگهداری یک مشتری کنونی لازم است.هر افزایش 5 درصدی در میزان برگشت سرمایه، می تواند سود آوری را تا 75 درصد بالا ببرد. یعنی ارزش تمام عمر آنان (درآمدی که از خریدهای سراسر عمر ایشان نصیب شرکت می شود، منهای هزینه نگهداری) مثبت است.
▪ کاهش هزینه های متوسط: (شرکتها به دنبال دستیابی به سهم بیشتری در بازار هستند زیرا معتقدند دستیابی به سهم بیشتر،هزینه های متوسط را کاهش میدهد و در بلند مدت بالاترین سود را نصیب شرکت می کن د). commerce21.ir/download/seminar.doc) (e-
▪ افزایش سهم بازار در بازار داخلی
]]>