دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعاونی های صنعتی، محصولات کشاورزی

[do_widget id=kl-erq-2]

شهرستان رودبار در سال 1381 با 1673 نفر شامل در بخش صنعت ساخت و معادل 5/4 درصد شاغلان بخش در استان و 6 / 16 درصد از کل شاغلان شهرستان را در خود جای داده است.
طرحها و تعاونی های صنعتی :
تعداد طرح های صنعتی موجود شهرستان رودبار تا نیمه اول سال 1386 شامل 363 هفته طرح با اشتغال 185 / 16 نفر سرمایه 448/ 15 میلیارد منال می باشد.
شهرک های صنعتی :
شهرک صنعتی خرشک، شهرک صنعتی لوشان.(اصلاح عربانی،1388: 1145)
کشاورزی
شهرستان رودبار حدود 11/ 16 درصد خاک استان گیلان را در اختیار دارد و از نظر وسعت بزرگترین شهرستان این استان محسوب می شود حال آنکه از نظر خصایض محیط، یعنی کوهستانی بودن قلل مرتفع و دامنه های پر شیب محدودیت خاک زراعی ـ کم آبی ـ کم آبی و کمی باران ـ و وجود جنگل و مرتع از نظر سطح زیرکشت محصولات کشاورزی سالانه و دائم یکی از شهرستان های کم وسعت به حساب می آید ولی این موضوع با توجه به محصولات کشاورزی منحصر به فرد بودن بعضی از گیاهان آن از جمله زیتون، به هیچ وجه از اهمیت کشاورزی این نمی کاهد به طوریکه شهرستان رودبارگاه با نام زیتون شناخته می شود. (همان 1149 )
8-3اوضاع اجتماعی
گویش رودباری، گویش رایج در این شهرستان است. رودباری لهجه ای از زبان تاتی است.که دارای قدمت بالایی است ودارای دستور زبان و فرهنگ اصطلاحات خاصی است اما به دلیل مهاجرت های گوناگونی که به این شهرستان صورت گرفته لهجه هایی چون کردی و ترکی وارد این شهرستان شده است با وجوداین مهاجرت ها مردم شهرستان همچنان آداب و رسوم خود را حفظ نموده اند. امروزه این شهرستان دارای اقوام و زبانها و لهجه ها دارای آداب ورسوم گوناگون است در شهرستان لوشان مردم به زبان لری-کردی-ترکی تکلم دارند در شهرستانهای رودبار زبانهای تالشی و گالشی نیز رواج دارد.
آخرین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه از کل جمعیت ساکن در شهرستان رودبار 7/99درصد مسلمانان پیرو مذهب شیعه هستند. ( سازمان برنامه و بودجه استان گیلان ـ سیاسی ـ اقتصادی ـ 1377: 218 )
1-8-3آموزش و پرورش
به طوری که در تاریخچه آموزش و پرورش استان گیلان آمده است. شهرستان رودبار با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی خود در فاصله نسبتاً زیاد در روستاها از هم و نیز هم جواری آن با طالقان و ….. همواره از شیوه های آموزشی طالقانی ها سود برده است. به طوریکه تقریباً همه صاحب مکتب ها و یا رصدخانه ها یا طالقانی بوده یا شاگردان آنها قلمداد می شدند آموزش خط در ادبیات فارسی (حافظ ـ سعدی ـ عبید زاکانی و …. ) انجام می شده است.
آموزش و پرورش شهر رودبار
مقطع
تعداد کل دانش آموز
تعداد مدرسه
تعداددبیران
ابتدایی
1200نفر
50
220
مقطع
]]>