دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

جنسی، آزار، خیابانی، سلب، آزارهای، فرهنگ

منظر، آزار خیابانی، هر نوع تخّیل جنسی است که در ملأ عام، خارج از خانه و در اماکن عمومی به مرحله بیان و عمل رسیده و موجبات اذیت روحی و روانی فرد بزه دیده را فراهم می کند.
مطابق نگرش های لیبرالیستی، رفتارهای جنسی که از نوع آزار و مزاحمت جنسی باشد و باعث استرس، اضطراب، خشم، ترس، درماندگی و… شود؛ مذموم شمرده می شود و روابط جنسی همجنسان یا ناهمجنسان با یکدیگر، چنانچه براساس میل و رغبت دو طرف انجام گیرد، هیچ قبحی ندارد. اما در فرهنگ اسلامی چنین نگرشی وجود ندارد. از منظر اسلامی، روابط جنسی به دو دسته مشروع و نامشروع تقسیم می شود. رفتار جنسی نامشروع گاه با خشونت، آزار و اذیت انجام می شود. دین اسلام مخالف هر نوع رفتار جنسی نامشروع است، خواه با رضایت یا عدم رضایت باشد و زمانی که بزهکاری جنسی، همراه با آزار و اذیت باشد، آزار جنسی است و اگر فردی در مقابل رفتاری که ماهیت جنسی و التذاذ جنسی دارد تمکین نشان دهد، آن رفتار جزء مقوله آزار جنسی نخواهد بود، بلکه نوعی انحراف جنسی است و عواقب خاص خود را دارد. در قوانین اسلام انحراف جنسی همراه با آزار جنسی شدیدتر مجازات می شود. در ماده 82 قانون مجازات اسلامی، زنای به عنف و اکراه، موجب اعدام زانی می شود، در حالی که اگر به عنف و اکراه نباشد، در بعضی صور موجب اعدام نیست.

1-5-7-1- انواع آزارهای خیابانی
آزار خیابانی هر روز میتواند به شکلی نو و بدیع ظاهر شود و هوسرانی سیری ناپذیر با استخدام قوه خیال، طرحی نوین را در اشباع غریزه جنسی بکار گیرد و وسایل تکنولوژیکی، حمل و نقل و ارتباطات را در خدمت مزاحمتهای جنسی قرار دهد. در یک تقسیم بندی کلی انواع آزارهای خیابانی عبارتند از:

آزار گفتاری
این نوع آزار از جلوه های زشت و شایع مزاحمت های خیابانی است که فرد مزاحم با مخاطب قرار دادن زن، الفاظی را با نیت شهوانی و به منظور لذت جویی بکار می برد. در این نوع آزار، بانوان، در حال عبور از خیابان و خرید از بازار یا برگشت به خانه با افراد حقیر و منحرف مواجه میشوند که تمام ارزش و هویت خود را تحت الفاظی رکیک به نمایش میگذارند. تمسخر به ظاهر فرد یا تعریف از او، فحش و ناسزاگویی و تهدید و توهین، از جمله آزارهای لفظی مزاحمان خیابانی است.
آزار رفتاری
در این نوع آزار نیز شخص فاعل با حرکات و رفتار مخالف شئون و حیثیت زنان، آنها را در معابر و اماکن عمومی مورد آزار جنسی قرار می دهد. نظیر آنکه برخی افراد مزاحم از طریق بوقهای ممتد خیابانی، روشن و خاموش کردن چراغ و ایست و گریزهای افراطی و معنادار در برابر بانوان منتظر تاکسی، موجب هتک حرمت نوامیس میشوند یا با وسیله نقلیه موتوری به سمت آنها یورش می برند یا راه عبور آنها را می بندند یا آنها را تعقیب می کنند یا با استفاده از ازدحام و شلوغی جمعیت در اتوبوس یا اماکن عمومی به تعرض بدنی اقدام می کنند یا با نگاههای ممتد شهوانی و آزاردهنده، آزادی آنان را سلب می کنند و … که تمام این موارد از مصادیق آزارهای خیابانی است. گاه این آزارها با استفاده از خشونت، تهدید و با سلاح سرد انجام میشود.

1-5-7-2- پیامد آزارهای خیابانی
انحرافات اجتماعی معمولاً آسیبهای متعددی را میآفرینند. به طور کلی پیامدهای آزار خیابانی را میتوان در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد.
پیامدهای فردی
تأثیر بر فرد بزهکار
تخریب هویت جنسی
مزاحمین خیابانی به تناسب نوع تربیت خانوادگی و میزان فرهنگ پذیری و لذت حاصل از تخّیل جنسی در قالب گفتار و رفتار، تمایل به تکرار آن دارند. تکرار آزار جنسی باعث پیدایش طبیعت ثانویه در چنین افرادی میگردد؛ به گونه های که آزارشان را در سطح جامعه تعمیم میدهند. این هویت جنسی جدید، میل به گزینش همسر را از آنها سلب میکند، در حالی که مطابق فرهنگ و آداب اسلامی هویت جنسی، راه خاصی را جهت ارضای غریزه جنسی نشان میدهد.
بیقیدی و رهایی مطلق
مزاحمان خیابانی به دنبال سوژه مورد نظر خود، بدون مقصد خاصی درخیابانها به پرسه زدن و ولگردی میپردازند. این موضوع می تواند سایر انحرافات اجتماعی را به دنبال داشته باشد که مهمترین و خطرناکترین آنها تشکیل باند انحراف و خرده فرهنگ بزهکاری است.
مغفول گذاردن تکالیف
بی تردید مزاحمت خیابانی فرصتها را از مزاحمین سلب میکند و مانع انجام وظائف آنها در محیط خانه، مدرسه و محل کار میشود؛ هر چند که در اغلب موارد، فرد بزهکار به چنین آسیب هایی توجهی ندارد. همچنین این رفتار مذموم، فرد را از رعایت و توجه به اصول اخلاقی و مذهبی غافل می نماید.
احساس شرم و بیارزشی
احساس گناه و شرم در برخی اوقات و ساعات میتواند اعتماد به نفس را از آنها سلب کرده و در میانسالی به احساس خود کمبینی یا بیارزشی منتهی شود.
تأثیر بر فرد بزه دیده
سلب امنیت فردی
زنانی که مورد آزار خیابانی بوده اند یا این وقایع را شنیده اند، در خیابانها احساس امنیت و آسودگی ندارند. ترس و بی اعتمادی نسبت به افراد و احتمال سودجویی، روح و روان آنها را آزرده میکند.
خدشه به حیثیت و منزلت انسانی
هیچ فردی انتظار ندارد که دیگران منزلت او را پایمال کنند، آسیبی که از این جهت متوجه فرد میشود، عواقب خطیری از قبیل افسردگی، تحقیر و خود کمبینی، افزایش خستگی، رنجش و کاهش نشاط را به دنبال دارد.
احساس بدبینی به جنس مخالف
یکی از پیامدهای طبیعی، ولی زیان بار آزارهای خیابانی، ایجاد احساس بدبینی زنان نسبت به جنس مرد است. یعنی وجود چنین آسیب هایی می تواند ترسیم کننده چهره نامطلوبی از مردان، خصوصاً افراد ناشناس برای زنان باشد. این بدبینی به نوبه خود مانع هر نوع معاشرت انسانی بین دو جنس مخالف خواهد بود. احساس بدبینی گاه به تنفّر جنسی می انجامد و زن را در موضع پرخاشگری نسبت به جنس مرد قرار داده و در زندگی زناشویی اختلالاتی ایجاد می کند.
تخریب روابط بین فردی و گروهی
فرد بزهدیده ممکن است توانایی خود را در ایجاد ارتباط متعادل با دیگران و حتی خانواده از دست بدهد. هرچند این مشکل برای اشخاص دارای هویت سالم و ثابت کمتر ایجاد می شود، زیرا آنها احساس میکنند که مورد ظلم و ستم واقع شدهاند، هرچند فردی که حقوقش به ناحق ضایع شده و به میزان قدرت خود دفاع کرده است، نباید احساس شرمندگی کند.
آسیبهای جسمی
آزارهای خیابانی گاه با خشونت و ضرب و شتم همراه است، به خصوص زنانی که در مقابل مهاجم تسلیم نمیشوند و از خود دفاع میکنند، دچار آسیبهای جسمی میشوند.
پیامدهای خانوادگی
تهدید حیثیت خانواده
بخشی از آسیبها به خانواده بزه دیده منتقل میشود، نظیر مخدوش شدن منزلت و حیثیت خانواده فرد که به جهت تعلق او به خانواده اش، این آثار و پیامدها به سایر اعضای خانواده سرایت می کند. لذا احساس توهین و تخریب منزلت فرد، آتشی است که دامن خانواده را میگیرد. خانوادههایی که یکدیگر را میشناسند، همسایگانی که با هم ارتباط دارند، اطلاع آنها از وضعیت فرد بزهدیده، ممکن است عزت و آبروی خانواده را مخدوش کند.
ایجاد تنش در درون خانواده
گاه مزاحمتهای خیابانی باعث جدال و تنش در روابط گرم و صمیمی اعضای خانواده میشود. شوهر، همسرش را و پدر، دخترش را… توبیخ میکند، این تنشها سبب پیامدهای دیگری از قبیل شک و بدبینی، ممانعت خروج از منزل یا عدم اجازه جهت کار و تحصیل …. میگردد.
سلب امنیت خانواده ها
یکی از عوارض شایع مزاحمتهای خیابانی، سلب امنیت خانواده است. به گونه ای که والدین کمتر جرأت خواهند کرد که فرزندان خود را در محیط ناامن جامعه روانه کنند. اضطراب، نگرانی، دغدغه و ترس، آرامش آنها را سلب میکند، در نتیجه شادابی و طراوت لازم را در محیط خانه نخواهند داشت
نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و خانوادگی انحراف
نقش مسائل اجتماعی در انحراف: وقایع اجتماعی و امور جریانات آن در رفتارهای انحرافی دارای نقش و تأثیری فوق العاده است آن چنان که حتی عده ای از جامعه شناسان آن را علت اصلی آسیب های اجتماعی ذکر کرده اند از مسائل اجتماعی که در دامن زن به انحرافات و یا زمینه سازی در آن اثر دارند موارد بسیاری را می توان نام برد که برخی از آنها عبارتند از:

تراکم جمعیت:
گسترش روزافزون صنعت و توسعه، بدون توجه به نظارت جوانب آن خود سبب تراکم جمعیت بیش از اندازه است کم اثر شده و فقر و محرومیت افزایش می یابد در نتیجه زمینه برای آسیبها فراهم می گردد.
بررسی ها دور کیم نشان داده است افزایش جنایات با تراکم و افزایش جمعیت، نسبت مستقیم دارد در اماکن پرجمعیت، شلوغ، سوءاستفاده ها، فحشاء اعتیاد بیشتر به چشم می خورد و این امر در جوامع صنعتی ودر توسع ه های شهرنشینی بیشتر نمایان است زیرا در جوامع متراکم و پرجمعیت، کنترل ها ضعیف شده و به سبب تعارض فرهنگی، و رسوم اخلاقی گوناگون و ایدئولوژیهای متفاوت موجب می گردد که دوستی های متقابل کاهش یابد و امکان آشنایی های عمیق از بین رفته و روابط صوری شود.
محل سکونت:
همیشه این سئوال مطرح است که چه رابطه ای بین محیط اقامت و انحراف وجود دارد؟ پاسخ این پرسش در مناطق بسته به موقعیت فرق می کند تفاوت روشنی که بین میزان انحرافات شهرهای بزرگ و پایتختها و شهرهای کوچک و روستانشین وجود دارد، بیانگر این واقعیت است.
برای مثال محل سکنای متصل بر خطوط راه آهن یا کارگاهها یا اماکن صنعتی و یا مناطق گرم و دور افتاده نیز محیط مناسبی به شمار نمی رود از آنجا که اغلب، طفل یا نوجوان مقیم این گونه اماکن، همواره احساس محرومیت می کند چه بسا که گرفتار طغیان و عصیان نیز می گردد که اغلب بر ارتکاب جرائم منجر می شود، اقامت در محلات پست یکی از عوامل مساعد کننده زمینه انحراف است
مناطق جرم خیز:
در بیشتر شهرهای صنعتی مجرمین در نواحی نامناسب و فقیر شهر زندگی می کنند و البته آنچنان نیست که در مناطق اغنیا از جرم و انحراف خبری نباشد، بلکه در آنجا کمتر آشکار است در نواحی فقیرنشین، بیکاری، هرج و مرج، بیماری، انحراف دائماً رو به توسعه است. بیشترین بودجه رفاهی و درمانی درست در مناطق جرم خیز صرف می شود، سوءاستفاده و دزدی، فحشاء و دیگر آلودگیها مربوط به این مناطق است. اگر دولتها بودجه ای را که به دستگیری، حبس، محاکم این افراد اختصاص می دهند برای سلاح آن صرف کنند به صرفه تر است.
اغلب جرائم در مناطق فقیر و کثیف شهر صورت می گیرد و یا در زاعه ها و مناطق پرت و متروکه و یا شلوغ و پرهیاهو، این امری است که در کشورهای دیگر هم مصداق دارد.
مهاجرت:
مهاجرت های بی حساب و حرکتهای دائمی مردم از منطقه ای به منطقه ای دیگر، مشکلات بسیاری را در رابطه با آسیبهای اجتماعی پدید می آورد، مهجران به سختی می توانند خود را با شرایط قانونی و حیات جدید و از همه مهمتر، فرهنگ آن منطقه سازگار کنند. ضمن اینکه افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت در یک محدوده و منطقه مسأله اجتماعی پدید می آورد.
مهاجرین در طریق جا انداختن تثبیت موقعیت خود گاهی رفتاری خلاف انتظار از خود بروز می دهند و البته این امر درباره نسل اول مهاجران اندک است و نسل های بعد که خود را در آن منطقه صاحب آب و گل یافتند، زیادتر می گردند. کودکان مهاجر که در اقلتند از وجود والدین احساس شرمساری می کنند و این خود منشأ بسیاری از نابسامانیهاست. گسستگی روابط، کاهش دوستی ها و صمیمیت ها، طرح اندک روابط متقابل، دیر مأنوس شدن با محیط اجتماعی خود سبب پیدایش و گسترش دشواری است.
ماهیت زندگی شهری:
ماهین زندگی در شهر همانند عاملی از عوامل انحرافی است اصولاً این نوع زندگانی فرار از دست قانون، پلیس، اختفاء از نظر قدرتها را بیشتر مهیا و آماده می سازد و همچنین در شهرهای بزرگ بسیار از درهای خوشگذرانی و بطالت بر روی اشخاص خصوصاً جوانان باز است. آنان می توانند در اوقات فراغت روشهای غیر قانونی را فراگیرند، طبیعتاً در شهرهای بزرگ، مجال انتشار خانه های فساد و دوایر قماربازی زیاد است، در حالیکه این انگیزه ها در مناطق کم جمعیت بسیار نادر است.
دوستان و رفقا:
تکوین شخصیت فرد، متکی به عناصر موجود در محیط داخلی و خارجی اوست، در این میان پدر و مادر نقش اساسی دارند، وقتی جوان با شخص منحرف ارتباط دارد عملاً منحرف می گردد.
همنشینی اطفال با دوستان منحرف که در سنین بلوغ به سر می برند اثرات عمیق تر و نتایج شدیدتری به دنبال دارد، اگر فردی در ابتدای سنین نوجوانی با افراد شرور بالغ برخورد داشته باشد، شخصیت او به طرز شدیدی تحت تأثیر قرار می گیرد، خواه این برخورد به صورت تصادفی و یا غیر مترقبه و یا به طور تماس دائم باشد، و اعم از اینکه شناسایی در خانواده انجام پذیرد یا در خارج از منزل، در هر حال جوان کم سن و سال از عناصر شخصیت دوست بالغ خود متأثر می شود و نسبت به عناصر نادرست شخصیت او اعتقاد پیدا می کند. انحراف آن دوست بزرگتر را شجاعت و شهامت تصور می کند و دشمنی با دیگران را نشانه مرد بودن تلقی می کند.
تأثیر عوامل فرهنگی بر انحراف
فرهنگ را می توان شامل عقاید و افکار، دانش و تربیت، آداب و رسوم و سنن، اخلاق و رسوم اخلاقی، فلسفه و هنر، ادبیات، ابداعات و اختراعات دانست یا مجموعه ای در مواریث اجتماعی که از نسلی به نسل

]]>