علمی

جو اخلاقی:

جو اخلاقی شامل ۳ عامل اصلی بوده که بر اون پایه شکل می­گیرد:

محیط اخلاقی که خود شامل دو عامل رفتار مدیریت عالی و مشوقهای اخلاقی می­شه. مثلا چه مقدار مدیران عالی مراقب مسائل اخلاقی بوده و یا اینکه چه مقدار رفتار اخلاقی مورد تقدیر قرار می­گیرد؟

 

اندازه پیروی از دستورالعملها و قوانین در سازمان که نشون دهنده سطحیه که از کارکنان انتظار می­رود که به چیزی که به اونا گفته می­شه عمل کنن.  بیان شفاف و توضیح کدهای اخلاقی در سازمان واسه همه سطوح و افراد جور واجور.( اکپارا و واین، ۲۰۰۸).

جو اخلاقی کار به عنوان ادراکات جمعی کارمندان از رویدادهای اخلاقی، کارای اخلاقی ، و روش­های اخلاقی تعریف می­شه که به دو بُعد شامل معیارهای اخلاقی استفاده شده در تصمیم ­گیری­های سازمانی و بخش تحلیل استفاده شده­ی منبع در روند تصمیم ­گیری­های اخلاقی، بستگی داره ( تدین، ۱۳۸۵).

۲-۲-۱۰-۸٫ فرهنگ اخلاقی:

فرهنگ اخلاقی شامل هنجارها و رهنمودهایی می­شه که از اون روش رفتارای اخلاقی واسه افراد روشن و تبیین می­شه. سه دسته اصلی فرهنگ اخلاقی رو شامل: ۱- وجود ارزش­های اخلاقی آمیخته شده با سیاست­ها، پروسه ها و فعالیت­های سازمان، ۲- وجود برنامه اخلاقی مرتب در سازمان شامل تدوین کدهای اخلاقی، آموزش اخلاق، آموزش تصمیم ­گیری اخلاقی و چیزای دیگه ای به جز اینا و ۳-وجود رهبری اخلاق­مدار در سازمان، می­دونه. ایشون بیان می­داره هر چند این سه عنصر جدا از همدیگه می­باشن، اما دارای نقاط اشتراک زیادی هم می­باشن (خسروی، ۱۳۸۷).

وجود قوانین و ارزش­های ریشه­ای و دارای دلیل، چیزی لازم و پایه­ای در ایجاد فرهنگ اخلاقی می­باشه. مثلا اینکه آدما به دوست خود اطلاعات پنهونی­ای رو مبنی بر اینکه ایشون ممکنه بازخرید یا اخراج شه، اطلاع بدن یا خیر؟ و یا اینکه پذیرش کادو و هدیه به مناسبت­های جور واجور در سازمان امکان­پذیر می­باشه و یا خیر؟ عادی­ترین مدل در اندازه ­گیری فرهنگ اخلاقی در این مطالعه مبنای تحلیل قرار گرفته که بر این پایه ۱۱ شاخص­های رو واسه ایجاد فرهنگ اخلاقی مناسب لازم می­دونه -یه چارچوب اخلاقی ۲- تبیین کدهای رفتاری ۳- تخصیص مسئولیت­ها ۴-ایجاد کارگروه اخلاق حرفه­ای ۵- ایجاد ارتباطات ۶- آموزش دائمی ۷-تقویت پیوسته ۸-الگو کاوی ۹-گزارش رسیدگی به شکایات ۱۰- توجه خاص به رهبری ۱۱-مدل­سازی نقش­ها واسه گروه های مدیریت عالی (خسروی، ۱۳۸۷).

[۱] – Svensson. G, Wood. G