دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حفاظت، زیست‌محیطی، برنامه‌های، سیاست‌های، بودجه، بین‌المللی

منظور حفاظت از محیط زیست در تبصره 13 قانون برنامه گنجانده شد:
«برای فراهم آوردن امکانات و تجهیزات لازم برای پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده، کارخانجات و کارگاه ها موظفند یک در هزار فروش تولیدات خود را با تشخیص و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، صرف کنترل آلودگی ها و جبران زیان ناشی از آلودگی ها و ایجاد فضای سبز نمایند. این وجود هزینه شده، جزء هزینه های قابل قبول مؤسسه منظور خواهد شد.»
در این زمینه آیین نامه ای اجرایی تقریباً دو سال بعد از تصویب برنامه اول تصویب و ابلاغ شد. سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه اول توسعه 21 برنامه زیست محیطی پیش بینی کرده بود که تنها 3 برنامه از میان آنها به طور کامل اجرا شد و بررسی های انجام یافته در پایان برنامه، حاکی از اجرای بعضاً ناقص یا در حال اجرا بودن 8 برنامه و عدم اجرای 10 برنامه دیگر داشت.در طول چهار سال اجرای برنامه اول، رقم نسبت اعتبارات بخش محیط زیست به بودجه عمومی دولت از روندی صعودی برای تمام دوره ها برخوردار نبود که این امر بیانگر آن است که دولت در اجرای اهداف زیست محیطی دارای خط مشی متزلزلی بوده است. (دادگر، 1380، ص 223)
شایان ذکر است در برنامه اول، اهداف محیط زیست کشور در قالب اهداف کیفی مطرح و فاقد اهداف کمّی بود. علاوه بر این، تمامی طرح های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) به صورت ملی اجرا شد و فاقد هر گونه طرح های استانی بود اما در سال پایانی برنامه اول (1372) به منظور توانمند سازی ادارات کلّ محیط زیست استان ها و به تبعیت از سیاست های دولت، طرحی عمرانی با عنوان «شناخت وضعیت محیط زیست استان ها» برای تمام استان ها پیش بینی شد.
میزان اعتبارات مصوّب سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه اول توسعه از 2/4 میلیارد ریال ابتدای دوره به 1/32 میلیارد ریال در انتهای دوره افزایش یافت اما به هنگام تخصیص، میزان واقعی تخصیص و عملکرد اعتبارات مذکور از 4/3 میلیارد ریال ابتدای دوره به 1/5 میلیارد دلار در انتهای دوره افزایش یافت. (پوراصغر، 1386، ص5)
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که 65 درصد از اهداف برنامه اول در این بخش تحقق نیافته است. در واقع باید گفت در برنامه اول امر حفاظت از محیط زیست تجملی تلقی شده و در نتیجه دستگاه های اجرایی ذیربط با برداشتی واژگونه در این مورد، نه تنها بهای کافی برای حفاظت از محیط زیست قائل نیستند بلکه توجه به آن را به عنوان یک مانع بر سر راه پیشرفت کارها تلقی می کنند. (مهاجرانی، 1374، ص37)

برنامه دوم توسعه کشور (1378-1374)
با برگزاری اجلاس جهانی ریو (1992) در خصوص توسعه و محیط زیست و طرح موضوع های نوین، نگرش های حاکم بر محیط زیست نیز تحت تأثیر این مباحث واقع شد و به همین دلیل برنامه دوم توسعه با توجه به تحولات و تجارب حاصل از برنامه اول توسعه علاوه بر اهداف کیفی، بر تحقق اهداف کمی زیست محیطی نیز تأکید کرد.
برنامه دوم توسعه- پس از گذشت یک سال از اتمام برنامه اول- تدوین شد که در با ملاحظه دقیق تر بخش محیط زیست، به سه تغییر اساسی لحاظ شده در برنامه پی می بریم:
• الف) به تفاهمات بین المللی حفظ محیط زیست و بین المللی شدن بحث حفاظت، بها داده شده و بر رعایت چارچوب اجرای تعهدات ایران نسبت به کنفرانس ریو تأکید شده است.
• ب) بر تمرکز و تجمیع برنامه های حفاظت محیط زیست در کلیه دستگاه ها و سازمان های دولتی در یک بخش- سازمان حفاظت محیط زیست- و در ارقام بودجه در بخش محیط زیست تأکید شده است.
• ج) اصلاح ساختار سازمان حفاظت محیط زیست به منظور همسویی با برنامه های توسعه کشور ضروری دانسته شده که بر اساس آن ایجاد دفتر مستقل روابط عمومی و امور بین الملل، دفترهای مستقل نظارت و بازرسی و حراست، ایجاد معاونت جدید آموزش و برنامه ریزی با سه دفتر آموزش، مشارکت های مردمی و طرح و برنامه و اطلاع رسانی در این سازمان صورت پذیرفت.
ارقام بودجه ای چهارساله مربوط به بخش محیط زیست در برنامه دوم مطابق با مستندات موجود در مقایسه با پیش از آن بیانگر توجهی جدّی به موضوعات زیست مطی در بین برنامه ریزان است لکن این میزان تخصیص اعتبار در مقابل میزان تخریب و آلودگی ناشی از فعالیت های توسعه ای بسیار ناچیز است. (دادگر، 1380، صص 232)
با توجه به تحولات زیست محیطی در سطح جهان، در برنامه دوم توسعه تعامل کشور با سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی بیشتر شد و بر اساس این، طیّ سال های برنامه دوم، ایران به تعدادی از مهم ترین کنوانسیون های بین المللی در خصوص محیط زیست ملحق شد123. هم چنین به موازات ارتقای تعاملات کشور با سازمان های بین المللی، ضوابط و استانداردها، قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی متعدّدی به تصویب رسید124. علاوه بر این در طیّ برنامه دوم توسعه، ایجاد زیرساخت های مربوطه شتاب بیشتری یافت به طوری که در این برنامه 14 مرکز تحقیقات زیست محیطی در مراکز استان ها، 71 ایستگاه مطالعات زیست محیطی در شهرستان های مهم کشور و 126 مرکز محیط بانی در کشور تأسیس شد. (پوراصغر، 1386، ص7)
هدف کلی برنامه دوم توسعه تحت تأثیر اجلاس جهانی ریو (1992) قرار گرفت و برای نخستین بار مفهوم توسعه پایدار وارد برنامه های توسعه شد و بر این اساس، در هدف کلی این برنامه، تأمین رشد و توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور نیل به رشد و توسعه متعادل مناطق مختلف و تلاش در راستای بهبود کیفیت محیط زیست و احیاء و بازسازی بخش های آسیب دیده آن، مصوّب شد. در این برنامه و با چنین رویکردی برای نخستین بار، کمیته ملی توسعه پایدار برای پیش برد اهداف مندرج در بیانیه ریو و دستور کار 21 با ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست تشکیل شد. با تشکیل کمیته مزبور تعامل جمهوری اسلامی ایران با مؤسسه ها و سازمان های بین المللی در برنامه دوم توسعه بیشتر شد و تعداد زیادی از کنوانسیون های مهم جهانی نیز طی برنامه دوم توسعه به تصویب جمهوری اسلامی ایران رسید که این پدیده از نقاط عطف این برنامه بود.
از دیگر نکات بارز برنامه دوم تأکید بر افزایش نقش مشارکت های مردمی برای حفاظت از محیط زیست بود. به این منظور دفتر مشارکت های مردمی در تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد. در نتیجه این سیاست، تعداد این تشکل ها که در اوایل دهه 1360 از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کرد به حدود 166 تشکل رسمی در سال های میانی برنامه دوم افزایش یافت. (پوراصغر، 1387، ص 8)
ارزیابی برنامه های اول و دوم نشان می دهد با وجود آنکه اهداف و سیاست ها، واقع بینانه و تا حدودی مناسب تنظیم شده اند ولی در طول دو برنامه نه تنها موفقیت های چشمگیری حاصل نشده، بلکه شاهد روند رو به افزایش تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی بوده ایم که در مقابل کارهای انجام شده رقم بسیار بالایی دارد. از جمله علل عدم موفقیت برنامه ها را در بخش محیط زیست می توان این گونه برشمرد: نا آگاهی مردم و نبودن بستر فرهنگی لازم در زمینه حفظ محیط زیست و هم چنین نبودن انگیزه و امکانات لازم برای همگان؛ نبود مجوّزهای قانونی کافی و هم چنین نبود حمایت های قانونی؛ هماهنگ نبودن واحدهای خدمت دهنده در بخش ها و مراکز مختلف و عدم حمایت کافی مجامع تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور از جایگاه و اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست و ضعف در ساختار تشکیلاتی سازمان حفاظت محیط زیست کشور. (دادگر، 1380، صص 236-231)
برنامه سوم توسعه کشور (1383-1379)
با توجه به رشد جایگاه محیط زیست در نظام برنامه ریزی کشور در برنامه دوم توسعه، زمینه برای ایجاد تحولات بیشتر طی برنامه سوم فراهم شد به طوری که برنامه سوم توسعه در فرآیند تحولات زیست محیطی کشور از نقاط عطف محسوب می شود. از ابتدای تدوین برنامه سوم، یکی از کمیته های فرابخشی با عنوان کمیته سیاست های زیست محیطی عهده دار تدوین سیاست ها و راهبردهای محیط زیست شد که در نهایت راهبردها و سیاست های برنامه سوم توسعه در قالب موادّ قانونی (مواد 104 و 105) و راهکارهای اجرایی تدوین شد. توجه به مشارکت های مردمی و تقویت و توانمندسازی تشکل های غیر دولتی حامی محیط زیست از محورهای برنامه سوم توسعه بود که این امر باعث افزایش قابل ملاحظه فعالیت های مشارکتی و افزایش کمّی و کیفی این تشکل ها شد. تعداد این تشکل ها از 166 تشکل در سال 1378 به حدود 600 تشکل در سال 1383 رسید. علاوه بر این در راستای توسعه همکاری ها با سایر سازمان های بین المللی، چندین پروژه بین المللی در قالب تفاهم نامه با سازمان ها و سایر کشورها منعقد شد. (پوراصغر، 1386، ص6)
در خصوص شیوه مواجهه برنامه سوم توسعه با موضوع محیط زیست باید گفت، سیاست هایی که در برنامه های گذشته بیشتر بر سیاست های انفعالی و واکنشی متمرکز بود، به اتخاذ سیاست های فعال و پیشگیرانه معطوف شد. یکی از مهم ترین نکات برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه های گذشته، تأکید بیشتر بر نقش مشارکت های مردمی و حمایت از سازمان و تشکل های غیر دولتی حامی محیط زیست بود. در این برنامه برای نخستین بار محیط زیست به عنوان یک فصل مجزّا (فصل دوازدهم) تحت عنوان سیاست های زیست محیطی مطرح شد در حالی که در برنامه اول تنها یک تبصره و در برنامه دوم سه تبصره به موضوع حفاظت از محیط زیست تأکید داشت.
از دیگر نکات مثبت برنامه سوم نسبت به برنامه های گذشته افزایش توجه فعالیت های آموزشی برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت محیط زیست بود که اثربخشی قابل قبولی در سطح جامعه داشت و توانست حساسیت زیادی را در جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی برانگیزد. هماهنگی و تعامل بیشتر با دستگاه های آموزشی از جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهیه مطالب آموزشی برای گروه های مختلف سنّی، برگزاری همایش های زیست محیطی و کارگاه های آموزشی در زمینه حفاظت از محیط زیست از جمله اقداماتی بود که در این برنامه به اجرا درآمد. ایجاد بانک اطلاعات تشکل های زیست محیطی، توانمندسازی تشکل های زیست محیطی غیر دولتی از طریق اهدای تجهیزات، حمایت مالی، ارائه آموزش ها و برگزاری نشست های مشترک، اجرای پروژه های کوچک بین المللی از طریق تسهیلات جهانی محیط زیست توسط تشکل های زیست محیطی و … از جمله فعالیت های مثبت در این برنامه بوده که اثرگذاری خوبی در زمینه نهادینه کردن حفاظت از محیط زیست در جامعه داشته است. (پوراصغر، 1387، ص 10)

برنامه چهارم توسعه کشور (1387-1384)125
اگرچه جایگاه محیط زیست در برنامه سوم توسعه ارتقاء یافت و نخستین بار در زمره امور فرابخشی قرار گرفت، اما به دلیل کمبود و فقدان ساز و کارهای اجرایی مناسب، ادغام ملاحظات زیست محیطی در بخش های مرتبط، به رغم اقدامات مثبت انجام شده و تغییر رویکرد جامعه و مسئولان، در بخشی از اهداف مورد نظر محقّق نشد. یکی از مهم ترین تفاوت های برنامه چهارم توسعه با برنامه های گذشته، ادغام ملاحظات ناشی از فرآیندهای تخریب و آلودگی محیط زیست و ارزش گذاری منابع طبیعی و زیست محیطی در حساب های ملی است که گامی به سوی استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت محیط زیست قلمداد می شود.
از مهمترین مستندات برنامه چهارم در خصوص حفاظت از محیط زیست کشور در سند چشم انداز، سیاست های کلی و قانون برنامه چهارم می توان به موارد زیر اشاره کرد: (پوراصغر، 1386، ص10)
1. بند چهارم سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404: بر برخورداری آحاد مختلف جامعه از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد خانواده به دور از فقر، فساد و بهره مند از محیط زیست مطلوب تأکید شده است.
2. سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه: در بند 19 بر حفاظت از محیط زیست و احیای منابع طبیعی و در بند 40 نیز بر ارزش های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن تأکید شده است.
3. مضامین دوازده گانه قانون برنامه چهارم توسعه: در بخش دوم با عنوان حفاظت محیط زیست، آمایش سرزمین توازن منطقه ای و در قالب فصل پنجم با عنوان فصل محیط زیست بر جنبه های مختلفی ز حفاظت از محیط زیست تأکید شده است.
جدول زیر اعتبارات مصوب و نیز عملکرد واقعی (درصد عملکرد بودجه میزان واقعی بهره برداری از اعتبارات مصوّب بودجه سالیانه) بودجه در بخش محیط زیست در برنامه های اول تا چهارم توسعه را نشان می دهد.
جدول شماره 2-18: مقایسه بودجه ای برنامه های زیست محیطی در برنامه های توسعه کشور
عنوان برنامه توسعه
درصد عملکرد بودجه ابتدای دوره
درصد عملکرد بودجه انتهای دوره
رشد بودجه مصوب طی دوره
میلیارد ریال
اول توسعه (72-68)
80%
16%
تقریباً هشت برابر (از 4 به 32)
دوم توسعه (78-73)
107%
109%
تقریباً 3/2 برابر (از 48 به 110)
سوم توسعه (83-79)
88%
72%
تقریباً 4 برابر (از 198 به 776)
چهارم توسعه (87-84)


تقریباً 17 درصد (از 1001 به 1173)

برنامه چهارم توسعه چه از نظر جامعیت و چه از منظر تأکید بر اصول و مبانی توسعه پایدار، تکامل یافته تر از برنامه سوم بود که بازتاب آن را به خوبی می توان در اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز، سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه و مواد 58 تا 71 در فصل مجزایی تحت عنوان «محیط زیست» مشاهده کرد. کمیته تخصصی محیط زیست و منابع طبیعی در قالب پنج راهبرد

]]>