دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حفاظت، زیست‌محیطی، سازمان‌های، معدن، می‌توانیم، مردمی،

است،سازمان حفاظت محیط زیست هم در حقیقت مسئول امنیت محیط زیست و حفظ بستر برای زندگی بشر است.
محیط زیست، ضامن امنیت پایدار کشور
PB20
امروز در دنیا می بینید به عنوان مثال یک مسئله زیست محیطی که در ترکیه اتفاق افتاد، ناشی از تخریب یک پارک بود ولی چالشی بزرگ را برای دولت این کشور درست کرد.
مسائل زیست محیطی، چالش امروز دولت ها
PB21
امروز اگر بیش از این در مورد مسایل محیط زیست غفلت شود، ممکن است چالشی جدی برای اداره حکومت ها و دولت ها باشد.
تداوم غفلت عامل تشدید چالش ها
PB22
بنابراین چالش مهمی که وجود دارد، این است که باید مسایل مربوط به محیط زیست را به صورت یکپارچه دید. یک اکوسیستم را باید به صورت یکجا و یکپارچه دید
لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی به محیط زیست
PB23
اگر برداشت عمومی از جنگل فقط این است که جنگل فقط تعدادی درخت است، می توانیم فرض کنیم که درخت و جنگل داریم. ولی اگر برداشت عمومی از جنگل، اکوسیستم جنگل است که درخت یکی از عناصر آن را تشکیل می دهد، باید در مورد جنگل های کشور بسیار نگران باشیم. ما جنگل به معنای واقعی و اکوسیستمی، که همه زنجیره های حیات داخل آن وجود داشته باشند و به حیات خودشان ادامه بدهند، به آن شکل نداریم.
نگاه به اکوسیستم ها، رویکرد سیستمی در محیط زیست
PB24
ما کمتر به این مسئله توجه کرده ایم و نگاه ما بیشتر بخشی و جزء جزء بوده است.
بخشی نگری در محیط زیست
PB25
حتی در همین معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، می بینید که مثلا دفتر حیات وحش یک مسیر را می رود اما دفتر حفاظت مسیری دیگر را می رود و دفتر زیستگاه ها نیز مسیر خود را می رود.
بخشی نگری در سازمان حفاظت محیط زیست
PB26
نکته دیگر درباره شکل حفاظت است. این دیدگاه که ما حفاظت را به صورت دولتی انجام بدهیم، مردود است.
عدم کارآیی حفاظت دولتی از محیط زیست
PB27
ما باید مردم را در سطوح مختلف در امر حفاظت درگیر کنیم که در کنار سازمان حفاظت محیط زیست باشند و هرکدام نقش خود را بازی کنند.
لزوم جلب مشارکت مردم در فعالیت ها
PB28
مثلا در مواردی ما احتیاج داریم برای همراه کردن سازمان های بین المللی از سازمان های مردمی کمک بگیریم.
مشارکت مردمی، کانال ارتباطات بین المللی
PB29
خصوصاً در نقاطی مانند آب های مرزی که منافع مشترک با کشورهای دیگر داریم، این سازمان های مردمی دو کشور هستند که می توانند به کمک دولت ها بیایند.
مشارکت مردمی، کانال ارتباطات بین المللی
PB30
در واقع تقویت سازمان های مردمی، یعنی تقویت حفاظت از محیط زیست؛
اهمیت تقویت تشکل های مردم نهاد محیط زیست
PB31
سازمان های مردمی، چشم های سازمان حفاظت محیط زیست در نقاط مختلف کشور هستند که می توانند واقعیت ها را ببینند و منعکس کنند و بلندگوی سازمان حفاظت محیط زیست باشند.
تشکل های مردم نهاد، نمایندگان اصلی سازمان
PB32
در برخی موارد هم باید جوامع محلی را در امر حفاظت شریک کنیم؛
لزوم جلب مشارکت سازمان های محلّی
PB33
هم شریک هزینه ها و هم شریک منافع.
ابعاد جلب مشارکت
PB34
در بازدیدی که از پارک ملی لار داشتم، برخی عشایر محلی که نمی دانستند من از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست هستم مرا راهنمایی می کردند که در کجا ماموران سازمان محیط زیست نیستند و می توانیم ماهی بگیریم!
عدم رشد نگاه زیست محیطی در کشور
PB35
این نشانه خوبی نیست و به این معناست که ما نتوانستیم مردم را همراه خود کنیم که آنها هم مانند ما نگهبان محیط زیست باشند.
ناکارآمدی مدیران سازمان در عدم آموزش و جلب همراهی مردمی
PB36
و بپذیرند که حفظ محیط زیست یعنی کمک به بقا، افزایش درآمد و افزایش تولید خودشان.
لزوم تغییر نگاه مردمی به محیط زیست به یک عامل مؤثر اقتصادی
PB37
ما در بخش توسعه کشور از مسایل محیط زیست غفلت کرده ایم؛
توسعه ناپایدار کشور
PB38
ما منافع محیط زیستی را به درستی مورد ارزیابی قرار نداده ایم.
عدم ارزیابی دقیق منافع طبیعی در توسعه
PB39
یعنی معادل ریالی و مالی آنها را برآورد نکرده ایم و هزینه های محیط زیستی را در نظر نگرفته ایم.
عدم توجه به تحلیل های اقتصادی زیست محیطی
PB40
در زاینده رود هم همین اتفاق افتاده و تقاضای زیادی برای آب در بخش کشاورزی ایجاد کرده ایم و دلمان را به افزایش محصولات کشاورزی خوش کرده ایم اما از طرف دیگر نتوانسته ایم منافع محیط زیستی را لحاظ کنیم.
توسعه ناپایدار کشاورزی، عامل مخرّب محیط زیست
PB41
بنابراین برنامه های توسعه کشور باید مبتنی بر توان اکولوژیکی منابع ما باشد.
ضرورت توجه به ظرفیت طبیعی در امر توسعه
PB42
ما هیچ وقت اقتصاد محیط زیست را مورد نظر قرار نداده ایم.
عدم توجه به اقتصاد محیط زیست
PB43
مثلا در «موته» استان اصفهان، معدن طلا وجود دارد. به طور مثال از این معدن ماهانه 20 کیلوگرم طلا به صورت خالص استخراج می شود که با قیمت امروز حدودا دومیلیارد تومان تولید می شود. حال اگر هزینه ها را محاسبه کنیم، بسیار کمتر از این رقم سود این معدن است.
ظرفیت های اقتصادی منابع طبیعی کشور در بخش معادن
PB44
اما در کنار همین معدن، یکی از زیستگاه های بسیار خوب و شگفت انگیز و یکی از جمعیت های بسیار مناسب آهو را داریم. ما فقط داریم این زیستگاه را نگه می داریم و اما هیچ وقت توجه نکرده ایم که آیا می توانیم مثل سایر کشورها یک سافاری پارک داشته باشیم .
ضرورت اتخاذ رویکرد اقتصادی به منابع طبیعی
PB45
تا توریست برای دیدن این آهوها وارد منطقه شود و هزینه پرداخت کند.
ظرفیت کشور در جذب گردشگر زیست محیطی
PB46
ممکن است اگر با این رویکرد به منطقه موته توجه شود، منافع توریسم در موته بیشتر از منافع معدن طلا باشد.
ارزش بالای ربرآوردهای ریالی منابع طبیعی
PB47
اما هیچ وقت به محیط زیست به عنوان یک ظرفیت تولید درآمد نگاه نکرده ایم.
عدم اتخاذ رویکردهای اقتصادی به محیط زیست
PB48
در واقع هنوز نمی دانیم در کنار معادنی که داریم ذخیره گیاهی و جانوری کشورمان نیز سرمایه ما محسوب می شود.
عدم اتخاذ رویکردهای اقتصادی به محیط زیست
PB49
هنوز نپذیرفته ایم که باید برای محیط زیست هزینه کنیم و محیط زیست و توسعه در مقابل یکدیگر قرار نگرفته است!
عدم تقابل و تضادّ درونی توسعه و محیط زیست
PB50
به نظر بنده، محیط زیست باید در ایران حق وتو داشته باشد.
لزوم برخورداری سازمان از وزن بیشتر در خط مشی گذاری
PB51
وقتی که محیط زیست در کمیته تخصیص آب وزارت نیرو عضو نباشد چگونه می توانیم برای احقاق حق آبه خود چانه زنی کنیم؟ 
عدم توجه به نقش سازمان در گروه های ذینفع کاملاً مرتبط
PB52
شورای عالی محیط زیست نیز در صورتی کارایی لازم را خواهد داشت که رییس سازمان حفاظت از محیط زیست رییس آن بوده و اگر هرچه گفت عمل شود.
لزوم برخورداری سازمان از وزن بیشتر در شورا
PB53
وقتی تابع اولویت مردم ایران، محیط زیست نبوده و مردم خواسته های ابتدایی و اولیه دارند،
متوقف بودن نیازهای عمومی در سطوح معیشتی
PB54
اگر بخواهیم کار زیربنایی، اصولی و پایدار انجام دهیم باید ابتدا روشنگری را از سطوح پایین جامعه آغاز کنیم.
ضرورت توجه به امر آموزش از سطوح پایین جامعه
PB55
در کمیته تخصیص آب بین محیط زیست، کشاورزی، آب شرب، صنعت و غیره چانه زنی می شود؛
فرهنگ چانه زنی در خصوص منافع ملّی زیست محیطی
PB56
که عقیده داریم محیط زیست باید در راس این کمیته بوده و باید قانون در این زمینه اصلاح شود.
لزوم برخورداری سازمان از وزن بیشتر در کمیته تخصیص آب
PB57
همچنین بر اساس قانون اساسی مجلس قانونگذار بوده و شورای عالی محیط زیست نمی تواند خارج از اختیاراتش تصمیم بگیرد.
وجود نهاد نظارتی تقنینی بر عملکرد شورا
PB58
چون دستگاه های نظارتی از دولت توضیح می خواهند.
ضرورت پاسخگویی دولت به دستگاه های نظارتی قوه مقننه
PB59
وقتی ساختار به گونه ای است که استاندار به مدیرکل محیط زیست می گوید اعتباراتت را می دهیم به شرطی که این کار را انجام دهید، دیگر چه انتظاری می توان از مدیر کل محیط زیست استان داشت.
تضادّ احتمالی نظرات استانداری ها با منافع زیست محیطی
PB60
یکی از راهکارهای مؤثر برای رفع این مشکلات آن است که فعالیت سازمان محیط زیست زیر نظر شورای عالی محیط زیست صورت پذیرد.
اهمیت احیاء مجدّد شورای عالی محیط زیست

در نتیجه انجام مصاحبه دوم، علاوه بر تکرار برخی مفاهیم مصاحبه نخست (A)، در مجموع 11 مفهوم جدید در نتیجه کدگذاری باز نکات کلیدی به شرح جدول زیر ظهور یافت تا تعداد مجموع مفاهیم شکل گرفته تا کنون به 62 مفهوم افزایش یابد.
جدول 4-5: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه ی مورد دوم (B)
ردیف
مفاهیم
نشانگر کدها
1
بحران در مسائل زیست محیطی
PB37
2
استعدادهای طبیعی کشور
PB43
3
دانش زیست محیطی شهروندان
PB34, PB36, PB54
4
گرایش زیست محیطی شهروندان
PB35
5
دانش زیست محیطی دولتمردان
PB3, PB4, PB5, PB8, PB12, PB41
6
گرایش زیست محیطی دولتمردان
PB3, PB4, PB5, PB8, PB16
7
گرایش زیست محیطی بوروکرات ها
PB16
8
ضعف بودجه ای سازمان حفاظت محیط زیست
PB6, PB7, PB59
9
ناهمخوانی قدرت رسمی با اختیارات واقعی
PB51
10
تسامح در تصمیم گیری زیست محیطی
PB2, PB21
11
هزینه- منفعت کمّی منابع طبیعی کشور
PB38, PB39, PB42, PB46, PB47, PB48
12
ظرفیت های جذب توریسم سبز
PB44, PB45, PB46
13
اهمیت نظارت تقنینی بر خط مشی ها
PB57, PB58
14
خودخواهی نهادی سازمان های بهره بردار
PB40, PB45
15
تأثیر رفاه بر کنش زیست محیطی
PB53
16
دولت، بزرگترین مخرّب محیط زیست
PB1
17
اهمیت استقلال مالی محیط زیست
PB6, PB7, PB59
18
کارکرد وحدت بخشی سیاستی شورا
PB9, PB60
19
عدم تضادّ ماهوی توسعه و پایداری آن
PB14, PB15, PB18, PB19, PB49
20
رویکرد بلند مدّت در تجزیه و تحلیل ها
PB46, PB47, PB49
21
اه

]]>