پایان نامه های روانشناسی

خرید و دانلود پایان نامه انتقال تکنولوژی

ه) عوامل فناوری اطلاعات و تأکید بر اینترنت
4- گرایش غیر واقعی بازار
باید تفاوت بین گرایشات حقیقی و تقاضاهای زودگذر بازار را درک نمود و میان آنها در برنامه ریزی حد و مرزی قائل شد (کاتلر،1390 :200-179). 2-3-56 جایگاه تجاری سازی تحقیقات در فرآیند نوآوری
تکنولوژی و تجاری سازی، قسمتهای مهم فرآیند نوآوری هستند که باعث میشوند اختراعات، به تولیدات دارای بازار تبدیل شود. این فرآیند بسیار پیچیده بوده و به تخصصها و دانش فنی زیادی نیاز دارد.
بازاریابی و فرآیند تجاری سازی، مرحله نهایی فرآیند نوآوری هستند. این دو جزء برای دستیابی به موفقیت هر اختراعی لازم و ضروری هستند و نوآوری شامل 8 مرحله زیر است:
1) مرحله ایجاد ایدهها
2) مرحله غربال ایده ها
3) مرحله توسعه و آزمایش آنها
4) استراتژی بازاریابی
5) تجزیه و تحلیل بازرگانی
6) طراحی و ساخت محصول
7) آزمایش بازاریابی
8) تجاری کردن محصول (اسماعیل پور، 265:1390). 2-3-57 تجاری سازی تحقیقات1و اهمیت آن
تجاری سازی تحقیق فرآیندی است که از تمام پتانسیلهای ممکن استفاده میکند تا کسانی که در نوآوری تکنولوژیکی سرمایه گذاری میکنند بتوانند فواید ایجاد شده توسط نوآوریشان را کسب کنند. بطور کلی انگیزه محققان از تجاری سازی تحقیق، کسب پول، شهرت و نیز جذابیت آن است. به چند علت تجاری سازی تکنولوژی، ایده مفیدی است که به رفاه عمومی کمک میکند:
1) نیاز به بازگشت مقداری از پولی که صرف انجام تحقیق در بخش عمومی میشود.
2) رقابت روزافزون در بازار جهانی
3) استفاده دوگانه از تکنولوژی
4) کارآفرینی (اسمعیل زاده، 1383: 103). 2-3-58 روشهای تجاری سازی
از جمله روشهای تجاریسازی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1) فروش آشکار تکنولوژی
2) مجوزهای تکنولوژی
3) کار مشترک
4) کارهای راه اندازی
بازاریابی موفق اختراعات و تکنولوژی، برقراری پیوند مشترک بین اختراع جدید و نیاز واقعی است. این کار به همکاری و مساعدت بین سه گروه ذیل نیاز دارد:
1) افرادی که ایجادکننده اختراع و تکنولوژی هستند.
2) افرادی که بازار را خلق میکنند.
3) افرادی که از اختراع و تکنولوژی استفاده میکنند.
از دید مخترع یا صاحب اختراع راههایی که برای تجاری سازی اختراع وجود دارد عبارتند از:
* فرد مخترع نسبت به ساخت و بازاریابی محصول اقدام کند.
* حق الامتیاز را بفروشد.
* ترکیبی از موارد بالا
تصمیم گیری در مورد اینکه کدام راه انتخاب شود به عوامل زیادی بستگی دارد که در این بین تحلیل هزینه- فایده نقش تعیین کنندهای دارد (اسمعیل زاده، 1383: 104).
روشهای دیگر تجاری سازی تحقیق عبارتند از:


1) فروش کامل تکنولوژی
2) اعطای پروانه و جواز تکنولوژی (اسماعیل پور، 160:1390)
3) همکاری مشترک
4) همکاری از زمان راهاندازی 2-3-59 مراحل تجاری سازی تحقیق
در اینجا نمونهای از مراحلی که در فرآیند تجاری سازی باید طی شود را ذکر میکنیم:
1) محقق گزارش ابداع اش را به گروه انتقال تکنولوژی تقدیم میکند.
2) محقق مشخص میکند که:
الف) مالکیت تکنولوژی را به دانشگاه واگذار کند.
ب) تکنولوژی را مستقل از دانشگاه توسعه دهد.
3) اگر مالکیت تکنولوژی به دانشگاه واگذار شود گروه انتقال تکنولوژی به همراه محقق این مراحل را دنبال میکند:
* مالکیت ناشی از سعی و تلاش
* ارزیابی تکنولوژی و توصیهها
* حفاظت از سرمایه فکری
* بازاریابی تکنولوژی
* مذاکره و توافق
* تکنولوژی شراکتی از طریق:
– دادن مجوز تکنولوژی به شرکت دیگر
– شکل گیری سازمانهای رویشی بر پایه تکنولوژی (اسمعیل زاده، 1383: 105). 2-3-60 چالشها و مشکلات تجاری سازی تحقیقات
در سالهای اخیر، از دیدگاه اقتصادی و در بعد جهانی دانش، نقش سنتی دانشگاهها به عنوان تولیدکننده و اشاعه دهنده دانش، مورد بازنگری قرار گرفته است و این دیدگاه شکل گرفته است که دانشگاهها برای تبدیل دانش خود به عوامل ارتقاء دهنده رشد اقتصادی، نیاز بیشتری دارند. از طرف دیگر با کاهش حمایت مالی دولتها از تحقیق، به تدریج محققان به سمت پشتیبانی بخش صنعت و تجاری سازی ایدههایشان گرایش پیدا کردهاند. کم شدن حمایت های مالی دولت، تدریجاً ماهیت تحقیق دانشگاهی را از حالت مستقل و مبتنی بر مفاهیم تئوریک، به سمت تلاشهای همسو با تجاری سازی و ارتباط با صنایع، سوق داده است.
رشد سریع اقتصاد مبتنی بر دانش بر اهمیت ارتقاء پژوهش دانشگاهی و اطمینان از انتقال دانش از دانشگاهها به جامعه و بخش تجارت، تاکید زیادی دارد. این تاکید از راههای زیادی صورت میگیرد از جمله:
جایگزینی نیروی کار سنتی با نیروی کار تحصیل کرده، کمک به نشر آثار علمی، انجام پژوهش مشترک با بخش صنعت، برگزاری همایشهای علمی- پژوهشی، ارائه خدمات مشاورهای به بخش خصوصی و نهایتاً تجاری کردن تحقیق دانشگاهی. فرض اولیه در جواب به این سوال که چرا امکان ناکامی در تجاری کردن تحقیقات وجود دارد یا اینکه چرا فرآیند تجاری سازی فاقد کارآیی لازم میباشد این است که دانش تکنیکی، یک کالای عمومی کلاسیک است. به عبارت دیگر دانش تکنیکی کالایی است که در مصرف آن رقابتی وجود ندارد (یعنی مصرف یک نفر از دانش تکنیکی، موجود بودن آن را برای استفاده بقیه کاهش نمیدهد.) تحت چنین شرایطی معمولاً استفاده کنندگان نسبت به کسب سود کافی از طریق دانش تکنیکی، خوش بین نبوده و تمایلی به هزینه کردن در این رابطه ندارند. مخترعان و همه آنهایی که در فرآیند بازاریابی اختراعات درگیر هستند نباید فراموش کنند که تنها درصد اندکی 5% تا 7% از همه اخترعاتی که به آنها حق الامتیاز تعلق گرفته، در فرآیند نوآوری به مرحله تجاری شدن می رسند، درصد زیادی از این شکستها به خاطر کیفیت اختراع نیست بلکه نتیجه تأثیر عوامل دیگری، نظیر در بر داشتن هزینه زیاد در مقابل فواید کم آن، نیاز به تحقیق و توسعه بیشتر، پذیرا نبودن محیط و پاسخگوی نیاز واقعی بازار نبودن و … است.
فرآیند تجاری شدن تحقیق در بسیاری از موارد، به اندازه خود تحقیق به خلاقیت نیاز دارد و به همان اندازه پیچیده است.
به طور کلی برای دستیابی به اهداف تجاری شدن تحقیق، دولت، بخش خصوصی و دانشگاهها با سه چالش اصلی مواجه هستند:
* چالش اصلی دولت این است که هزینههای مستقیم و غیرمستقیم تحقیق دانشگاهی را به شکل قابل رقابت تأمین کند.
* چالش اصلی دانشگاهها، تقویت خدمات پشتیبانی تجاری سازی خود به محققانی است که به دنبال تجاری سازی کارهایشان هستند.
* چالش بخش خصوصی نیز تولید محصول با شکل های مورد قبول بازار و قابل پسند مصرف کنندگان است و بازگشت سرمایه خود از طریق فروش محصولات نو و جدید
و بالاخره هر کدام از این سه بخش باید مجموعه اطلاعات مشترک خود را افزایش دهند (اسمعیل زاده، 1383: 110).
بیشتر بحثهایی که در مورد تجاری سازی تکنولوژی مطرح میشود حول محور سوالات زیر مطرح است :
1) اندازهگیری موفقیتها در تجاری سازی تکنولوژی چگونه باید صورت پذیرد؟
2) صاحبان منافع چه کسانی هستند؟
3) در این فرآیند چه کسانی تأمین کننده منابع هستند؟
 
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


همچنین در این رابطه عمدهترین مشکلات اجرایی که نیاز به راه حل دارند عبارتند از:
* سازمانهای دولتی در مقایسه با سرمایهگذاری در تکنولوژی، سرمایه گذاری اندکی در زمینه فعالیتهای تجاری سازی میکنند.
* تجاری سازی نوآوریهای تکنولوژیکی دارای ریسک است و
* پیش بینی موفقیت تولیدات و نوآوریهای جدید مسئله مهم دیگری است.
* نسبت به جلب همکاری شرکای صنعتی، که نقش حیاتی در فرآیند تجاری سازی دارند توجه کافی نمیشود.
* نکتهای که در مورد دانشگاهها باید مورد توجه قرار گیرد این است که عوامل اداره کنندۀ دانشگاهها باید مورد بازنگری قرار بگیرد تا از این مسئله اطمینان حاصل شود که محیط مناسبی برای تشویق و انجام تجاری شدن تحقیق وجود دارد.
* به نظر میرسد که باید شبکههای کاری بین دانشگاههای ناحیهای و دانشگاههای بزرگ تر را برای تبادل تجربیات و اطلاعات مرتبط با تجاری شدن تحقیق را ایجاد و تقویت نمود.
از دیدگاه یکی از صاحبنظران ارتباط دانشگاه و صنعت (شفیعی، 1384) ، عوامل کم توجهی دانشگاه به تحقیقات کاربردی بشرح زیر است :
ماهیت تحقیقات کاربردی و توسعه ای
ضعف ارتباط بین دانشگاه و صنایع
بافت حاکم بر صنایع داخلی و
نبود یک واسطه قوی و هماهنگ کننده به منظور انتقال دانش فنی (شفیعی، 101:1384). 2-3-61 تعیین میزان و قابلیت تجاری شدن پژوهش ها
به طور کلی برای پاسخ دادن به این سوال که آیا یک تحقیق قابلیت تجاری شدن را دارد یا خیر؟ باید عوامل گوناگونی را مورد توجه قرار دهیم. این عوامل که شامل عوامل فنی، تجاری، مدیریتی و اقتصادی هستند به زیرمجموعههای زیر تقسیم میشوند: * عوامل فنی
عوامل فنی را میتوان بطور خلاصه شامل موارد زیر دانست:
– شناخت تکنولوژی
– تواناییها و امکانات فنی شرکاء
– شناخت چالشها و محدودیتهای فنی و برنامهریزی برای برطرف کردن آنها
– مهارتهای مهندسی و فنی موجود
– تخمین تغییرات مورد نیاز در طراحی برای دستیابی به تجاری سازی
* عوامل تجاری
بطور کلی برای اینکه بدانیم که آیا تحقیق از لحاظ این جنبه، قابلیت تجاری شدن را دارد یا نه، باید به عوامل زیر توجه نماییم:
– هماهنگی هدف پروژه با اهداف و رسالتهای کلی شرکاء
– شناسایی دقیق مشتریان بالقوه و موجود
– مشخص کردن وضعیت بازار، تعیین اندازه و میزان نفوذپذیری آن
– فواید رقابت و جایگاه آن
– داشتن نقشه کاری تجاری دقیق که راه تجاری سازی را نشان دهد.
– اثبات تواناییهای توسعه، تولید و بازاریابی
– وضعیت مالی شریک * عوامل مدیریتی
از جمله عوامل مدیریتی قابل توجه در این رابطه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
– رهبری و تعهد مدیر
– تعیین دقیق مدیریت پروژه، جداول زمانی و منابع
– بررسی معقول تلاشهای انجام شده و همچنین تخصیص زمان و منابع
– ثبت پیشرفتهای تکنولوژیکی موفق و ناموفق که به محصولات تجاری منجر شدهاند.
* عوامل اقتصادی
در این مقوله توجه به موارد زیر ضروری است:
– رساندن سود مالی به شرکاء
– کمیت و کیفیت مشاغلی که انتظار میرود ایجاد شوند.
– تأثیر بر مشتریان و مالیات دهندگان
– احتمال صادر کردن محصول
– تأثیرات مالی و سازمانی بر شرکاء
– تأثیر اقتصادی بر اجتماعات محلی شرکاء (محمدی، 1383: 119).
2-3-62 بررسیهای مختلف در تجاری کردن تحقیقات دانشگاهی و صنعت
1) بررسی تکنیکی
بررسی تکنیکی، کشف و تولید جدید را با تولیدات یا فرآیندهای موجود مقایسه کرده و به بررسی تمام نقاط قوت و ضعف و نیز ثبت ارزش تجاری آنها میپردازد. 2) ارزیابی بازار
این مقوله، پتانسیل بازار (موقعیت، حجم، ارزش بازار، رقبا و شرکای احتمالی) و نیز آهنگ رشد بازار را با توجه به عامل زمان، مورد سنجش قرار میدهد. حالت ایدهآل این است که یک پروژه از نقطه نظر مالی، دارای بازاری باشد که میزان زیادی وجه نقد را عاید مجریان پروژه نماید.
در مقوله ارزیابی بازار ما به دنبال اطلاعات زیر هستیم:
* تفاوت تولیدات جدید یا فرآیندهای جدید با آنچه فعلاً موجود است.
* موقعیت بازارها
* ارزش دلاری بازارهای اختصاصی
* حجم بازار جهت فروش جهانی
* محصولات رقیب
* موسسات و محققان رقیب
* شرکای بالقوه (هاوکینز، 656:1390).
3) بررسی مالکیت فکری
مالکیت فکری مفهومی اساسی در تجارت است. به طور کلی مالکیت فکری با یک ایده یا کشف- که اطلاعات محرمانه تلقی میگردد- آغاز میشود. سپس اطلاعات محرمانه مکتوب شده و حق انحصاری را بوجود میآورد. پس از انجام آزمایش، اختراع دارای حق الامتیاز میگردد. از این پس عملیات محرمانه تر شده و تولید آزمایشی شده و چرخه نوآوری ادامه پیدا میکند.
در این رابطه ارزیابی موارد زیر مهم است:
* عناصر مالکیت فکری در پروژه
* اشخاصی که صاحب حقوق اختصاصی در پروژه هستند.
* امکان انتقال حق و حقوق به شرکتی که در حال تجاری سازی تکنولوژی است
* هزینه بالقوه حفاظت از مالکیت فکری و مدیریت آن
4) نیاز به توسعۀ بیشتر
اختراعات و پروژهها بدون سرمایه گذاری و توسعه بیشتر، به ندرت میتوانند تجاری شوند بدین منظور نیازهایی نظیر: وقت، منابع مورد نیاز و سایر هزینهها باید تأمین شوند.
5) سازمانهای نظارت کننده
اغلب کشورها در بخش تجارت، دارای آیین نامهها و قوانین مدون در این زمینه میباشند که بر ایجاد و به جریان انداختن فرآیندها و یا تولیدات جدید اثر میگذارند مانند داروی جدید توسط وزارت بهداشت و …
6) الزامات مالی
تجاری سازی تحقیق تنها از طریق سرمایه گذاریهای بعدی، امکان پذیر است. این کار میتواند به وسیله شرکتها، سرمایه گذاران خارجی، کارخانه داران و … انجام شود.
7) تیم تحقیق و توسعه
معمولاً محققان در مقولههایی نظیر: مدیریت مالکیت فکری، قوانین تجاری و مالی، توسعۀ یک محصول تجاری شده، ساخت و بازاریابی، فاقد تجربه لازم هستند (در صورتی که این فعالیتها جهت افزودن بر ارزش تکنولوژی و موفقیت آن در تجاری شدن نقش مهمی ایفا میکنند).
باید همیشه به این موضوع توجه کنید که: اگر شما اختیار دارید که از بین دو گزینه یک پروژه بزرگ با تیم تحقیق و توسعه متوسط یا یک پروژه متوسط با تیم تحقیق و توسعه بزرگ یکی را انتخاب کنید بهترین انتخاب پروژه متوسط با تیم تحقیق و توسعه بزرگ است (اسمعیل زاده، 1383: 108). 2-3-63 تجاری سازی و انتخاب دقیق پروژهها در تعامل میان دانشگاه و صنعت
در صورتی که پروژهها به روش ارزیابی داراییها و فواید ایجاد شده توسط پروژهها و یا بازگشت سرمایه گذاری اندازهگیری شوند، تقریباً 1% آنها جزء گروه موفق به حساب خواهد آمد.
بنابراین به منظور جلوگیری از شکست پروژه در مرحله تجاری سازی، انتخاب دقیق نوع پروژه بسیار مهم است «پروژهها بر پایه فشار تکنولوژی انجام میشوند تا جاذبۀ بازار».
برای دستیابی به موفقیت در تجاری سازی تحقیق، این مسئله مهم است که از ابتدا پروژههایی را انتخاب کنیم که نه تنها از لحاظ فنی بلکه از نقطه نظر تجاری نیز بیشترین پتانسیل را داشته باشند. تجارت عمومی نشان میدهد که از بین هر 10 پروژه، تنها یکی دارای سودمندی است و از بین هر 100 پروژه هم فقط یکی به موفقیت مهمی دست پیدا میکند. با توجه به هزینهها و زمان مورد نیاز برای تجاری سازی، ارزیابی دقیق پتانسیل یک پروژه، قبل از اختصاص دادن وقت و منابع به آن، امری ضروری به نظر میرسد. در این رابطه نقطه شروع کار ما، چک لیست ارزیابی تجاری سازی تحقیق است که به ما کمک میکند تا به موضوعات کلیدی (نظیر مالکیت، وضعیت مالکیت فکری،]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *