دانلود : بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 می باشد[1].همچنین اگر دو طرف به مقصود فرار از مالیات یا انگیزه های دیگر، ماهیت عقد را پنهان دارند،آن چیز که واقع می گردد تابع قصد واقعی می باشد.برای تحقق عقد بیان و اعلان اراده کافی می باشد و ابلاغ آن به طرف ضرورتی ندارد مگر اینکه لازمه تراضی باشد، مانند ضرورت ابلاغ ایجاب به طرف قبول[2].بنابر این قاعده عمومی قراردادی،برای انعقاد عقد رهن نیز،لازم می باشد،طرفین واجد قصد و رضای تنظیم آن بوده و طبیعتا در صورت فقدان قصد و رضا،عقد رهنی منعقد نخواهد گردید.


 


2)- اهلیت طرفین

مطابق ماده210 ق.م،متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.اما لازم می باشد وضعیتی که در متعاملین فاقد اهلیت می باشند نیز بررسی گردد.عدم اهلیت دارای دو جنبه عام و خاص می باشد.عدم اهلیت برای معامله ممکن می باشد عام باشد مانند عدم اهلیت دیوانه یا کودک،یا خاص،مانند عدم اهلیت معامله قیم یا صغیر[3]


برابر ماده 211 ق.م،برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ،عاقل و رشید باشند.از سوی دیگر،تبصره 1 ماده 1210 ق.م،سن بلوغ در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری دانسته می باشد،لیکن اثبات رشد کودک بالغ شده در امور مالی لازم می باشد که می بایست در دادگاه ثابت گردد[4].این در حالی می باشد که ماده 212 قانون مدنی،معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند،بواسطه عدم اهلیت باطل می باشد.


قانونگذار در ماده 232 قانون مدنی که در مقام بیان شروط باطل بوده، هیچگاه نامی از شرط غیرمعلوم تفصیلی و یا با جهت مصرح نامشروع نبرده و شروط باطل را به شروط نامقدور، بی فایده و نامشروع محدود کرده، پس می توان گفت که باید شروط مانند شروط مجهول تفصیلی یا با جهت نامشروع صحیح می باشد. پس هرگاه مورد شرط، تفصیلاً به هنگام عقد معلوم نباشد ولی اجمالاً یعنی درواقع معلوم باشد، شرط مزبور صحیح می باشد.


پس هرگاه جهت شرط نامشروع باشد و در عقد تصریح گردد چنین شرطی را نمی توان باطل دانست. مانند اینکه در قرارداد رهنی تصریح گردد که پس از آنکه عین مرهونه، به مرتهن، تسلیم گردید او می تواند از آن هر بهره گیری ای ببرد. مثلاً عین مرهونه کامیونی می باشد که برای حمل مواد مخدر بهره گیری نماید.


[1] – پیشین،ش 129.


[2] – پیشین،ش 135.


[3]– کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها،شرکت سهامی انتشاربا همکاری بهمن برنا،1358 جلد دوم ،ش 290


[4] – رأی شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

 
 

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی]]>