دانلود : بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


تکه ای از متن پایان نامه :


 
  


افلاطون ، مثل همان عینیت داشتن می باشد و در ادامه مقصود از اینکه مثل ، جوهرند و علت خود ، و خود متعین می باشد ، این می باشد ، علت اند برای افرادی که در عالم طبیعت اند البته نه علت حقیقی بلکه علت اعدادی ، زیرا غیر از واجب الوجود بالذات تمامی علتها اعدادی هستند و برداشت ما از این عبارت ، که هر صورت مثالی واحد می باشد ، بدین معنی می باشد که منحصر در فرد می باشد که در مجردات ثانی ندارد و نمی تواند که داشته باشد اما مفهومی مانند عدالت صورت مثالی ندارد بلکه مانند روابط بعد از وجود می باشد که جنس و فصل ندارد و هیچ یک از جواهر پنج گانه بر آن صدق نمی نماید. در ادامه ما وقتی میگوییم مثل ذات همه چیز اند ، بدین معنی می باشد که رب النوع با افراد مادی خودش در ذاتیات اشتراک دارند، اما با در نظر داشتن تشکیک میان سلسله ی افراد ، و مقصود از اینکه ، مثل خارج از زمان و مکان اند ، از دیدگاه ما بدین معنی می باشد که باز هم جزئی هستند. البته جزئی منطقی، که مقسم آن تصور می باشد. «اشیای جزئی متضمن صفات متضادند. چیزی که زیباست، از جهتی هم زشت می باشد، چیزی که از جهتی ظالمانه می باشد؛ وهکذا. افلاطون می گوید همه ی اشیای جزئی محسوس دارای این تناقض اند و لذا میان هستی و نیستی قرار دارد و می توانند منشأء وهم واقع شوند، و نمی توانند منشأء معرفت باشند. اما آنان که وجود مطلق و ابدی و لایتغیر را می بینند، می توان گفت که تنها دچار وهم نیستند، بلکه صاحب معرفتند. بدین ترتیب به این نتیجه می رسیم که وهم مربوط به عالم محسوس می باشد، فی المثل وهم مربوط به چیزهای زیباست، اما معرفت به زیبایی مطلق مربوط می باشد. یگانه برهانی که در این بحث اقامه شده این می باشد که فرض یک چیز زیبا هست و زیبا نیست، یا عادلانه هست و عادلانه نیست تناقض دارد و مع ذالک اشیای جزئی دارای چنین خصائص متناقض به نظر می رسد، لذا اشیای جزئی واقعی نیستند.


« بین ارباب فن در اینکه مقصود از « مثل نوریه » چیست اختلاف می باشد ونیز در مقصود افلاطون آراء متشتت می باشد .


1-معلم ثانی «فارابی »در مقاله ای که عنوانش را جمع بین رایین «رای افلاطون و ارسطو» نامیده می گوید:


مراد افلاطون از مثل نوریه همان صور علمیه ای می باشد که قائم بذات حقتعالی بوده ودر ذات اقدسش مرتسم هستند چه آنکه علم از نظر مشائین در باری تعالی از سنخ علوم حصولیه می باشد و افلاطون وسقراط و دیگران برای هر نور و مثالی که نوعی از انواع و ربی از ارباب می باشد فرد مجرد غیر داثر و غیر فانی قائلند لذا  این صور علمیه را از هر نوع و نوری که باشد مجرد و غیر قابل زوال می دانند »[1]


«2- محقق داماد «ره» درمورد مثل نوریه می فرماید:


مثل عبارتند از صور افراد هیولانی به اعتبار انتسابشان به مبدأ اولی نه انتسابشان بذوات و نفوس خود و نه اضافه بعضی از آنها به بعضی دیگر زیرا این دو اضافه مثار کثرت و مظهر تعدد می باشد بخلاف نسبت اولی و بعبارت دیگر افراد هیولائی و یا بهتر بگوییم جمیع مادیات وزمانیات اگر چه فی نفسها و یا باعتبار اضافه


[1]– محمدجواد ذهنی تهرانی، فصول الحکمه ،  ص 1462

 
 

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر تأثیر آن در معرفت شناسی]]>