دانلود : بررسی رابطه تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر


تکه ای از متن پایان نامه :


 مدیران نسبت به آرمان ها ، اهداف و ارزش های یک مجمع آموزشی و رسالت بنیانگذاری شخصیت و القای تقوا و تعهد در فراگیرندگان می باشد . قالب زدن شخصیت ، شکل دادن توجه ها و به بار آوردن افراد اندیشمند و با فضیلت ،مانند رسالت های یک مدیر متعهد آموزشی می باشد.(رضائیان،1371)


با تعهداتی که در مورد قدرت و اختیار و مشارکت در تصمیم گیری هست ، روابط بین مدیران و دیگر افراد در مؤسسات آموزشی و آموزشگاه ها اصولاً متعارف و برابر نیست.


مدیران ،اگر چه کمتر ظاهر می شوند ، چه بخواهند و نخواهند نوعاً قدرت بیشتری از معلمان ، فراگیرندگان ، اولیا و دیگران دارند. این قدرت تا حد معینی قانوناً ناشی از موقعیت سلسله مراتب قدرت می باشد ؛ اما تا حدودی هم عملاً به دلیل دسترسی بیشتر به اطلاعات و افراد گوناگونی می باشد که به واسطه ی موقعیت ها فراهم می گردد . مشخص می باشد که مدیران به اطلاعات بیشتری دسترسی دارند و این امر به آنان پس در تعریف انگیزش می توان گفت که مجموعه نیروها ی پیچیده ای می باشد شامل سائقه ها ، نیازها ، حالات تنش یا دیگر مکانیسم هایی که فعالیت اختیاری را برای کسب اهداف مشخصی مشروع و حفظ می کنند ( هوی و میسکل ،1371)


انگیزش عبارت می باشد از تمایل به انجام کار.


زمانی اعتقاد بر این بود که انگیزش از بیرون به شخص تزریق می گردد ، اما امروزه ثابت و مشخص شده که هر شخصی به وسیله ی نیروها و عوامل متفاوتی دارای انگیزه می گردد.

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

 


جو انگیزشی :  شرایطی می باشد که در آن افراد سازمانی به سختی و با  بهره وری تمام مشغول به کار می گردند ، زیرا که آن ها می خواهند این کار را انجام دهند .(امین شایان جهرمی،1382)


بشر  بدون  انگیزه های بیرونی و درونی نمی تواند به کار خود ادامه دهد اما تحقیقات تجربی نشان می دهد که انگیزه درونی می تواند تأثیر سازنده تری در تحقق خلاقیت داشته باشد . اگر انگیزه از درون 

 
 
 
 

مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر

مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه :مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر]]>